3 feb. 2021

"Viss oro" i Moskva över Nato-övningar i Sverige


När Sveriges och Rysslands utrikesministrar möttes i Moskva hade det gått nästan exakt ett år sedan sist.

Den ryska sidan tog tillfället att överlämna till Ann Linde, som representant för Sverige som i år är ordförandeland i OSSE, ett dokument med förslag om hur OSSE:s arbete kan förbättras.  Lavrov uttrycktes också "viss oro" över allt tätare Nato-övningar på svensk mark.

- Våra samtal med Sveriges utrikesminister Ann Linde var intressanta, förklarade Sergej Lavrov på den efterföljande presskonferensen.

- Vid detta besök var Linde i Ryssland som OSSE:s ordförande. Som ni kanske minns var Sverige synnerligen aktivt i utarbetandet av slutakten från Helsingforskonferensen (1975) som skapade förutsättningar för en alleuropeisk process i Europa och som blev grunden för vår gemensamma organisation (OSSE).

- Vi hoppas att i den svåra situation som nu har uppstått i Europa det svenska ordförandeskapet kommer att styras av en balanserad och objektiv strategi och främjar en atmosfär av tillit i vårt gemensamma område. Vi kommer att göra allt vi kan för att underlätta en sådan hållning.

- Vi har den gemensamma uppfattningen att OSSE, med tanke på dess breda geografiska område, och dess övergripande strategi för alla dimensioner av säkerhet, och reglerna för samförstånd, helt behåller sin betydelse och kan spela en större roll i europeiska och euroatlantiska frågor. Under utrikesministerrådets sammanträde i Tirana, som hölls via videokonferens förra månaden, föreslog vi att vi skulle diskutera olika sätt att göra OSSE mer effektivt.

- I dag har vi gett våra svenska kolleger ett informellt dokument som föreslår en diskussion om hur och i vilka former vi ska betrakta detta vitala ämne. Vi hoppas att den svenska sidan kommer att ägna vederbörlig uppmärksamhet åt denna fråga.

Lavrov räknade upp en rad områden där OSSE skulle kunna göra mer: samarbete för att motverka terrorism och narkotikahandel, IT-säkerhetshot, människohandel och alla andra former av organiserad brottslighet, arbetet för att  övervinna konsekvenserna av coronaviruspandemin, samverkan mellan olika integrationsprocesser i Eurasien, skydd av nationella minoriteternas rättigheter och undanröjandet av uttryck för nynazism och hat mot kristendom och islam.

Han nämnde också rätten till tillgång till information, och nämnde den senaste tidens censuringripanden på olika internetplattformar som ett problem.

- Vi hoppas att den nuvarande OSSE-ordföranden kommer att underlätta en direkt dialog mellan Kiev och Donbass i kontaktgruppen och säkerställa opartiskt utförande av OSSE:s sociala övervakningsuppdrag i Ukraina.

- Vi diskuterade Minskgruppens roll i Nagorno-Karabach-uppgörelsen och utsikterna för att återuppta den positiva dynamiken i 5+2-formatet i Transnistrien. Vi bedömde fortsättningen av Genèvediskussionerna om säkerhet och stabilitet i Sydkaukasien.

Men Lavrov och Linde diskuterade också en rad bilaterala frågor, inte minst mot bakgrund av att handeln minskade kraftigt under de första 11 månaderna 2020.

- I detta avseende tillmäter vi den rysk-svenska styrkommittén för handel och ekonomiskt samarbete en viktig roll. Som vi förstår det är medordförandena i detta viktiga utskott intresserade av att hålla en ordinarie session i Stockholm i år.

- Vi hoppas att vi ska kunna finna en ömsesidigt godtagbar lösning på problemet med att leverera svenska produkter till den ryska biltillverkaren GAZ Group. Förra året förbjöd de svenska myndigheterna, av någon anledning, export av reservdelar till pressar som används i GAZ-bilanläggningar. 

