26 juni 2016

Vem röstade för Brexit?

Brexitomröstningen avslöjade en skarp klyfta mellan de två blocken - i ålder, förmögenhet och utbildning. Medan 73% av väljarna under 25 år ville stanna i EU, valde 60% av dem över 65 att lämna, visar en vallokalsundersökning med 12 369 deltagare.  

Ju äldre, desto mer kritisk till EU. Bland de som är äldre än 45 hade Brexit-anhängarna majoritet.

I förhållande till en socialgruppsindelning i fem steg (A-E) vann stanna-sidan i de två högsta socialgrupperna medan lämna-sidan hade 64% i de tre lägsta socialgrupperna.

En klar majoritet av universitetsutbildade röstade för att stanna, medan de flesta med gymnasieutbildning eller lägre valde att lämna.
Bland vita väljare valde 53% lämna-alternativet, medan medan 67% av asiater och 73% av svarta valde stanna-alternativet.58% av dem som beskriver sig själva som kristna röstade för Brexit, medan 70% av muslimerna ville leva i EU. 63% av dem som röstade labour i senaste valet ville stanna i EU, medan 58% av tories väljare röstade för Brexit.


49% av Brexit-anhängarna angav "att återta kontrollen" som viktigaste syfte, medan en tredjedel specifikt nämnde invandringen som avgörande fråga.På stanna-sidan var den påstådda risken för jobben och ekonomin viktigaste för 43%. Å andra sidan konstaterar iakttagare att det är labours kärnområden som röstade för Brexit, däribland Wales och nordöstra England som drabbades hårt av industrinedläggningar på 1970-talet. Så om den ena sidan drevs av oro för jobben drevs den andra sidan av bitterhet över jobben.Det fanns ingen klyfta mellan könen utan män och kvinnor röstade påfallande lika.  

Läs mer på http://www.plymouthherald.co.uk/brexit-vote-highlights-deep-age-education-and-wealth-divide-in-britain/story-29443471-detail/story.html#rW246Fk1vFQt2Yv4.99

http://www.perc.org.uk/project_posts/thoughts-on-the-sociology-of-brexit/