30 dec. 2020

Viktigt argument för nedstängning faller


En stor studie från Wuhan i Kina att asymptomatisk spridning av covid-19 inte förekommer. 

Just detta har  varit ett av de bärande skälen för krav på nedstängningar. I Sverige hålls tills vidare många institutioner stängda, hundratals bibliotek helt olagligt.

I fullständig motsättning till den populära berättelsen som använts av demokratiska politiker i USA och sedan smittat av sig på opinionsbildare i Sverige, visar en ny studie av 10 miljoner människor i Wuhan, Kina, där pandemin startade, att asymptomatisk spridning av COVID inte förekommer, vilket upphäver många argument för nedläggningar. Folkhälsomyndighetens ursprungliga linje - att de som är sjuka ska stanna hemma och övriga hålla avståndet - bekräftas.

Studien, publicerad i novemberutgåvan av den vetenskapligt granskade tidskriften Nature Communications, studerade 9 899 828 invånare i Wuhan och screenade dem mellan 14 maj 2020 och 1 juni 2020. Resultaten gav tydliga bevis för att asymptomatisk överföring av viruset inte existerar.

Studien som är rubricerad Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly 10 million residents of Wuhan, China sammanställdes av 19 forskare från Huazhong University of Science & Technology i Wuhan och högt respekterade vetenskapliga institutioner i Storbritannien och Australien.

Bland  de nästan 10 miljoner människorna i studien fann forskarna "300 asymptomatiska fall". Med hjälp av kontaktspårning av dessa 300 fall upptäcktes inte ett enda fall av COVID-19 i någon av dem.

"Totalt 1 174 nära kontakter till de asymptomatiska positiva fallen spårades, och de testades alla negativa för COVID-19", avslutar studien.

Både de asymptomatiska patienterna och deras kontakter placerades i isolering under en period av minst två veckor och resultaten förblev desamma. "Inget av de upptäckta positiva fallen eller deras nära kontakter blev symtomatiska eller nyligen bekräftade med COVID-19 under isoleringsperioden", fann studien.

I juni 2020 uppgav doktor Maria Van Kerkhove, chef för Världshälsoorganisationens nya sjukdoms- och zoonosenhet, offentligt att hon tvivlade på nedstängningsivrarnas myckna tal  om asymptomatisk överföring. Van Kerkhove förklarade under en presskonferens att "på grundval av de uppgifter vi har verkar det fortfarande vara sällsynt att en asymptomatisk person faktiskt överför vidare till en sekundär individ."

Faktum är att Van Kerkhove inte kunde peka på ett enda fall av asymptomatisk överföring och noterade att många rapporter noterat detsamma.

Ändå har det förekommit påståenden  i media om att asymptomatisk överföring skulle stå för mer än 50 procent av överföringarna.

Det finns inga vetenskapliga data som styrker det.

https://nationalfile.com/what-new-study-of-10-million-chinese-finds-asymptomatic-covid-spread-never-existed/

1 kommentar:

  1. Sven-Eric Holmström31 december 2020 kl. 12:45

    Det här borde rimligtvis även sänka munskyddsivrarnas argumentation.

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.