27 apr. 2017

710 400 beviljades asyl i Europa

Flyktingar eskorteras genom Slovenien 2016.
I Europa beviljades 710 400 invandrare asyl i fjol, dubbelt så många som 2015, enligt EU-siffror som släpptes på onsdagen.
Ökningen kommer samtidigt som det skett en kraftig nedgång i antalet flyktingar som försöker nå Europa efter överenskommelsen mellan EU och Turkiet.
Av dem som beviljades asyl förra året var 405 600 syrier, enligt EU-statistiken. De följdes av 65 800 irakier och 61 800 afghaner. Mer än 70% av syrierna fick asyl i Tyskland, som också tog in flest asylsökande, 445 201.De tre största flyktingkällorna är länder som lagts i ruiner av USA och terroriströrelser som vuxit fram till följd av USA-interventioner eller med direkt USA-stöd.

Året innan, 2015, beviljade EU 333 350 personer asyl.

Mer än 1 miljon människor lämnade asylansökningar förra året i EU:s 28 medlemsländer.

Mindre än 5% av asylsökande från västra Balkan beviljades asyl mot 98% för syrier, enligt EU.

Förenta staterna mottog 84 995 flyktingar i fjol, varav 39 000 från övervägande muslimska länder, enligt Pew Research Center. Flest flyktingar till USA kom från Demokratiska republiken Kongo:
16 370, följt av Syrien, 12 587.

USA Today

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.