9 okt. 2020

Långsamt dödsstraff väntar Assange i USA


Fångar som utsätts för särskilda administrativa åtgärder i USA kan förvänta sig tillbringa cirka 23 timmar om dagen eller mer isolerade i en fängelsecell, utan kontakt med andra fångar.

Det framkom i ett vittnesmål  i Old Bailey i London under de pågående förhören om Julian Assanges utlämning till USA där han riskerar 175 års fängelse.

Fångar som isoleras i amerikanska fängelser övervakas och avlyssnas 24/7 och drabbas mycket ofta av ångest och depression, framkom i  vittnesmålet.

Julian Assange står inför en dyster framtid  om han fängslas i USA under ett särskilt system av administrativa åtgärder – SAM – fick domstolen i Old Bailey höra.

Maureen Baird, tidigare anställd vid US Bureau of Prisons och före detta fängelsechef för Metropolitan Correctional Center i New York City, vittnade på tisdagen för Old Bailey att, utifrån hennes erfarenhet och efter att ha granskat Assanges ärende, WikiLeaks´, grundare sannolikt kommer att utsättas för SAM.

Baird har i sju år varit chef på flera fängelser och är väl bekant med vad en SAM-regim innebär. De som sitter fångna med SAM tillbringar normalt mellan 23 och 24 timmar per dag i sina celler och får ”över huvud taget” inte kommunicera med andra fångar berättade Baird för Edward Fitzgerald som är en särskilt erfaren och kvalificerad advokat (QC) för försvaret.

Fångar under SAM fick, enligt Baird, "gå ut ur sin egen cell och in i en annan, som vi kallade fritidscellen. Där fanns ingen som helst träningsutrustning. Jag lyckades ordna så att där åtminstone placerades en motionscykel. Det var bara en tom cell och fången var alltid ensam.”

Deras telefonsamtal ”övervakas alltid” av FBI-agenter som kräver två veckors förvarning om varje telefonsamtal och ”all inkommande och utgående post till en SAM-fånge läses innan den någonsin kommer till mottagaren”, sa Baird.

Assange står inför förhållandena ”som i huvudsak motsvarar isoleringscell” i USA, förklarade Baird för Old Bailey. 

Och fängelsechefer och vakter har inte befogenhet att göra några som helst ändringar i SAM-regimen. ”Ytterst få” begäranden om ändringar i SAM-reglerna ”godkänns någonsin av oavsett anledningen till begärandena.” ”Det är stenhårda regler. De kan inte ändras av en vakt eller någon vid fångvårdsstyrelsen (BOP, Federal Bureau of Prisons). Det är mer som en ovillkorlig order. Det är väldigt svartvitt. Det finns ingen gråskala i SAM. Om någon är häktad för terrorism eller någon annan typ av ärenden skulle de också utsättas för samma åtgärder ”, sa Baird till domstolen.

”Jag håller med om att systemet inte var tänkt för att straffa. Men konsekvenserna och resultaten av SAM-regimen känns väldigt mycket som att det rör sig om en bestraffning”, sa Baird och tillade att ”Det är mer isolerat än det du eller andra skulle kalla en begränsat boende”, fortsatte Baird

Assange ”löper mycket hög självmordsrisk” vid en utlämning, vittnar neuropsykiatriker för domstolen. 

Den tidigare fängelsechefen förklarade vidare att, utifrån hennes egen erfarenhet, orsakar SAM-regimen svår depression, ”den skapar ångest, det orsakar paranoia, för vissa viktminskning, den skadar fångarnas fysiska hälsa [och] liksom allvarligt deras mentala hälsa”.

Dessutom, om Assange döms och utsätts för SAM, är det enda fängelse som är aktuellt ADX [maxsäkerhetsfängelset] Florens [Colorado], om inte hans medicinska status kraftigt skulle försämras”, säger Baird och tillägger, för att slippa Florens ”måste du vara nästan döende, för att uttrycka mig enkelt.”

Om han döms till ett långt straff finns det också en ”verklig risk” att Assange får tillbringa sitt liv i H-enheten i ADX-fängelset. Mycket viktigt var det också att Baird vittnade att ”SAM:s fångar inte har rätt delta i några gruppaktiviteter”, detta i motsättning till påståendet från USA:s viceåklagare Gordon Kromberg att fångar under SAM visst kunde delta i program med andra fångar.

