12 juli 2016

Kina avvisar Haagdom

Haag-tribunalen meddelade 12 juli sin dom, som gick till
Filippinernas fördel om strategiska öar i Sydkinesiska sjön. Redan 8 juli skrev den kinesiska Folkets dagblad att västvärlden alltid framställer sig som försvarare av
folkrätten, men det är bara en förklädnad för dubbelmoral.Artikeln påminner om att den brittiska utredningen om Irakkriget som
nyligen offentliggjordes på 2,6 miljoner ord inte någonstans
framställer kriget som sådant som folkrättsvidrigt.

Däremot är västvärlden rask att stämpla andras handling som brott
mot folkrätten, exempelvis Rysslands handlande gentemiot Ukraina.

"Rysslands president Vladimir Putin hånade deras orimliga normer
genom att säga att 'det är en bra sak att de åtminstone kommer ihåg
att det finns något sådant som folkrätt. Bättre sent än aldrig."

Sydkinesiska havet är enligt Fiolkets dagblad ett annat exempel
på missbruk av folkrätten. "Genom att spela trick och komma med
falska anklagelser syftar de till att stämpla Kina som det land
som har brutit mot lagen".

Tvisterna mellan Filippinerna och Kina handlar om territorielloch
maritima avgränsning och de båda länderna har för åratal sedan kommit
överens om att lösa dem genom förhandlingar och samråd, skriver
tidningen.

Territoriella frågor faller inte under FN:s havsrättskonvention
(UNCLOS). Redan 2006 undantog Kina obligatoriska
förlikningsförfaranden från maritima avgränsningstvister i
enlighet med artikel 298 i havsrättskonventionen.

Från allra första början, har Kina bekräftat sin ståndpunkt av
icke-deltagande, icke-acceptans och icke-erkännande av
skiljeförfarandet. Denna hållning, som helt överensstämmer med de
internationell rätt, inklusive UNCLOS, bidrar också till att skydda
konventionens integritet och auktoritet, skriver Folkets dagblad.

Tvärtom är det Filippinerna som har brutit mot internationell rätt som dess ensidiga tillämpning av skilje strider mot principen om estoppel (mekanism som begränsar eller hindrar en icke-balanserad
situation). Skiljedomstolen är också en kränkare genom att
överskrida och missbruka sina rättigheter.

Målet har från allra första början gillrats som en fälla av USA
för att behålla sin dominans i Asien-Stillahavsområdet.

USA sätterv sig själv över folkrätten och har inte skrivit på
UNCLOS ännu efter flera decennier men tar sig rätten att peka
finger åt andra länder.

1986 vägrade USA att godta ett avgörande av domstolen i fallet Nicaragua vs USA. Det vill säga, USA åberopar folkrätten endast när
det kan dra nytta av lagen, slutar Folkets dagblad.

USA:s sjunde flotta patrullerar idag regelbundet Sydkinesiskia
sjön, tiotusen kilometer från USA:s västkust och det driver Japan
och andra allierade att rusta upp mot det "kinesiska hotet".

en.people.cn 10/7