3 jan. 2017

Trappar Trump upp mot Kina?

En havsdrönare från USA som Kina fiskade upp i december.
USA:s förhållande till Kina har blivit mer spänt under Obama. Den tillträdande presidenten Donald Trump signalerar på olika sätt att Kina i än högre grad ska bli måltavla för USA.

Amiral Harry Harris, chef för USA:s Stilla havs-flotta, signalerade nyligen att USA-marinens kapacitet ska byggas ut från 308 till 355 fartyg - till och med mer än Trump satte som mål i sitt valprogram,  350 fartyg. Harris sticker inte under stol med att Kina är skälet till upprustningen.


Spänningarna förvärrades av att Donald Trump i december tog emot ett telefonsamtal från Taiwans president Tsai Ing-wen  vilket bröt mot årtionden av diplomatisk protokoll. Det ledde till en formell protest från Kina.

Därefter  den 8 december  fiskade ett kinesisk örlogsfartyg upp en amerikansk havsdrönare i Sydkinesiska sjön. Enligt USA  bedrevs harmlös insamling av vetenskapliga data  men det är inte så Beijing ser på saken. Marinvetenskaplig forskning i en ekonomisk zon ligger under kuststatens jurisdiktion - i detta fall antingen Kinas eller Filippinernas  men absolut inte USA:s.

USA tenderar att betrakta Sydkinesiska sjön som internationellt vatten  även om det mesta ingår i kuststaternas exklusiva ekonomiska zoner kuststater. Dessa stater har betydande rättigheter och skyldigheter i dessa vatten  inklusive en skyldighet att samarbeta i sin förvaltning. Att hänvisa till sådana vatten som internationella vatten förringar kuststaternas rättigheter och skyldigheter  skriver den australiske havsrättsforskaren Sam Bateman.

Enligt Bateman tenderar  USA är "vrida klockan tillbaka" på havsrättens område och det kan vara en anledning till att USA ännu inte har ratificerat UNCLOS  FN:s havsrättskonvention som instiftade de 200 sjömil breda exklusiva ekonomiska zonerna.

I västmedia framställs Kina som busen som inte accepterar utslaget från en skiljedomstol i Haag från 12 juli som gick i Filippinernas favör.

Tvisterna mellan Filippinerna och Kina handlar om territoriell och maritim avgränsning och de båda länderna har för länge sedan kommit överens om att lösa frågorna genom förhandlingar och samråd.

Territoriella frågor faller inte under FN:s havsrättskonvention (UNCLOS). Redan 2006 undantog Kina obligatoriska förlikningsförfaranden från maritima avgränsningstvister i enlighet med artikel 298 i havsrättskonventionen.

Från allra första början  har Kina bekräftat sin ståndpunkt av icke-deltagande, icke-acceptans och icke-erkännande av skiljeförfarandet. Denna hållning  som helt överensstämmer med de
internationell rätt  inklusive UNCLOS  bidrar också till att skydda konventionens integritet och auktoritet  framhäver Kina.

Tvärtom är det Filippinerna som har brutit mot internationell rätt genom att ensidigt söka skiljedom i strid mot principen om estoppel (mekanism som begränsar eller hindrar en icke-balanserad situation). Skiljedomstolen är också en kränkare genom att överskrida och missbruka sina rättigheter, anser Kina.

Filippinernas nya president Rodrigo Duterte har agerat förståndigt och försökt desarmera den konflikt som USA och Haagdomstolen spunnit mot Kina.

Han sade i augusti att han förväntar sig samtal med Kina om  Sydkinesiska sjön  inom ett år.
Duterte sade att det var "bättre att föra en kontinuerlig dialog med Kina än att reta upp landets tjänstemän".


I många västmedia tas Kinas ståndpunkt till intäkt för att spekulera om kinesisk imperialism och försök att styra sin omvärld. Geografin kan man inte ändra på - en del länder saknar helt kust och andra har rätt till stora delar av världshaven. Kina råkar vara missgynnat av geografin, och är samtidigt världens folkrikaste land med många munnar att mätta.

Om man studerar följande tabell över hur stora territorier olika länder förfogar över i form av exklusiva ekonomiska zoner förstår man att gränsdragningsproblemen är laddade med konflikter, framför allt mot några av världens stormakter, varav några fortfarande sitter på väldiga territorier från kolonialtiden:

De 33 största innehavarna av exklusiv ekonomisk zon (kvadratkilometer) är:

Frankrike 11 691 000
USA 11 351 000
Australien 8 505 348
Ryssland 7 566 673
Storbritannien 6 805 586
Indonesien 6 159 032
Kanada 5 599 077
Japan 4 479 388
Nya Zealand 4 083 744
Chile 3 681 989
Brasilien 3 660 955
Kiribati 3 441 810
Mexiko 3 269 386
Mikronesien 2 996 419
Danmark 2 551 238
Papua Nya Guinea 2 402 288
Norge 2 385 178
Indien 2 305 143
Marshallöarna 1 990 530
Portugal 1 727 408
Filippinerna 1 590 780
Salomonöarna 1 589 477
Sydafrika 1 535 538
Seychellerna 1 336 559
Mauritius 1 284 997
Fiji 1 282 978
Madagaskar 1 225 259
Argentina 1 159 063
Ecuador 1 077 231
Spanien 1 039 233
Maldiverna 923 322
Peru 906 454
Kina 877 019

red

2 kommentarer:

  1. Kanske Trumps utrikespolitik är kanske är hyfsat konsistent. Han har sagt att han ska starta ett aggressivt handelskrig med Kina, bland annat med att införa 45 procentiga tullar på kinesiska varor. Trump har också antytt att han öka den militära upprustningen genom att öka armén av 90.000 personer och marinen med 40 till 350 krigsfartyg. Detta kommer naturligtvis öka spänningarna i Stilla Havet och sydkinesiska sjön. Trumps rådgivare Rudy Giuliani sa i november: «Vid 350 (krigsfartyg), kan Kina inte matcha oss i Stilla havet … Om du möter dem med en militär som är modern, gigantiska, överväldigande och otroligt bra på konventionell och asymmetrisk krigföring, de kan utmana den, men jag tvivlar på det. » Den troliga spänningsökningen mellan USA och Kina är kanske orsaken till Trumps flirtande med Putin .Att han vill slå in en kil mellan Ryssland och Kina.

    SvaraRadera
  2. Jag tror att det läggs för stor vikt på Trumps uttalande innan han har tillträtt och som jag förstår inte kan besluta ensidigt utan att ha fått igenom sina avsikter i den politiska administrationen?

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.