22 juni 2016

Bostadspolitik för växande klassklyftor


Regeringen lägger idag ett 22-punktsprogram för att lösa bostadskrisen.


Till stor del är det gamla nyliberala förslag som dammas av. Förtätning är den strategiska inriktningen.
Morgonfika på balkongen 50 meter från detta?

* Det ska kunna byggas närmare motorväg. Redan idag byggs på ställen där EU:s normer för partikelhalten i luften överskrids flera
gånger per år. Partiklarna kommer både från avgaser och vägbanan.

Bullernormerna ska också kunna överskridas.

Man tycker det är OK att bryta dess normer, framför allt för små
lägenheter!

Det är alltså OK att förgifta små hushåll! Med tanke på hur
trångboddheten ökar är det i många fall fattiga hushåll det
handlar om.

Förhöjd frekvens av exempelvis barnastma har konstaterats på
1 500 meters avstånd.

* Strandskyddet ska kunna åsidosättas (oftare). Vem gagnar det?
Ett litet utvalt fåtal, medan bakomliggande bostadsområden får
sämre livsmiljö.

* Byggnormerna och bygglovsförfarandet ska "lättas". Samma sak
här. Detr bygger på den felaktiga strategin att bygga bort
bostadskrisen genom att bygga "billigt" istället för att ta
chansen att höja genomsnittsstandarden.

Vi bygger oss så att säga nedåt mot en planerad framtid av ökade
klassklyftor.

Samtliga dessa förslag har hämtats från den nyliberala doktrinen
om "förtätning" av våra storstäder. Istället för att lyfta
blicken och se att Sverige är ett land med otroliogt mycket
byggbar mark, inriktar man sig på att hjälpa till att driva upp
tomtpriserna i storstädernas kärnor. Gissa vem som tjänar!

FÖRTÄTNING är vad som sker med blodomloppet vid progredierande skleros
eller en trombos, som följs av hjärtstillestånd.

För att kunna bryta den inriktningen krävs samhällsplanering och
stora samhällsinvesteringar. Våra storstäder kvävs långsamt till
döds. Exempelvis skulle tunnelbana i Göteborg och Malmö kunna
förändra bostadsbyggnadsplanerna radikalt.

Regeringen har helt enkelt inte läst P-O Edins utredning
(http://www.8dagar.com/2015/06/lage-att-lana.html)

* Förslaget att den som säljer en bostad för att köpa en dyrare
ska få skjuta reavinstskatten är bra, men borde ha finansierats
med slopade ränteavdrag. Dessutom är förslaget i rådande ränteläge
verkningslöst. Bankerna rekommenderar ändå sina kunder att
ta lån för att betala reavinstskatten direkt.

* Subventioneringen av bostadsbyggandet skulle vara överflödig om
regeringen hade en plan, som fanns för miljonprogrammet 1975-75.
Det s k lånetaket var där ett effektivt instrument för att styra
byggandet utan subventioner. Regeringen verkar sakna grepp om de
gigantiska investeringar det handlar om utan överlämnar det åt
den s k marknaden.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.