15 okt. 2023

Varför lät Israel "al-Aqsa-stormen" hända?


Tidigt på lördagen den 7 oktober 2023 inledde Hamas "Operation Al-Aqsa Storm" ledd av Hamas militärchef Mohammed Deif. Samma dag deklarerade Netanyahu ett så kallat "Militärt beredskapsläge". 

Militära operationer planeras alltid i god tid i förväg (se Netanyahus uttalande från januari 2023 nedan). Var verkligen "Operation Al-Aqsa Storm" en "överraskningsattack"?

USA:s underrättelsetjänst säger att de inte var medvetna om en förestående Hamasattack. 

Uppdatering (14 oktober 2023)

Det är folkmord, en absolut slakt. De "suddar ut Gaza från kartan". 
'[Israels militär] sa att de snart skulle inleda en omfattande offensiv i norra Gaza – en varning som kommer ungefär en dag efter att Israel beordrade ungefär en miljon civila att fly från området.
Det avspärrade territoriet som styrdes av Hamas var i kaos på lördagen mitt i den omfattande evakueringsordern som täckte ungefär hälften av Gazas befolkning. Gaza står också inför en växande vattenkris när palestinier kämpade för att evakuera norra Gaza till fots, med bil och åsnekärra .

Humanitära grupper sa att de evakuerade inte hade någonstans att ta vägen. Det andra sättet att lämna Gaza, in i Egypten, verkade också vara förseglat, mitt i förvirring om huruvida grannlandet skulle tillåta någon att lämna Gaza.

En offensiv som är ännu kraftfullare än Israels tidigare beskjutning av Gaza verkade vara nära förestående. "Vi kommer att attackera Gaza City väldigt brett snart," sa Israels militära talesman, konteramiral Daniel Hagari, i ett tal till nationen, utan att ge en tidtabell för attacken. (AOL.com)

* * * 

Tidigt på lördagen den 7 oktober 2023 inledde Hamas "Operation Al-Aqsa Storm" ledd av Hamas militärchef Mohammed Deif. Samma dag deklarerade Netanyahu ett så kallat "Militärt beredskapsläge".  

Militära operationer planeras alltid i god tid i förväg (se Netanyahus uttalande från januari 2023 nedan). Var verkligen "Operation Al-Aqsa Storm" en "överraskningsattack"?

USA:s underrättelsetjänst säger att de inte var medvetna om en förestående Hamasattack. 
"Man måste vara nästan hopplöst naiv för att köpa stormedias linje att Hamas-invasionen var ett israeliskt "underrättelsemisslyckande". Mossad är kanske den mäktigaste underrättelsetjänsten på hela planeten”.

Hade Netanyahu och hans enorma militär- och underrättelseapparat (Mossad o.s.v.) förhandskännedom om denna Hamas-attack som har resulterat i otaliga dödsfall både bland israeler och palestinier?
Fanns i själva verket en noggrant formulerad israelisk plan för ett fullskaligt krig mot palestinierna redan innan Hamas drog igång sin "Operation Al-Aqsa Storm"? Det handlar inte om ett misslyckande av den israeliska underrättelsetjänsten så som media säger. Tvärtom. 

Bevis och vittnesmål tyder på att Netanyahus regering hade förhandskännedom om Hamas aktioner som har resulterat i hundratals israeliska och palestinska dödsoffer. Och "dom lät det hända":
"Hamas avfyrade mellan 2 och 5 tusen raketer mot Israel och hundratals israeler har dött samtidigt som dussintals israeler tagits som krigsfångar. Som svar har hundratals palestinier i Gaza dödats." (Stephen Sahiounie)  

Efter Al-Aqsa Storm inletts den 7 oktober beskrev Israels försvarsminister palestinier som "mänskliga djur" och lovade att "agera därefter" och Israels flyg släppte lös en massiv bombning av Gazaremsan där 2,3 miljoner palestinier bor..." (Middle East Eye). En fullständig blockad på Gazaremsan inleddes den 9 oktober 2023 och all import av mat, vatten, bränsle och nödvändiga varor till 2,3 miljoner palestinier blockerades. Detta är ett uppenbart brott mot mänskligheten. Det är ett folkmord. 

Det är värt att notera att Netanyahus militära handlingar inte främst riktar sig mot HAMAS, snarare tvärtom: attackerna riktar sig mot 2,3 miljoner oskyldiga palestinska civila, ett uppenbart brott mot de fyra grundläggande principerna i lagen om väpnade konflikter (LOAC) : 

"...respekt för och skydd av civilbefolkningen och civila objekt [skolor, sjukhus och bostadsområden], parterna i konflikten ska alltid skilja mellan civilbefolkningen och stridande och mellan civila objekt och militära mål och ska följaktligen rikta sina operationer endast mot militära mål.” [Tilläggsprotokoll 1, artikel 48]

Ironiskt nog, enligt Scott Ritter, har Hamas kunnat skaffa amerikanska vapen från Ukraina. 
Detta var inte en "överraskningsattack"

Var Hamasattacken en "false flag-operation"? 

