9 jan. 2019

De 10 största år 2030

BNP (biljoner dollar) enligt köpkraftsparitet 2030, som en brittisk storbank bedömer det.

De här tio länderna kan vara världens största ekonomier 2030, enligt en prognos från den brittiska multinationella banken Standard Chartered Plc. Tillväxtekonomier som Indonesien, Turkiet, Brasilien och Egypten kommer att rita om kartan.
Indien kommer att gå om USA. Ryssland kan visserligen gå om både Tyskland och Japan men ändå hamna på åttonde plats.

Standard Chartered Plc räknar med att Kina blir störst redan år 2020, räknat efter BNP (ppp).

Indien kommer sannolikt att vara större än USA i samma tidsperiod medan Indonesien kommer att bli en av världens fem största ekonomierna.

Den brittiska bankens tillväxtprognoser grundar sig på en nyckelprincip, att ländernas andel av världens BNP i slutändan kommer att överensstämma med deras andel av världens befolkning, dvs. en konvergens av BNP per capita mellan dagens avancerade och de framväxande ekonomierna.

De räknar därför med att trenden för Indien accelererar till 7,8 procents  tillväxt per år på 2020-talet, medan Kinas kommer att bli måttliga 5 procent.

Asiens andel av den globala BNP, som ökade till 28 procent förra året från 20 procent 2010 kommer sannolikt att nå 35 procent år 2030 - vilket motsvarar euroområdet och USA:s sammanlagda BNP.

bloombergs

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.