29 okt. 2020

Dags för en färgrevolution i USA?

 

USA har legat bakom s k färgrevolutioner i en rad länder som Ukraina, Kirgizistan, Georgien, Serbien m.fl.  Kaotiska och våldsamma rörelser har skakat länderna och satt det konstitutionella styret ur spel. Just nu pågår liknande rörelser i Belarus och Krigizistan (för tredje gången).

Frågan är nu om färgrevolutionerna har kommit hem för att också drabba USA. Aldrig har amerikaner köpt så mycket vapen som i år.

Amerikanerna köpte över 15 miljoner skjutvapen 2020, nästan dubbelt så många som 2019. Alla tycker sig stå i riskzonen

Efter presidentvalet 3 november väntar en period av osäkerhet: poströster ska räknas i minst tio dagar; Högsta domstolen kan komma med nya order vad gäller det viktiga Pennsylvania. Vad man ofta glömmer är att nio viktiga delstater har 44 % av elektorsrösterna. Tre av dessa är s k swing states (Florida, Michigan, Pennsylvania) där utgången hänger på ett hår. Nattens utegångsförbud i Pennsylvania vittnar om hur spänt läget är.

Oavsett valutgången väntas det bli oroligheter och protester i landet eftersom den förlorande sidan kommer att anta att det förekommit valfusk och kanske inte accepterar resultatet. Hälften av amerikanerna förväntar sig våld efter valdagen.

Omröstningen om den nya HD-domaren Amy Coney Barrett visar en total konfrontation i kongressen. Med ett undantag röstade alla republikanska senatorer röstade för henne, alla 47 demokratiska emot.

Uppdelningen motsvarar stämningen i landet. I år finns dessutom inget enda småparti som kan moderera bilden.

Särskilt efter valet av Barack Obama har amerikanerna rustat sig allt starkare med skjutvapen, efter att andelen skjutvapenägare hade sjunkit från 45 procent (1980) till 32 procent (2015) i slutet av 1980-talet och under 1990-talet.

Det finns dock betydande regionala skillnader. 63 procent av invånarna i Montana är till exempel vapenägare, men endast 9 procent är det i Illinois. Även om andelen vapenägare har minskat har de som har vapen ofta skaffat fler: en tredjedel av vapenägarna har mer än fem skjutvapen. Med uppskattningsvis 120 skjutvapen per 100 personer, från och med 2017, sägs det finnas över 393 miljoner skjutvapen bland civila i USA. Vapenägare är övervägande manliga, vita, republikanska och konservativa. Men även allt fler svarta och kvinnor beväpnar sig

Vapeninnehaven ökar på grund av det ökande antalet kravaller med vandalism och plundring, men främst på grund av farhågor om att en demokratisk president ska kunna begränsa försäljningen av skjutvapen. I vilket fall som helst visar statistiken att antalet hushåll med skjutvapen ökat före presidentvalet. Enligt en Gallup-undersökning äger cirka 30 procent av de vuxna äga minst ett skjutvapen.

I början av valåret ökade vapeninköpen i USA, vilket förvärrades av koronaviruspandemin och protesterna som utlöstes av Black Lives Matter, liksom rädslan för att Trump skulle kunna införa undantagstillstånd, men också på grund av polisvåldet. Redan i mars stod det klart att en boom var på väg. Från januari till september har FBI registrerat cirka 3 miljoner bakgrundskontroller per månad.

Över 15 miljoner amerikaner har köpt skjutvapen i år (till september), vilket var 91 procent mer än under samma period 2019. Enbart i september såldes 1,92 miljoner skjutvapen - 1,2 miljoner handeldvapen och 700 000 gevär.


Källa: Telepolis

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.