8 mars 2022

Kina kräver svar om USA:s biolabb i Ukraina

Medarbetare vid biologiska laboratorier i Ukraina har överlämnat dokument till
Ryssland som visar att det pågått USA-finansierad forskning i förbjudna vapen i landet.

Kina uppmanar USA att publicera uppgifter om sina militära biolaboratorier i Ukraina.


Dokument som Ryssland offentliggjort visar att myndigheterna i Ukraina försökt undanröja spåren av olaglig forskning om biovapen, finansierad av USA.

Kina uppmanar USA att klargöra sina biologiska militära aktiviteter hemma och utomlands, sade kinesiska utrikesministeriets talesman Zhao Liqian vid en briefing på tisdagen och kommenterade rapporter om USA-finansierade biologiska laboratorier i Ukraina.

"Vi uppmanar än en gång den amerikanska sidan att helt klargöra sina biologiska militariseringsaktiviteter hemma och utomlands", sa diplomaten. USA har satsat mer än 200 miljoner dollar på arbetet med biologiska laboratorier i Ukraina, som ingår i "Centrala sanitära och epidemiologiska direktoratet" i det ukrainska försvarsministeriet.

Enligt dokument som det ryska försvarsministeriet publicerat utgick den 25 februari, samma dag som den ryska inmarschen inleddes, en order från Ukrainas hälsominister Viktor Ljasjko att likvidera alla förråd av smittämnen i landets biologiska laboratorier. 

Från rysk sida ser man det som en bekräftelse på vad man tidigare vetat, att biolaboratorier i bl.a. Poltava och Charkov, förberedde biokrig.

Ordern av 25 februari syftade till att förhindra att det kom ut bevismaterial för detta brott mot FN-konventionen om förbud mot biostridsmedel. Enligt informationer som Ryssland har finansierar
Pentagon militära biologiska program i satellitstater som Georgien och Ukraina. Det handlar traditionellt om pest, mjältbrand, harpest, kolera och andra dödliga sjukdomar.

Nu analyseras dokumenten av ryska experter.

War & Peace

Vesti nedeliInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.