Det finns troligen ”väldigt få fångar” som klarar sig till fas tre, som teoretiskt tillåter intagna under SAM att umgås med andra fångar, ”eftersom detta skulle underminera hela syftet med vad SAM är till för”, svarade Baird.

Clair Dobbin, åklagarbiträde för USA, ifrågasatte uppfattningen att alla som utsätts för SAM utsätts för samma regim och att Baird skulle kunna veta något om huruvida Assange skulle drabbas av SAM, eller vad regimen skulle innebära om den applicerades på Assange.

Assange anklagas ”för ett spionagebrott och att man kan misstänka att han fortfarande är inblandad i detta eller har bekanta som sysslar med avslöja sekretessbelagd information”, sa Baird, och detta gör att hon tror att SAM kommer att tillämpas på den prisade journalisten.

Dobbin menade också att Baird, eftersom hon aldrig varit chef på ADX, inte vet något om hur SAM tillämpas på ADX, där det förväntas att Assange kommer att hållas efter rättegången i USA om han döms.

När det ifrågasattes om hon hade någon erfarenhet av hur det avgörs om en fånge skall överföras till ADX svarade Baird ”ett av mina jobb under många år var att jag var den som sände i väg fångar [...] Jag tog besluten om vart en person skulle sändas”.

Dobbin frågade så Baird om hon, som fängelsechef, någonsin hade bett sina tjänstemän att diskutera med fångar som utsatts för SAM och Baird svarade nekande.” Det är inte sådant en fängelsechef sysslar med. Jag kanske skulle önska att de gjort det, men [...] de är alla med i en fackförening, och om jag beordrat dem att föra diskussioner med fångar skulle de säga att detta inte ingår i deras arbetsbeskrivning, svarade Baird.

”Men om förhållandena verkligen är så oroande som du påstår, borde du väl be din personal att ha samtal med de intagna?”, frågade Dobbin.

”Nej, så gör man inte i ett fängelse. Jag är ledsen att jag inte svarar så som du vill att jag ska. Jag svarar på hur det går till. Det jag vill är inte något jag kan tvinga fram”, säger Baird

Assange är en ”motståndskraftig man” som inte riskerar självmord om han utlämnas, säger en regeringsexpert

Baird bekräftade också att hon aldrig klagat till domare eller andra tjänstemän i fångvårdsstyrelsen om behandlingen under SAM.

Dobbin menade att Baird tidigare egentligen inte visat ”särskilt mycket oro” över SAM-reglerna och hävdade att det är först nu, då Baird vittnar för försvare, som hon bekymrar sig över systemet. ”Det oroade mig, men jag hade intalat mig att det var ok”, svarade Baird.

På eftermiddagen förklarade den amerikanska advokaten Lindsay Lewis som vittnade för försvaret, att också enligt hennes erfarenhet skulle Assange hamna under SAM-regimen och bli överförd till ADX om han döms. Hon beskrev också systemets stränga restriktioner. Lewis påpekade att i processen mot den misstänkte terroristen Abu Hamza fick den amerikanska regeringen igenom hans utlämning från England efter att ha lovat de engelska domstolarna och Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter att Abu Hamza inte skulle sitta så länge, om alls, vid ADX. Trots dessa löften är Abu Hamza kvar på ADX och utsatt för SAM sedan oktober 2015.

Assange riskerar upp till 175 års fängelse om han döms för alla anklagelser mot honom i USA. Åtalet hänför sig nästan helt till hans roll i publiceringen av krigsloggarna från Irak och Afghanistan, Guantanamo Bay-arkiven och diplomatiska telegram som avslöjade krigsförbrytelser samt annan brottslighet och missbruk som den amerikanska regeringen och USA-stödda styrkor begått runt om i världen. Huvudförhören kommer att avslutas på fredagen, och försvarets slutplädering följer fyra veckor därefter.

 ”Jag hade intalat mig att de var okej” vittnar fängelsechef om fångregim vid Assanges utlämningsrättegång

Mohamed Elmaazi 29.09.2020 

Källa: https://sputniknews.com/uk/202009291080611393-i-had-convinced-myself-that-they-were-ok-ex-prison-warden-tells-assange-hearing-on-detainee-regime/


Mera aktuellt om Assange: 

Om utebliven mediabevakning 

Om försök att kidnappa, förgifta AssangeInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.