31 aug. 2018

Putin backar en fjärdedel

I ett halvtimmeslångt TV-tal i onsdags uttalade sig Rysslands president Putin för första gången utförligt om den planerade pensionsreformen.

Han förslog mildringar av reformen som minskar statens ekonomiska fördelen av reformen med ungefär en fjärdedel. Framför allt justeras den höjda pensionsåldern för kvinnor ner och kommer nu att höjas från 55 till 60, istället för 63 som planerat.
Förslagen kommer inom kort att föreläggas duman.

För männen kvarstår höjningen från 60 till 65 år. Putin argumenterade utförligt för reformen.

De senaste 15 åren har ryssarnas medellivslängd ökat med 7,8 år. Tidigare var en höjning av pensionsåldern inte fysiskt möjlig, men nu är den det, menar Putin.

Med sin välfärdsplan för den innevarande presidentperioden på sex år siktar han på att medellivslängden ska nå upp till 80 år

En rysk man som överlever till pensionsåldern 65 år har i genomsnitt 13,4 år kvar att leva och en kvinna som når upp till 60 år har i genomsnitt 22,3 år kvar.


Pensionsåldern i Tyskland är 65 både för män och kvinnor (planeras höjas med 2 år 2030), i Frankrike är den 62,5 år, i Italien 66 år, i USA  66 eller 67 år, i Storbritannien 65 för män och 60 för kvinnor (2020 ska den höjas med fem år).
Åldersstrukturen i EU kommer att framtvinga ytterligare höjningar. 2060 planeras den att vara 69 år i Tjeckien och 72,5 i Danmark exempelvis.

Men här finns stora variationer geografiskt, etniskt och mellan olika branscher.

Gruvarbetare, arbetare i heta processindustrier, kemisk industri, Tjernobyloffer och ett antal andra kategorier kommer att behålla den tidigare pensionsåldern.

Det gäller även de små polarfolken.

Andra detaljjusteringar Putin föreslog:

- Att de som ska går i pension de närmaste två åren får gå ett halvår före utsatt tid.

- En kvinna som arbetat 37 år och en man som arbetat 42 år har rätt till pension oavsett uppnådd ålder.

- Mödrar som fött fem barn får behålla den tidigare pensionsåldern. Fyra barn ger fyra års tidigare pension osv.


- Alla förmåner (gratis kollektivtrafik, att slippa skatt på lägenheter och datjor osv) som varit knutna till den gamla pensionsåldern kommer att fortsätta att träda i kraft vid den åldern oavsett om man gått i pension eller ej.

Det ryska kommunistpartiet säger nej till reformen även med de "kosmetiska" revideringar Putin föreslagit. Partiet utlyser landsomfattande protester till 2 och 22 september.

http://tass.ru/politika/5500968
Prenumerera på Ryska posten för att löpande följa vad som händer i Ryssland. Beställ en fri provmånad på red@rysk.info. Därefter 250 kr/år (47 nummer).


1 kommentar:

  1. Är det säkert att "åldersstrukturen" kommer att framtvinga pensionshöjningar? Vad arbetar alla människor med när AI slår igenom på allvar? Kan det vara så att det finns intressen som gärna snor pensionsfonderna från de framtida pensionärerna, räcker lång näsa, och säger att "åldersstrukturen" gör att ni måste arbeta längre (fast vi inte har några jobb åt er)? Vad det gäller Ryssland är väl kanske problemet att man har ont om folk, för lite människor i ett så stort land.

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.