16 juni 2017

Fakta om invandringen 2006-16

Så här ser invandringsstatistiken ut för åren 2006-2016.
Drygt 12 procent av Sveriges befolkning idag är invandrare från den perioden.

2017 väntas 30 000 - 50 000 asylsökande anlända.

Jan-april registrerades 42 595 personer ha invandrat till landet.

Statistiken visar bruttoinvandring, tar inte hänsyn till utvandring.

red

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.