1 juni 2021

Förtroendekapital: noll


Min favoritkrönikör Johan Croneman skriver i dagens DN att försvarsminister Peter Hultqvist i söndagens Agenda egentligen undvek att svar på en enda fråga om det  danska avslöjandet att amerikansk NSA lånat danska fiberkablar för att spionera på bland annat svenska politiker, regeringsmedlemmar, riksdagsmän, topptjänstemän och företagsledare.


Men inte nog med det.
Croneman skriver:

"Peter Hultqvist svävade och svävade, och gled och gled, ungefär som en curlingspelare, och sedan försäkrade han kort: 'Jag har inte fått någon information om sådan verksamhet.'

...Jag ska inte citera Peter Hultqvists ormande och ålande, både av utrymmesskäl och för hans egen skull, men kontentan var att myndigheten som hanterar detta, alltså FRA, vet vilka värderingar vi har, och vad som gäller. 'Jag läser ju själv igenom dessa papper', avslutade Peter Hultqvist.

Vem kan man lita på? frågar vi oss allt oftare. Peter Hultqvist svarade Peter Hultqvist på den frågan.

...Ingen kräver att han ska avslöja försvarshemligheter – men om vi läcker ut allt vi har till USA, NSA och CIA så får han faktiskt kalla in rörmokarna. Och sedan åtminstone försöka berätta vad som hänt."

Johan Croneman verkar ändå tycka att Peter Hultqvist har byggt upp ett förtroendekapital som vi - med lite vänliga knuffar - kan lita på.

Det tycker inte jag.

Peter Hultqvist har suttit sedan 2014 och har under de sju åren inte lyckats baxa hem de kvarvarande svenska soldaterna från Afghanistan. Först när Joe Biden fattar det oundvikliga beslutet följer Hultqvist efter. "Senast i september" ska svenskarna hem.

Om inte Pentagon ändrat sig innan dess, vill säga.

DN:s avslöjande i lördags att svensk flyg 1958 gjorde spionflygningar inne i Sovjetunionen och DDR under radarn, på 5-10 meters höjd, visar också att ministerord (i det fallet Sven Andersson) inte betyder något när det gäller att utföra  uppdrag åt Pentagon.

Ett tungt vägande skäl för att misstro Hultqvist är det sätt som han dribblade bort Sveriges anslutning till FN-konventionen om kärnvapenförbud,. Det var efter direkt inblandning från USA:s sida (detaljerna hålls hemliga i Sverige, men USA:s ambassadör skrävlar om det).

Det var också Hultqvist som förde Carl Bildts s k värdlandsavtal med Nato i hamn, ett avtal som i värsta fall gör oss till uppskjutningsplats för amerikanska kärnvapen - och därmed per automatik till nedslagsplats för ryska.

För övrigt är de danska avslöjandena i rapporten "Kaveldun" inte nya. De kom redan 2013. Se här och här.

49-dollarsfrågan till Peter Hultqvist är ju "Vad konkret har ni gjort för att täppa till hålen som avslöjades 2013?"

Den hade säkert besvarats med ytterligare ormande av Peter Hultqvist, men då är det journalisternas förbannade plikt att ta fram fakta.

Sverige är en av NSA:s viktigaste samarbetsparter. I princip all datatrafik som passerar den svenska gränsen kan utlämnas direkt till NSA. I synnerhet har Sverige varit behjälpligt med spionage mot ryska ledare. Men det räknas väl inte? Även om det sker till priset av att svensk alliansfrihet mister all trovärdighet.

Stefan Lindgren
NSA medgav 18 april 2013: "FRA försåg NSA (...) med en unik samling om högprioriterade ryska mål, såsom ledning, intern politik...". Tror någon att Hultqvist avbrutit detta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.