8 jan. 2017

Sälenkonferens i krigspsykosens tecken

De årliga Folk och Försvarkonferensen har länge varit en lekstuga för militärer och politiker som utan nämnvärda omvärldskunskaper får tillfälle att öva i alarmistisk och russofobisk retorik och dessutom njuta en fjällsemester på skattebetalarnas bekostnad.

En färsk undersökning från YouGov visar hur krigspsykosen griper omkring sig i västvärlden.  
Nio tusen människor i nio länder, däribland USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Danmark har fått frågan om de tror på ett nytt världskrig under de närmaste åren.


64 procent av amerikanerna tror att det blir världskrig.

61 procent av britterna.

48 procent av svenskarna

39 procent av danskarna.


59 procent av amerikanerna pekar ut Ryssland som hotet mot världsfreden och 71 procent av britterna gör detsamma. Svenskarna är nästan lika rädda som britterna - 68 procent tror att ryssen kommer att anfalla.
 
I Frankrike är människorna mer rädda för terrorism. Mer än 81 procent av de tillfrågade tror att nya attacker väntar landet inom en snar framtid. I samtliga länder där enkäten genomförts bedöms risken för nya terrordåd vara hög, utom i  Finland. 


För den som följt internationell politik det senaste kvartsseklet  är det uppenbart att hotet om ett tredje världskrig och  faran för ryska angrepp i huvudsak är frukten av den dagliga hjärntvätt som västmedia och politiker utsätter sina befolkningar för.

Under denna period har USA utfört olagliga angrepp och bedrivit olagliga krig i bl.a. Jugoslavien, Libyen, Afghanistan, Syrien, Jemen, Irak medan Rysslands enda engagemang utanför de egna gränserna är Syrien där man deltagit med stridskrafter på den lagliga regeringens begäran.


USA:s militärutgifter 2015 var 596 024 miljoner dollar.
Övriga Nato:s utgifter var 285 572 miljoner dollar.
Rysslands militärutgifter var 66 421 miljoner dollar.

Nato:s sammanlagda utgifter är således drygt 13 gånger större än Rysslands. Den som påstår att Ryssland bedriver större rustningar än västvärlden ljuger.

Beträffande risken för världskrig måste man i varje nykter analys komma fram till att de fundamentala konfliktämnena mellan USA och Ryssland är färre än på mycket länge. Konfliktytorna är i de flesta fall sådana som har skapats just av den russofobiska psykosen och åtföljande aggressiva handlingar..

I den meningen kan larmet om ett tredje världskrig bli en självuppfyllande profetia,

Stefan Lindgren

https://today.yougov.com/news/2017/01/05/people-major-western-nations-think-world-close-maj/

5 kommentarer:

 1. Så är det verkligen. Jag delar. Mario Sousa

  SvaraRadera
 2. Så är det verkligen. Jag delar, Mario Sousa

  SvaraRadera
 3. Ulf Karlström skriver:

  Tack för en utmärkt artikel! Det är den här typen av information vi behöver försöka få ut.
  Och i ett lite längre perspektiv är artikeln ett utmärkt underlag för en plattform för t ex Nej till Nato.
  Nu diskuteras inom organisationen Nej till Nato olika initiativ. Det är bra, då diskussionen verkligen behövs. Några föreslår en form av socialistisk plattform, för olika initiativ. Andra förespråkar en mer begränsad ansats.


  Det är intressant att Nyhetsbankens text, med några få kompletteringar, nog är en plattform som skulle kunna samlas mest fredsvänner och Natokritiker. Är det inte det som vi vill uppnå?


  Ulf Karlström
  Norrköping

  SvaraRadera
 4. Det är skäl att påminna Nato-entusiasterna om att Natostadgarna spelar en underordnad roll för USA, där egenintresset alltid sätts främst. USA:s centrala säkerhetspolitiska doktrin, som varje högutbildad amerikansk militär får lära sig, lyder således: "Vi kommer aldrig att offra Chicago för att rädda München."
  Översatt i praktisk handling innebär denna doktrin att Ryssland gärna kan provoceras, t.o.m. fram till krigshandlingar, men aldrig så långt att Ryssland skulle ges anledning att vedergälla mot den amerikanska kontinenten. Krig, om sådant bryter ut, skall utkämpas i Europa eller på någon annan kontinent, detta gällde redan under Sovjettiden.
  Koppla detta samman med sveket mot Ryssland att Nato inte skulle expandera en tum österut från läget år 1990 och de nya robotsystemen i Polen och Rumänien, samt den ensidiga uppsägningen av ABM -avtalet. Ryssland betraktar på goda grunder "missilförsvaret" i Polen som ett led i ett förstaslagssystem. Detta innebär att tidsmarginalerna att reagera på ett falsklarm är närmast obefintliga. Det gäller att skjuta först och kolla sedan. För alla randstater som förser sig med offensiva vapensystem eller stödsystem till dessa innebär detta en dramatiskt försämrad säkerhet. Det spelar ingen roll om misstaget sker på öst- eller västsidan. Norge, Polen, Rumänien, senare Tjeckien har självmant placerat sig i hårkorset för att bli den kanonmat som dagens vapensystem kan leverera. Det är så fjärran från trygghet man bara kan komma.
  Lägg till detta att USA i praktisk handling har tagit steg som forna tiders stormakter aldrig hade kunnat tänka sig. Man har gått till att direkt bomba statsledningar. Det började med Milosevic i Jugoslavien och fortsatte med S.Hussein i Irak och Gaddafi i Libyen. USA har skickat robotar direkt mot statschefernas residens. I Moskva måste man följaktligen ta detta i betraktande, vilket för Norge och kompani är en ytterligare otrygghetsfaktor.

  SvaraRadera
 5. På någon sådan där konferens i Davos eller Aspen för "the top brass" för 30-40 år sedan kom man fram till att det var viktigt att hålla folk i någon slags RÄDSLA. Det spelade inte så stor roll vad de var rädda för, det viktiga var att folk befann sig i ett ständigt tillstånd av rädsla. De skulle då vara lättare att kontrollera. Jag har ingen referens, minns bara att det var något Mikael Nyberg skrev vid tillfället.

  SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.