"Jag tjänstgjorde i israeliska militären (IDF) för 25 år sedan, i underrättelsestyrkorna. Det finns inte en chans att Israel inte visste om vad som skulle komma.
Bara en katt som rör sig längs gränsstängslet skulle utlösa fullt alarm. Och så händer det här??

Vad hände med "världens starkaste armé"?

Hur kommer det sig att gränsövergångarna stod vidöppna?? Något är VÄLDIGT FEL HÄR, något är väldigt konstigt, denna händelsekedja är väldigt ovanlig och otypisk för det israeliska försvarssystemet.
För mig verkar denna överraskningsattack vara en planerad operation. I alla avseenden. 
Om jag var en konspirationsteoretiker skulle jag säga att det här känns som ett verk av Djupstaten.  
Det känns som att folket i Israel och folket i Palestina återigen har sålts ut till de högre makterna vilka dessa nu är. 

(Uttalande av Efrat Fenigson, tidigare inom Israels militära underrättelsetjänst, 7 oktober 2023, fetstil tillagd) 

Ironiskt nog hävdar nu media (NBC) att "Hamasattacken bär kännetecken på iransk inblandning"

Historia: Förhållandet mellan Mossad och Hamas
Hur ser förhållandet mellan Mossad och Hamas ut? Är Hamas ett verktyg för "underrättelsetjänsterna"? Här finns en lång historia. 

Hamas (Harakat al-Muqawama al-Islamiyya) (Islamiska motståndsrörelsen), grundades 1987 av Sheik Ahmed Yassin. Organisationen stöddes från början av den israeliska underrättelsetjänsten som ett sätt att försvaga den palestinska myndigheten:

"Tack vare Mossad, (Israels "Institut for Intelligence and Special Tasks"), fick Hamas stärka sin närvaro i de ockuperade områdena. Samtidigt utsattes Arafats PLO liksom den palestinska vänstern för det mest brutala förtryck och hot.

Vi får inte glömma att det var Israel som faktiskt skapade Hamas. 
Enligt Zeev Sternell, historiker vid hebreiska universitetet i Jerusalem, "trodde Israel att det var ett smart drag att få islamisterna att bekämpa den palestinska befrielseorganisationen". (L'Humanité, översatt från franska)

Hamas kopplingar till Mossad och USA:s underrättelsetjänst har erkänts av representanthusledamoten Ron Paul i ett uttalande inför den amerikanska kongressen:  "Hamas startades av Israel"?

"Du vet Hamas, om du tittar närmare på historien kommer du att se att Hamas uppmuntrades och faktiskt startades av Israel med målet att Hamas skulle motverka Yasser Arafat... (Republikanen Ron Paul , 2011)

Vad detta uttalande innebär är att Hamas är och förblir ett ”underrättelseverktyg", nämligen "en "verktyg" för underrättelseorganen.

Se även Wall Street Journal (24 januari 2009) "Hur Israel hjälpte till att skapa Hamas". 
I stället för att från början försöka hålla tillbaka Gazas islamister, säger herr Cohen, har Israel i åratal tolererat och, i vissa fall, uppmuntrat dem som en motvikt till de sekulära nationalisterna i PLO och dessas dominerande fraktion, Yasser Arafats Fatah. (Wall Street Journal, kursivering tillagd)

Hamas-partnerskapet har bekräftats av Netanyahu. "Katten ute ur säcken"
"Alla som vill motarbeta upprättandet av en palestinsk stat måste stödja stärkandet av Hamas och att Hamas får pengar", sa han [Netanyahu] vid ett möte med sitt Likud-partis Knesset-ledamöter i mars 2019. "Detta är en del av vår strategi – att isolera palestinierna i Gaza från palestinierna på Västbanken." (Haaretz, 9 oktober 2023, kursivering tillagd)

Visar inte detta uttalande att Netanyahu och hans militära underrättelseapparat är ansvariga för dödandet av oskyldiga israeliska civila? 

Farorna med militär upptrappning?
Låt oss inte göra oss några illusioner, denna "false flag-operation” är ett komplext militärt underrättelseprojekt, noggrant planerat under flera år och i samarbete och samordning med USA:s underrättelsetjänster, Pentagon och NATO. 

I sin tur bidrar denna aktion mot Palestina redan till en process av militär upptrappning som potentiellt kan komma att dra in en stor del av Mellanöstern.

