15 mars 2019

USA på kollisionskurs med ett EU i kris

Bild: China Daily.
Handelstvisten med Washington är det i särklass största hotet mot EU eftersom det drabbar valutaområdet i ett "olyckligt ögonblick", skriver tyska sajten German Foreign Policy.
Ekonomin stagnerar i Europa, Italien är redan i recession, industrisektorn i Tyskland krymper och den tyska bilindustrin lider av den misslyckade övergången till nya utsläppsregler. Dessutom fördjupas sprickorna mellan det tyska-franska och ett mer oberoende läger inom EU.

För  att inte tala om de problem som Brexit skapat för superstatens tillskyndare.

Mot bakgrund av ökande konflikter mellan USA och Tyskland och EU, handlar debatten allt mer om ett eventuellt öppet handelskrig med USA. Washington är på "kollisionskurs", lät det i kommentarer efter årets säkerhetskonferens i München; EU s politiker säger för sin del att de inte kommer låta sig "utpressas av Trump".

Med hot och erbjudanden om sänkta tullar på industrivaror försöker Bryssel nå en överenskommelse med Washington. Bakgrunden är att de strafftullar på bilar som Trump-administrationen hotar med utgör ett allvarligt hot mot euroområdet. Trots detta bedömer branschens representanter de direkta följderna för tysk industri av nya biltullar olika. Men en del påpekar att de nya handelshindren för export till USA drabbar EU vid en känslig tidpunkt: Ekonomin befinner sig i stagnation, Storbritanniens Brexit kan snedvrida handeln, Italien har fastnat i recession; USA:s strafftullar kan få bägaren att rinna över. 

"Vi är stolta över våra bilar"
Med tanke på de allt skärptare geostrategiska och kommersiella konflikterna mellan Washington och Berlin blir diskussionerna bland den tyska allmänheten om ett potentiellt handelskrig med Förenta staterna allt livligare. USA är på "kollisionskurs" med EU, rapporterade tyska affärstidningar i mitten av februari efter förbundskansler Angela Merkels stridslystna tal på Münchens säkerhetskonferens.[1]

Med direkta attacker på Trump-administrationen varnade Merkel för en eskalering av den pyrande handelsstriden. Det är "skrämmande" att den amerikanska regeringen överväger att klassa bilimport till USA som ett ”hot mot den nationella säkerheten”, sa Merkel: "Tyskland är stolt över sina bilar". Hennes tal möttes av ”stående ovationer” och hölls bara en dag innan en utredning i USA:s handelsdepartement skulle komma med sin rapport om strafftullar på bilar bör införas. I motsats till vad som planerats valde den franska presidenten Emmanuel Macron att inte delta i evenemanget.

"Poker"
Trumps centrala ekonomiska vallöfte var att minska USA s enorma handelsunderskott på nästan 800 miljarder dollar, hälften av underskottet motsvaras av Kinas och Förbundsrepublikens handelsöverskott. Efter överlämnandet av utredningen (som är hemlig) till Vita huset är det oklart hur Trump-administrationen kommer att gå vidare: "Allt är möjligt, inget är säkert - det blir precis så som det faller USA -presidenten in”.[2]

Trump vill - det är en del av hans förhandlingstaktik – skrämma Berlin "med hot och under lång tid lämna (Berlin) i osäkerhet".  Det som händer liknar närmast en 90 dagar lång "poker om tyska bilar", bedömer kommentatorer[3] – detta eftersom USA:s president efter att han fått rapporten har runt tre månader på sig att besluta om eventuella konkreta tullbestämmelser mot europeiska fordonstillverkare.

Bilstrafftullarna, som kan komma att uppgå till 25 procent av bilarnas värde, skulle främst drabba tyska tillverkare. EU-kommissionen uppskattar det totala värdet av den europeiska fordons- och bildelsexporten till Förenta staterna till cirka 50 miljarder euro per år.

Bilindustrin i fara?
Enligt uppskattningar av tyska ekonomiska institut kan den tyska bilindustrins export till USA kunna halveras på lång sikt med straffavgifter på 25 procent, vilket i sin tur kommer att ha en ”märkbar effekt på exporten som helhet".[4] Den totala tyska motorfordonsexporten skulle i så fall kunna minska med 7,7 procent, vilket motsvarar ett värde på 18,4 miljarder euro. Produktionsvärdet för den tyska bilindustrin skulle således minska med fem procent, cirka 7 miljarder euro.

Eftersom bilindustrin är en "ledande sektor i den tyska ekonomin" skulle sådana avbräck få allvarliga ekonomiska konsekvenser för Förbundsrepubliken som helhet, varnade en industrirepresentant. Bilbranschförbundet VDA förutspår att ett handelskrig endast kommer att skapa förlorare, eftersom avgifterna inte bara blir en belastning "för den europeiska bilindustrin, utan framför allt också för den amerikanska".