- Vi hoppas att våra svenska kollegor kommer att se över denna situation i det ekonomiska samarbetets intresse. Vi är också intresserade av att den svenska regeringen bidrar till att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för driften av Kubals aluminiumsmältverk i Sverige som samägs av Rysslands Rusal.

- Vi uppskattar utvecklingen av våra humanitära band. Nästa år kommer baletten Ryska årstiderna att gästspela i Sverige, liksom i andra skandinaviska länder. Det gemensamma arbetet fortsätter med projektet att bärga den ryska kejserliga marinens ubåt Som, som sjönk i svenska vatten under första världskriget 1916. 

- Vi har utbytt åsikter om situationen i Östersjöområdet, och i norra Europa som helhet. Vi anser att Sveriges politik för att inte delta i militärallianser är en viktig faktor för den regionala stabiliteten. Vi ser, med viss oro, de konsekventa försöken att dra in Stockholm i samspel med Atlantpakten.
- Sverige deltar i allt större utsträckning i gemensamma övningar med Nato och tillhandahåller sitt territorium för Natomanövrar. Det är vår övertygelse att varken Arktis eller norra Europa som helhet har några problem som kräver inblandning av militär-politiska block. Alla problem där kan lösas genom de insatser som länderna i den regionen gör.

- Vi hoppas att våra talrika förslag om att upprätta en säkerhetsdialog i den delen av Europa kommer att studeras och att vi kommer att få ett tydligt svar. Jag syftar särskilt på vårt initiativ, som länge föreslagits våra kolleger – något vi kallar 5+3+1-formatet (de fem nordeuropeiska länderna, de tre baltiska länderna och Ryska federationen) där dessa länder uppriktigt kan diskutera alla tänkbara säkerhetsfrågor dem emellan och i allmänhet om säkerheten i regionen.

- Vi är tacksamma för att våra svenska kolleger uttrycker sin vilja att bidra till att Rysslands ordförandeskap i Arktiska rådet, som inleds i maj 2021, blir en framgång. Vi kom överens om att fortsätta att upprätthålla kontakten.

Lavrov kommenterade också situationen med Navlnyj, som tagits upp av Ann Linde, och krävde att Ryssland får del av forskningsresultaten från FOI:s laboratorium i Umeå, som påstås visa att Navalnyj hade blivit förgiftade med Novitjok. Trots att tre laboratorier i väst upprepat anklagelsen har "inga uppgifter som skulle bevisa anklagelserna mot den ryska ledningen hittills överlämnats", påpekade Lavrov.

- Om anklagelser framförs måste skulden styrkas. Vägran att lämna information för att det är "hemligstämplat", eller att "patienten" själv inte har lämnat sitt samtycke till att göra det, får oss att tro att detta är en iscensatt operation.

Läs mer på_
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4550431

5 kommentarer:

