21 jan. 2019

Felet med världen

Mumbai, Eastern Road.
Enligt den senaste Oxfam-studien har antalet dollarmiljardärer fördubblats till  2 208 personer under året och deras förmögenhet har vuxit med 900 miljarder dollar eller med nästan 2,5 miljarder dollar om dagen.

Världens 26 rikaste människor äger nu en lika stor förmögenhet som den fattigaste halvan av världen med 3,8 miljarder människor.

Samtidigt har den fattigaste hälften av världens befolkning sett sina inkomster minska med i genomsnitt 11 procent.

Rapporten släpptes idag, inför World Economic Forums(WEF) årliga möte i Davos, Schweiz.

Om världens rikaste 1 %  bara betalade 0,5 % extra skatt på sin förmögenhet skulle kunna det räcka till att ge skolundervisning åt alla 262 miljoner barn som inte får gå i skola och dessutom rädda livet på 3,3 miljoner människor med elementär hälso- och sjukvård.


Skattesatserna för rika människor och företag har minskat kraftigt under de senaste åren, enligt rapporten. Till exempel har den högsta skattesatsen på personlig inkomst i de rika länderna minskat från 62 % 1970 till 38 % år 2013. I de fattiga länderna är den högsta skattesatsen  endast 28%. I vissa länder, till exempel Brasilien, får de 10% fattigaste nu betala en högre andel av sina inkomster i skatt än de rikaste 10%.

I rapporten jämförs till exempel den rikaste mannen i världen, Jeff Bezos, med Etiopiens hälsovårdsbudget och man konstaterar att 1 % av Bezos förmögenhet är motsvarar hela hälsovårdsbudgeten för  mer än 100 miljoner människor.

Rapporten visar också hur ojämnt fördelade världens rikedomar är mellan kön och raser. En ensam vit man i USA är i genomsnitt 100 gånger rikare än en ensam latinamerikansk kvinna.

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cost-of-inequality-oxfam-mb180113.pdfInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.