30 juni 2016

Finskt trubbel inför Putinbesök

Rysslands president Putin besöker Finland i morgon fredag. Samtidigt inträffar det att utrikesministeriet stoppar en
beställd rapport om världsläget av två forskare vid Åbo Universitet, professor emeritus Lauri Hannikainen och Tero Lundstedt. Forskarrapporten måste ändras på tre punkter innan den kan offentliggöras under Putins besök:- USA:s krig får inte kritiseras så hårt för att de bryter mot internationell rätt.

- Ryssland får ett alltför bra betyg som aktör i förhållande till
samma internationella rätt.

- Speciellt måste man mildra kritiken mot västs Libyenoperation
2011.

Professor Martti Koskenniemi och andra specialister på internationell
lag anser att Libyenoperationen var en lagbrott och kraftigt
överskred det mandat som FNs säkerhetsråd gett i sin resolution
1973.

Gadaffi mördades och ingen skyddade civilbefolkningen. vilket
uppgetts som motiv för hela operationen.

Finlands president Sauli Niinistö får en tuff arbetsdag i morgon.
Hans kollega Vladimir Putin har säkert många frågor angående
Finlands närmande till Nato.

Putins besök är ett svarsbesök sedan Niinistö besökte Putin i
Sotji i fjol.

red