Israel är en de facto-medlem i NATO (med en särskild status) sedan 2004, vilket inbegriper aktiv militär- och underrättelsesamordning samt konsultationer om de ockuperade områdena.

Militärt samarbete med både Pentagon och NATO ses av Israels militär (IDF) som ett sätt att "förstärka Israels avskräckningsförmåga mot potentiellt hotande fiender, främst Iran och Syrien."

Utgångspunkten för militärt samarbete mellan Nato och Israel är att "Israel är under attack". Innebär Israels avtal med NATO att NATO lovat "komma till Israels undsättning" enligt doktrinen om "kollektiv säkerhet" (artikel 5 i Washingtonfördraget (fördraget som slöts vid bildandet av NATO 4 april 1949/Nyhetsbanken)?

Under den senaste utvecklingen påstås de amerikanska militära utplaceringarna i Mellanöstern syfta till att undvika en eskalering.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg säger:

Det finns alltid en risk att länder och/eller organisationer som är fientliga mot Israel kommer att försöka dra fördel av situationen. Dit hör till exempel organisationer som Hizbollah eller ett land som Iran. Så detta är ett meddelande till länder och organisationer som är fientliga mot Israel att de inte ska försöka utnyttja situationen. Och USA har utplacerat, eller ökar utplaceringen, militära styrkor i regionen, inte minst för att avskräcka varje eskalering eller förhindra varje eskalering av situationen. (Natos presskonferens, Bryssel, 12 oktober 2023, kursivering tillagd)

Netanyahus "Nya stadium" av "Det långa kriget" mot Palestina
Netanyahus uttalade mål, i själva verket en ny etapp i det 75 år gamla kriget (sedan Nakban, 1948) mot det palestinska folket, begränsar sig inte längre till "apartheid" eller "separation". Denna nya etapp – som också är riktad mot israeler som vill ha fred – består i "total erövring" och att helt utestänga det palestinska folket från sitt hemland:

"Detta är grundlinjerna för den nationella regeringen som leds av mig [Netanyahu]: Det judiska folket har en exklusiv och obestridlig rätt till alla områden i landet Israel. Regeringen kommer att främja och utveckla bosättningar i alla delar av Israels land – i Galileen, Negev, Golan, Judéen och Samarien.” (Netanyahu  januari 2023, kursivering tillagd)

Våra läsare bör läsa doktor Philip Giraldis skarpa analys nedan som pekar på att vi sannolikt står inför en "False Flag-operation". 

Michel Chossudovsky
 , Global Research, 8 oktober 2023, Ovan text uppdaterad den 12 oktober 2023

* * *
Är Gaza-Israel-kriget en ”False Flag-operation"? Lät dom det hända? Är deras mål "att utplåna Gaza från kartan"?

av dr. Philip Giraldi 
8 oktober 2023

Är jag den ende som läst ett tal som Netanyahu eller någon i hans kabinett höll för ungefär en vecka sedan där han/de i förbigående hänvisade till en "säkerhetssituation som utvecklas", något som (för mig) snarast visar att de kanske har känt till utvecklingen i Gaza men valt att låta det hända så att de kan utplåna Gaza från kartan som vedergällning och, med USA:s stöd i ryggen, dra in Iran för att sedan attackera landet.

Jag kan inte hitta en länk till det, men har ett ganska starkt minne av att det jag läste fick mig att tro att det handlade om att skaffa en förevändning för ännu en massaker på palestinierna.

Som före detta underrättelseofficer kan jag omöjligen tro att Israel inte haft flera informatörer inne i Gaza och elektroniska avlyssningsapparater längs hela gränsstaketet som skulle ha larmat om rörelser av grupper och fordon.

Med andra ord kan vi stå inför en väv av lögner så som ofta är fallet.

Och som också ALLTID är fallet förbereder sig Joe Biden på att skicka några miljarder dollar till det fattiga lilla Israel så att det kan "försvara" sig självt.
__________________________________________________________________________

Philip M. Giraldi, Ph.D.,
 är chef för Council for the National Interest som strävar efter amerikansk utrikespolitik i Mellanöstern som mer utgår från USA:s egna intressen. Webplatsen är Councilforthenationalinterest.org och dess e-postadress är inform@cnionline.org. Giraldi är en regelbunden bidragsgivare till Global Research.

Den ursprungliga källan till denna artikel är Global Research. Följ Global Research på Instagram och Twitter och prenumerera på vår Telegramkanal. Fritt fram att sprida Global Reserach´s artiklar.
Copyright © Philip Giraldi och Prof Michel Chossudovsky , Global Research, 2023
 
Källa: https://www.globalresearch.ca/is-the-gaza-israel-fighting-a-false-flag-they-
let-it-happen-their-objective-is-to-wipe-gaza-off-the-map/5835310
 
Övers: Lennart Palm 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.