30 aug. 2021

2021 kan bli brandrekord i RysslandSkogsbränderna i Ryssland 2021 kan komma att slå det dystra rekordet från ifjol. Hittills har 8 miljoner hektar brunnit, en yta ungefär lika stor som Österrike..

För att få bukt med bränderna krävs grundliga reformer av skogsbruket, säger chefen för den ryska skogsvårdsstyrelsen (Rosselchoz) Ivan Sovetarov i Izvestija idag.

För ett effektivare skogsbruk föreslår den ryska regeringen nu regeringen att staten ska ta ifrån regionerna rätten att sälja skogsegendomar till investerare, säger chefen för den federala skogsstyrelsen (Rosleskhoz) Ivan Sovetarov.

I en intervju med Izvestiоa sammanfattade avdelningschefen de första resultaten av brandsäsongen:- skogsområdet som brunnit hittills i år har redan överskridit 8 miljoner hektar, och detta är inte slutet.

Han säger också att vissa regioner har dolt sanningen om brändernas omfattning, vad som behöver göras för att göra skogsinspektörernas arbete mer kvalitativt och hur det är möjligt att minska de olagliga avverkningarna som ligger bakom en del av bränderna.

— I år har vi antagit en lag om digitalisering av skogsbruket. Från och med den 1 juli genomförs alla rapporter helt elektroniskt. Vi får en systematiserad dokumenterad information om skogarna. Ett andra arbetsblock leds av vice premiärminister Viktoria Abramtjenko. Vi håller på att ta fram en lag som tar ifrån regionerna rätten att förfoga över statliga eller kommunala skogar. Det kommer att underlätta  genomförandet av prioriterade projekt inom skogsutveckling. Människor är redo att investera miljardtals rubel i produktionsutvecklingen i Ryssland - vi talar om mycket stora investeringar, från 3 miljarder rubel. Industri- och handelsministeriet och Rosleschoz deltar i sådana projekt. Men vissa regioner hindrar genomförandet av projekt.

I en del regioner är hanteringen av skog en källa till mutor, så därför har man ingen brådska att reformera arbetet. Nu överförs befogenheter till federal nivå.
 
Rosleschoz är kategoriskt emot privatisering av skogar, säger Sovetarov. Staten måste förbättra deras tillstånd, allt från miljöfrågor till timmeravverkning. Tjänster för skogsanvändare bör vara så tillgängliga och transparenta som möjligt. Å andra sidan måste det utvecklas kontrollsystem.

Det finns mer än 20 000 inspektörer i Ryssland. Men problemet är inte kvantiteten. Kvaliteten på arbetet sjunker. Sovetarov berättar om ett experiment i Archangelsk- och Irkutskregionerna, där betydligt mindre grupper inspektörer avslöjade dubbelt så många brott som tidigare. Därför är uppgiften för framtiden inte att öka antalet inspektörer, utan att förbättra deras färdigheter. De ska beväpnas med  rymd- och flygfotografering och andra moderna metoder. De måste också få högre lön. 

Enligt Sovetarov har Ryssland nu det ambitiösa målet att återplantera 100 procent av de ytor som avverkas. Mer än en miljon hektar kommer att planteras år 2024.  Överlevnadsgraden bör helst vara över 80 procent. Som regel rotar sig plantorna . Men sedan börjar platsen växa igen med sly och andra trädslag - man planterar gran och tall och får asp och björk. Det räcker inte att plantera träd, det är viktigt att få exakt den skog som planerats, säger han.

Ett särskilt problem är olaglig avverkning. Antalet sådana avverkningar har minskat den senaste tiden. Idag är det inte längre så lätt att sälja "svart" virke. Sådant virke såldes stadigt i Fjärran Östern. Vissa ryska och kinesiska företag är ivriga att köpa det. Här är vår gemensamma uppgift med tullen att blockera export av virke, säger Sovetarov.

Skadorna från olaglig avverkning beräknas ha ökat till 9,4 miljarder rubel (1,1 miljarder SEK). Upp till 20 procent av timmerhandeln i landet är olaglig. Ett nytt system för att stoppa olaglig avverkning och försäljning tas i bruk från och med den 1 januari 2023.

Under de senaste fem åren har Ryssland genomfört en skogsinventering.

- Vi köper rymdfotografier, jämför situationen före och efter och om vi ser att situationen har förändrats identifierar vi "svarta" skogshuggare, säger Sovetarov. Å ena sidan kommer vi att titta på avverkning, å andra sidan, på försäljning. Låt oss slå undan marken under fötterna på illegala skogsanvändare. I de regioner där övervakning utförs har vi redan noterat en minskning av mängden olaglig avverkning. Det är viktigt att utvidga området för kontinuerlig övervakning av skogar.

Beträffande bränderna säger Sovetarov att den berörda ytan väntas växa i september

- När vi pratar om det område som täcks av bränder betyder det inte att all vegetation där är helt bränd. Faktum är att endast 10-15% av träden dör. Ibland är det bara gräset som brinner medan träden överlever. Det är typiskt för Jakutien med stor andel lärkträd.

I år drabbades Jakutien så hårt delvis på grund av en anticyklon, som inte tillät regn att passera. Det var torka, lufttemperaturen ökade. Det ledde till en enorm ökning av skogsbränderna.

En annan viktig punkt är att mer än 80 procent av de brända områdena i Jakutien ligger i mycket avlägsna områden som ibland inte ens kan nås med helikopter. Samma situation råder i Irkutsk-regionen, Fjärran Östern och på Kamtjatka och Tjukotka. Det vill säga den dominerande delen av den brända skogen ligger utanför gränserna för ekonomisk tillgänglighet.

Vi registrerar många miljöskador, men ur ekonomins synvinkel är förlusten liten. Timmer från otillgängliga områden kan inte tas bort på ett eller annat sätt. Därför är berättelser om att skogar sätts i brand för att dölja olaglig avverkning till stor del myter.

- Vi bör sträva efter att minska dem, men det är förmodligen omöjligt att bli av med bränder helt och hållet. Vi ser situationen i Grekland och Turkiet. Förra året brann skogar kraftigt i Australien, USA och Portugal. Där det finns mycket skog brinner det. Det är en global katastrof. Alla måste bekämpa det och ha en intolerant inställning till eld i skogen.

- Skogsområdet har inte reducerats till följd av bränder. Låt oss säga att 10 miljoner hektar är brända. Men skogsarealen i Ryssland är 1,2 miljarder hektar. Att lägga en gasledning eller kraftledning tar mycket mer skog än bränder. I Australien, till exempel, där enorma områden brann ut, började allt växa igen efter sex månader. I Ryssland är det ungefär samma sak. Även om man inte rör den brända skogen kommer den att återhämta sig.

https://iz.ru/1214305/2021-08-30/glava-rosleskhoza-sprognoziroval-nevozmozhnost-sokrytiia-nezakonnykh-lesozagotovok

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.