6 feb. 2021

USA-trupperna kvar i Tyskland för gott?

Amerikanska trupper i Tyskland i egna baser rep. baser delade med Tyskland.
I Mühlheim en fransk-tysk bas. Den officiella linjen är att ockupationen för länge sedan upphört.

Både chefen för USA:s militära Europakommando general Tod Wolters och president Joe Biden har i veckan slagit fast att all amerikansk militär personal i Tyskland, som idag beräknas uppgå till 36 000 man, ska stanna där  "i avvaktan på översyn".


Detta strider mot president Donald Trumps beslut i fjol att en tredjedel av dem skulle omplaceras på andra håll i Europa eller – hälften av den tredjedelen – skickas hem.

Efter Trumps beslut  lade representanthuset, med demokratiska majoritet, till en bestämmelse till årets monumentala militärbudget på 740 miljarder dollar som förbjöd presidenten att dra tillbaka trupper från Tyskland utan en "översyn". Kongressens ord.

Rick Rozoff påpekar på webbsidan Antibellum att om president Dwight Eisenhower i sitt avgångstal varnade för det "militärindustriella komplexet" var formuleringen i ett tidigare utkast till talet av talskrivarna Malcolm Moos och Ralph E. Williams mer träffande. De talade om "det militär-industriella konkresskomplexet".

Representanthusets medlemmar är som ansvariga för de federala anslagen, de som mutas först av försvarsentreprenörer; det vill säga vapentillverkare; det vill säga krigshetsare.

I samma anda röstade kammaren i januari 2019 med röstsiffrorna 357–22 för att anta lagen om stöd till Nato (H. R. 676), som förbjuder "presidenten att dra tillbaka USA från Nato". Resolutionen föreskriver att presidenten måste "att avvisa alla försök att dra tillbaka Förenta staterna från Nato, eller att indirekt dra sig ur Nato genom att fördöma eller minska bidragen till Natos strukturer, verksamhet, eller operationer, på ett sätt som skapar ett de facto-tillbakadragande. "

Dessutom måste presidenten "stödja en kraftfull amerikansk finansiering av det europeiska avskräckningsinitiativet, vilket ökar Förenta staternas och dess allierades förmåga att avskräcka och försvara sig mot rysk aggression."

Observera att i hela debatten om den amerikanska truppnärvaron i Tyskland ingen tycks ha frågat tyskarna. Ett bevis så gott som något på att Tyskland sedan 76 år står under en de facto-ockupation, som endast formellt avskaffades i fördrag 1956 och 1990.


red


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.