 1. Hur många gånger ska vi tittare behöva påminna nyhetschefen Charlotta Friborg på programplattformen SVT om att det i ett inslag som detta ska förmedla båda parters synpunkter. Detta ska alltid gälla, särskilt i samtal mellan EU:s pampar, OSSE företrädare och Ryssland.
  Utrikesminister Ann Linde har som ordförande för OSSE sammanträffat (3 timmar) med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov i Moskva.
  I stället för att höra vad utrikesminister Sergej Lavrov hade att framföra till skillnad från Ann Linde som innan kommenterat samtalet kliver den numera löjligt förutsägbare ”journalisten” Bert Sundström in och börjar tala om ”Kremlapparaten och Putin” och om en av USA och Storbritannien finansierad rysk oppositionell med namnet Aleksej Navalnyj.
  När Karin Fagerlund så frågar vad mötet resulterade i svarar ”journalisten: Ja det resulterade i på diplomatiskt språk, ett utbyte av åsikter om att det som ni gör i Ryssland är oacceptabelt.”
  Jag tar mig för pannan. Sedan när blev programplattformen SVT och dess utrikesredaktion ett tillhåll för självgoda goddagspiltar och en massa trams? Hög tid att utveckla enheten och ställa höga krav på så kallade journalister. Om vi tittare på egen hand ska behöva söka informationen som i detta fall vore det bättre att avveckla SVT:s utrikes verksamhet i hemmavid och i Ryssland. SVT är på detta område inte längre trovärdig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att påminna svenska journalister om deras faktafel är, om inte en plikt, så en dygd! Bert Sundström t.ex. är en ren skvallerjournalist. I en tidig artikel ville han bevisa att det endast kunde vara Ryssland som förgiftat Navalny. Detta genom att påstå att Novichok är ett ryskt superhemligt biovapen. När jag mailade till honom och påpekade att han nog inte hade fog för detta, svarade han kort att: "Det är inga faktafel i min artikel." Då hade ändå jag talat om för honom att receptet på Novichok offentliggjordes på 90-talet och alltså fanns tillgängligt för världens alla säkerhetstjänster, samt skickat en länk till honom från Tjeckisk TV där deras premiärminister öppet berättar att de gjort experiment med Novichok i sina lab. Men Sundström vägrade ta reson, och fortsätter slänga sig med fraser om de ryska agenterna som förgiftade Navalny. Navalny förresten - Vitmaktsledaren som russofoben och U-båtskaptenen Bildt träffat ett antal gånger. Det är kaka söker maka, i sin prydno!

   Radera
 2. Tyskland har vägrat att bifalla Frankrikes krav på mer sanktioner pga. Navalnyj-affären. Den kalla vintern i Tyskland har fått Merkel att leta efter yllesockorna. Hon följs nu av Armin Laschet, en av Merkel utsedd efterföljare som allmänt betraktas som svag men skenet kan bedra. Han har gjort påpekanden tex. om Syrien som om han står fast vid dessa kan innebära en ljusning. Ryssland har f.ö. gått om Tyskland som ekonomisk makt, räknat i PPP-termer, och tyskarna börjar småningom fatta galoppen. De har själva mest att förlora på fortsatt konflikt.

  Vill man veta mer om Navalnyj-affären kan man med fördel läsa Thomas Röper på anti-spiegel.ru, juristen och arbetshästen som blev så förbannad på tyska mediers beskrivning av Ukrainakrisen 2014 att han satte sig ned och skrev en bok på 900 sidor, i tryckform dock något nedkortad av förläggaren.

  SvaraRadera
 3. Tillit, tillit, tillit till Ryssland som en fredens apostel borde vara kutym. Det var ryssar som under andra världskriget satte stopp för nazismens imperialistiska idioti. I nutid är det Syriens mångkulturella regim som med stöd av Ryssland fick muslimska terrorister att retirera. Det är USA som fortfarande är krigshetsare ( med all sin metodik ) i dey att erövra världen. Det var bättre förr när det gäller socialdemokrater. Förr var sossarna uppkäftiga mot USAs imperialismen. I dagsläget är de i symbios ( NATO- övningar i Sverige ???? ) med USA. Varför spelar nutidens sossar på samma planhalva som högern vad gäller svensk utrikespolitik. Har högern infiltrerat sossepartiet ?

  SvaraRadera
 4. Det verkar som om USA vill splittra Europa i och med Navalny! Om Navalny hade haft starkt stöd oss rysk befolkning , så hade det kanske haft kraft att störta det natiolinskalistiska Ryssland. Men Navanys funktion är att inte initiera ett inbördeskrig. Navalnys funktion är att komprommettera Putin som person och att komprommettera Ryssland som nation. Jag undrar hur många miljoner han har på sitt konto från USA ? I det att han kan betala sitt uppror på gatornas betalda demonstranter ? En hora har att ta betalt för en tjänst. Även i dagsläget finns politiska betalda terrorister/ demonstranter vars syfte är att destabilisera vissa nationer. Har USA en metodik att destabilisera nationer som INTE sprattlar för dominanten USA ???

  SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.