Reinhard Bütikofer, den tyske ordföranden för det europeiska "gröna" partiet, talade till och med om en ekonomisk "krigsförklaring mot EU och Tyskland" från Trump-administrationen om dem den verkligen skulle missgynna bilförsäljningen med nya tullar.[5]

Bara hälften så illa?
Dessa varningar motsägs dock av beräkningar från branschexperter, konsekvenserna av ett förestående handelskrig är uthärdliga för den tyska bilindustrin.[6] Av de 1,34 miljoner bilar som tyska tillverkare sålt i USA, har faktiskt bara 470 000 byggts i Förbundsrepubliken. De negativa effekterna av tullar kan, säger man, kompenseras av att de tyska företagen ökar sin produktionskapacitet i USA eller Mexiko.

Det är där en stor del av de tyska personbilarna för den amerikanska marknaden tillverkas. Dessutom utgörs den direkta bilexporten från Tyskland till USA övervägande av lyxiga "premiumbilar", som "vanligen inte drabbas av sjunkande efterfrågan även som priserna stiger". De tyska tillverkarna kan enkelt vidarebefordra tullarna så att de istället får betalas av den amerikanska konsumenten, är beräkningen.

”Bara små kommersiella skärmytslingar”
Experter rekommenderar, trots de isolerade lugnande bedömningarna, att skadepotentialen hos de eventuella straffavgifterna inte får underskattas. Enligt Europeiska utrikespolitiska rådet (ECFR) utgör en eskalering av den transatlantiska handelskonflikten en väsentlig ekonomisk risk för hela euroområdet.[7]

De protektionistiska framstötar Trump-administration hittills gjort har dock - all retorik till trots – inte på något allvarligt sätt stört den globala handeln. Så följdes t.ex. översynen av Mexiko-handeln i samband med förnyelsen av det nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA (nu USMCA), bara av snabba förhandlingar och helt obetydliga förändringar i avtalstexten. Trumps käbbel med EU har egentligen bara varit småstrider. Inte ens handelskriget mot Kina har hittills tillåtits bli okontrollerbart.

Eurozonen i fara
Men mot bakgrund av den växande ekonomiska avmattningen och ökad politisk osäkerhet kring Storbritanniens utträde är EU faktiskt i ett farligt ekonomiskt läge. Handelstvisten med Washington är dess "i särklass farligaste" hot eftersom den drabbar valutaområdet i ett "olyckligt ögonblick" när ekonomin stagnerar i Europa, Italien redan är i recession, industrisektorn i Tyskland krymper och den tyska bilindustrin lider av den misslyckade övergången till nya utsläppsregler.

En oorganiserad Brexit i slutet av mars kan dessutom "allvarligt störa" den inomeuropeiska handeln.; de eventuella amerikanska strafftullarna kan då bli droppen som får bägaren att rinna över. Valutaområdet, där EU:s kritiker och motståndare blir allt fler, hotar då att falla ner i en lågkonjunktur. En "ny eurokris är då inte långt borta", varnar ECFR, som visserligen inte vill tala om någon "stor sannolikhet" för detta, men ändå ser en helt ”verklig risk".

"Mycket avancerad"
På motsvarande sätt stramade Bryssel redan i slutet av januari upp sin retorik kring det hotande handelskriget för att få tillbaks Washington i fållan. Om USA:s regering faktiskt inför straffavgifter på europeiska bilar kommer EU att slå tillbaka, varnade EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström; EU har redan gjort avancerade "interna förberedelser". Åter avvisade Bryssel amerikanska krav på att få med jordbruksprodukter i handelsförhandlingarna. Kommissionen har redan tillkännagett, sägs det, att man inte kommer att låta sig "bli utpressad av Trump".[8]

Förhandlingsmandatet som antogs av EU i slutet av januari utesluter varje diskussion om jordbruksprodukter, förhandlingarna får bara handla om tullar på "industrivaror" och "olika varor, bland annat motorfordon" som redan i genomsnitt har låga tullar. I genomsnitt uppgick de amerikanska tullarna på exporten av industrivaror från EU till USA till endast 3,1 procent, medan industriprodukter från Förenta staterna till EU var något högre förtullade, i genomsnitt med 4,2 procent. Ett avtal skulle vara en lättnad för E, som redan har alltför stora problem på alltför många platser.

 [1] Annett Meiritz, Till Hoppe, Moritz Koch, Jens Münchrath, Torsten Riecke: Strafzoll-Drohung: Die USA gehen im Handelsstreit mit der EU auf Kollisionskurs. handelsblatt.com 17.02.2019.

[2] David Böcking: Die Angst der deutschen Autobosse. spiegel.de 18.02.2019.

[3] Max Hägler: Pokerspiel um deutsche Autos. sueddeutsche.de 18.02.2019.

[4] Annett Meiritz, Till Hoppe, Moritz Koch, Jens Münchrath, Torsten Riecke: Strafzoll-Drohung: Die USA gehen im Handelsstreit mit der EU auf Kollisionskurs. handelsblatt.com 17.02.2019.

[5] Branchenverband VDA sieht nur Verlierer. n-tv.de 19.02.2019.

[6] US-Strafzölle auf deutsche Autos "verschmerzbar". n-tv.de 18.02.2019.

[7] Sebastian Dullien: The underestimated economic threat from the White House. ecfr.eu 14.02.2019.

[8] Jorge Valero: EU bereitet sich auf Auto-Handelskrieg mit den USA vor. euractiv.de 21.01.2019.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.