6 aug. 2018

USA-imperiet redo för sophögen?

USA:s tid som världshärskare är snart över. Landet måste snabbt öka skatteintäkterna eller minska utgifterna med 2 200 dollar per invånare för att inte skuldkvoten ska öka ytterligare.

Den här dystopiska betraktelsen gjorde ekonomiprofessorn Tyler Cowen vid  George Mason-universitetet på Bloomberg Opinion den 30 juli.


Föreställ  er  att USA kommer genom Donald Trumps presidentår utan en förlamande konstitutionell kris. Ändå kommer den polariserade offentliga debatten - som kommer att fortsätta efter Trump -  visa sig oförmögen att ta itu med landets mest pressande problem.

Under de senaste åren har den underliggande produktivitetsutvecklingen ofta varit cirka 1 procent och den ekonomiska tillväxten är inte ens hälften av vad den brukat vara. Samtidigt måste USA öka skatterna eller minska utgifterna med cirka 2 200 dollar per skattebetalare per år för att undvika att skuldkvoten ökar.

För att finansiera denna underskott kommer USA att dra ner på underhållet av infrastrukturen. Minst en tredjedel av detta land kommer till sist att se ut som sophög. Det rasrelaterade inkomstklyftan kommer inte att minska. Åldrandet och lagstadgade rättigheter till bidrag kommer att tvinga presidenten, vare sig det är en demokrat eller republikan, att leta efter en blandning av utgiftsnedskärningar och skattehöjningar.

Utgiftsnedskärningarna kommer att minska militärens kapacitet, och skattehöjningarna kommer att säkerställa att den ekonomiska tillväxten inte återhämtar sig. USA kommer att förlora möjligheten att vara en global maktfaktor..

Inom mindre än  fem år kommer Kina att erövra Taiwan och också få ett mycket större inflytande i Öst- och Sydostasien.. Turkiet och Saudiarabien kommer att bygga kärnvapen och bli dominerande aktörer i sina regioner. Ryssland kommer fortsätta att ta för sig av grannländerna, inklusive Lettland och Estland, och Nato kommer att förlora sin trovärdighet, med undantag för några bilaterala relationer, som med Storbritannien.

Länder i Östeuropa kommer att återfalla i fascism. NAFTA kommer att existera på papper, men det kommer att bli under permanent omförhandling och relationerna till Mellan- och Sydamerika kommer att bli allt trasigare.

Källa: https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-07-30/the-decline-and-fall-of-the-american-empire

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.