9 nov. 2017

Tyskland berett på sammanbrott i EU

Tysklands armé  är bara numerärt mindre än Rysslands, Ukrainas och
Frankrikes i Europa.
"Vi har gjort jättesprång framåt", proklamerade i början av september Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyden vid ett möte med EU:s försvarsministrar möte i Tallinn. Alla sägs vilja vara med.

I verkligheten förbereder sig Tyskland för ett helt annat scenario avslöjar Der Spiegel 45/2017.
Der Spiegel har tagit del av hemliga Bundeswehrdokument. Dokumentet ska ligga till grund för den tyska krigsmaktens utveckling från dagens 180 000 soldater och 60 000 civilanställda.

I tyska krigsmaktens ”scenario nr 6” för utvecklingen till 2040 utreds konsekvenserna av ett ”EU i sönderfall och Tyskland i reaktivt läge”. Efter årtionden av instabilitet har värdesystemen ohjälpligt glidit isär. Tyskland står inför en ”multipel konfrontation”- EU-utvidgningen har getts upp och flera stater har lämnat EU. Europa har förlorat sin konkurrenskraft på många områden.

"Den alltmer oordnade, delvis kaotiska och konfliktlystna västvärlden har dramatiskt förändrat säkerhetsmiljön i Tyskland och Europa."

Världen har gått in i en negativ spiral som leder bakåt och som låter ”världsomspännande kriser eskalera”.

I Bundeswehrs femte, något mindre dåliga scenario (Väst mot öst) upphör en del östliga EU-medlemmar med integrationen för att ansluta sig till ”östblocket”. 50 år efter kalla kriget återställs bipolariteten i världen, med ett ryskt/kinesiskt block mot ett europeisk/amerikanskt.

I det fjärde scenariet (”multipolär konkurrens”) är extremismen på frammarsch och det finns EU-partners som till och med verkar vilja söka ”ett specifikt närmande till Rysslands statskapitalistiska modell”. Tillväxten i världen har avstannat, globaliseringen hackar och USA klarar inte rollen som världspolis. Kina kör fast ekonomiskt och blir mer aggressiv t utåt och Ryssland, som lyckats stabilisera energipriserna uppträder mer konfrontativt.

Scenariet innebär också ”slutet på den europeiska illusionen”. Europa marginaliseras och den transatlantiska länken bryts.

De båda första scenarierna beskriver en ideal värld (”Ett globalt väst” och ”Fredliga sfärer [Grossräume]”) men det är de tre sista brisanta alternativen som väcker mest intresse.

Författarna till dokumentet som är skrivet 2014 har inte kunnat förutse Trump. Men det är anmärkningsvärt att Nato består i samtliga scenarier. Enligt Spiegel har därmed författarna därigenom bara följt alla framtidsforskares gyllene regel: att inte förutsäga den egna undergången.

Spiegels artikel avslöjar dock de starka centrifugala tendenserna i EU just nu. Flyktingpolitiken och förhållandet till Ryssland skapar växande klyftor. Polen ligger i pyrande konflikt med både Tyskland och Ukraina. Sverige för en synnerligen motsägelsefull politik: säger å ena sidan att Storbritannien är det EU-land som står oss närmast, men går ändå inte emot de överstatliga strävanden som drivit ut britterna ur EU. Försvarspolitiskt har Sverige blivit en USA-allierad men tvekar inför EU:s försvarssamarbete. Finlands president Niinistö ironiserar med rätta över grannlandet som blivit en "konsument istället för en producent av säkerhet".

redInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.