1 juli 2016

Niinistö-Putin överens om transponderkrav

Finlands president Sauli Niinistö och Rysslands president Vladimir Putin kom idag överens om att verka för att förbjuda flygplan att flyger över Östersjön med transpondrarna avstängda. Enligt Putin är det dubbelt så ofta Nato som syndar mot detta som Ryssland.

 "Jag talade om situationen i Östersjöregionen där vi vet att det i de baltiska länderna och på andra håll finns det en viss oro för Ryssland. Å andra sidan ser Ryssland Nato som ett stort hot. Således, en ond cirkel. För att bryta denna cykel är nyckelordet förtroende", förklarade Niinistö enligt RIA-Novosti  
Putin instämde genast i förslaget att utveckla ett system för åtgärder för luftfartsskydd över Östersjön.

President Putin påminde om att det inte bara är ryska plan som flyger med transpondrarna avslagna. Nato gör det enligt statistiken dubbel så ofta, sa Putin. 

Han lovade att frågan kommer att tas upp på det kommande mötet i rådet Ryssland-Nato som kommer att hållas efter Natos toppmöte i Warszawa.

8 juni fördes samtal mellan USA-flottan och den ryska flottan i Moskva om behovet av att  förebygga olyckor på öppet hav och luftrummet ovanför. I april klagade USA-flottan på att ryska stridsplan betedde sig närgången utanför Kaliningrad. 

Samtidigt har amerikanska spaningsplan  ungefär 20 gånger under de senaste två månaderna närmat sig den ryska gränsen med transpondrarna avslagna.  
I en kommentar till händelsen i april sade talesman för det ryska försvarsdepartementet, generalmajor Igor Konasjenkov, att om USA är missnöjt med ryska flygmanövrer borde USA:s spionplan sluta flyga nära den ryska gränsen med transpondrarna avslagna. 
Militära experter sade att amerikanerna "letar efter en ursäkt för att få något att skylla på ryska sidan." Samtidigt bryter underrättelseofficerare i Nato mot sina egna regler, som säger att transpondrarna ska vara på.

Vzgljad