9 aug. 2017

Rumänien köper vapen för 11,3 miljarder dollar

Rumänien, ett land vars fattiga medborgare man kan träffa vid snart sagt varje svensk ICA-handel, Lidl och tunnelbanestation, köper vapen för över elva miljarder dollar, motsvarande drygt 92 miljarder svenska kronor.

Man ska dessutom köpa Patriot-missiler för närmare fyra miljarder dollar från USA. Allt enligt Associated Press (AP) och NewYork Times.

Av uppgifterna framgår inte om kostnader tillkommer för underhåll, reservdelar, utbildning och träning av personal.

Beställningen görs av ett av Europas fattigaste länder med ca 20 miljoner invånare. Betalningen beräknas kunna ske inom en tioårsperiod. Leverans och installation av vapensystemen sker säkert tidigare eftersom det ju brinner i knutarna.

Enligt gängse schizofren Natopropaganda sker ”investeringen” i amerikanska vapen för att, som det heter, förhindra det allt aggressivare Ryssland från att angripa allt ifrån Nordnorge, Gotland, Polen och de baltiska länderna, till diverse Natoländer i Sydeuropa. Detta alltmedan de goda Natokrafterna närmast motvilligt tvingas till "stabiliserande" krig och ockupationer i Asien, Mellanöstern och Afrika.

Detta medan rumäner i gemen flyr landet och dess romska befolkning sedan länge i ur och skur tillbringar sina dagar som tiggare på våra gator och torg. 

Konsekvensen av detta orimliga beslut är rimligen att andra, mer angelägna sociala investeringar i sådant som utbildning, hälsovård och nya arbetstillfällen åsidosätts. För en utomstående ser det hela ut som ett cyniskt spel att tvinga ett fattigt land att skuldsätta sig genom köp av amerikanskt krigsmateriel – för att i sin tur bättra på USA:s katastrofala handelsunderskott.

De satsade miljarderna ska uppenbarligen göra Rumänien till ett land med Europas bäst försvarade arbetslösa, hemlösa och tiggare.


red

Länkar
https://www.nytimes.com/aponline/2017/08/01/world/europe/ap-eu-romania-military-spending.html

https://www.defensenews.com/smr/european-balance-of-power/2017/08/01/romania-to-spend-113b-on-defense-in-next-decade/

1 kommentar:

Underteckna med ditt namn.