30 maj 2024

Sverige skänker lätt måltavla för Ryssland


Nej, Sverige skickar inga JAS-plan till Ukraina. Ännu.  Däremot meddelade regeringen att den skickar två ASC 890 AWACS-flygplan till Ukrainas krigsmakt.

En exklusiv gåva:: det finns bara 12 sådana maskiner i världen. Enligt västanalytiker kan den svenska gåvan tillsammans med F-16-plan från andra Nato-länder avsevärt stärka det ukrainska luftförsvaret.

Men  är detta verkligen fallet? undrar en kommentator i Moskvatidningen Vzgljad.

6 proc steg Saab-aktien igår.
Över 1 000 procent sedan 1998.
Leverans kommer att ske som en del av en omfattande stödpaket, som även kommer att innefatta kontanter till ett belopp på 13,3 miljarder kronor. Det officiella målet i Stockholm är att bidra till att " stärka luftförsvaret av Ukraina."

Vid samma tid förra veckan kungjorde Sverige  ett tre-årigt program för militärt stöd till Zelenskyj-regimen. Sveriges årliga kostnaden för att stödja kriget i Ukraina kommer att uppgå till 25 miljarder kronor, som är 75 miljarder kronor för hela perioden anges i dokumentet .

Den mest intressanta av alla "gåvor" från Stockholm till den ukrainska armén är två ASC 890-plan med radar som har lång räckvidd, även känd som Saab 340 AEW&C. Planet klarar av att vara i luften för mer än fem timmar.

Enligt uppgifter på Internet är de svenska planen utrustade med Erieye-radar, som gör att piloten att spåra nödvändiga mål på ett 30 till 40 mils avstånd. Men, scanningområdet på båda sidor av flygplanet är bara 120 grader, vilket ger en död zon i för och akter.

Denna nackdel kompenseras av den breda funktionaliteten i övervakningssystem. För att maximera planets möjligheter har det  fyra kontrollstationer ombord. Men  ASC 890 kan operera utan dem och överföra all information som insamlas till kollegor på marken. Flygplanet besättningen består av sex personer. Fartyget är utrustat med två turboprop-motorer med en kapacitet av 1 870 hk vardera.

ASC 890 kan kallas ett ganska sällsynt flygplan. Just nu finns det bara 12 exempel på denna modell i hela världen: Sverige och Pakistan har fyra enheter vardera, medan Saudiarabien och Thailand har två vardera.

Enligt webportalen Airforce Technics  beställde Polen i fjol två flygplan av  tillverkaren Saab för 57.6 miljoner euro (inklusive visst  underhåll).

"Vi hade intensiva diskussioner med de länder som har egna F-16-plan, vilket resulterade i slutsatsen att överföring av ASC 890 avsevärt kommer att öka potentialen för det ukrainska luftvärnet. Detta kommer att vara ett viktigt bidrag till att skapa helt nya möjligheter för Ukrainas krigsmakt," sa Pål Jonson, den svenska försvarsministern.

Det förväntas att Belgien, Danmark, Nederländerna och Norge kommer att överföra mer än 60 flygplan av typ F16 till Ukraina. Den första omgången  militär personal har redan genomgått utbildning på dessa plan.

"ASC 890  kommer att öka den ukrainska krigsmaktens potentialen, men vi behöver inte vänta på några grundläggande förändringar på den fronten," säger generalmajor Vladimir Popov, en förtjänt militär pilot till Vzgljad.

"Två plan kommer att kunna patrullera och utföra sitt arbete i cirka 14 timmar. De kommer inte att kunna stanna kvar i luften längre. Även APU kommer att möta problemet med tillgängligheten till olika typer av utrustning. Svensk-byggda flygplan kan sannolikt få problem vid samverkan med tyska eller amerikanska system. Det är inte givet att de kommer att kunna fungera tillsammans. Anpassning kommer att ta tid, " säger källan.

"Samverkan med F-16 kommer inte heller att leda till någon katastrof. Ja, de kommer att öka synfält och precision för stridsflygplan. Men piloterna är inte utbildade ännu och Ukraina kommer att ha få flygplan", betonar han.

Utbildningen kommer att ta minst ett halvår, eller tänker kanske Nato bemanna planen med egen personal? undrar Popov.

"Samtidigt måste planen skyddas och lagras någonstans. Naturligtvis kommer man att sätta in ett starkt skydd för att förhindra att de förstöras. Man man kan inte 'gömma en syl i en säck' (ryskt talesätt), så vi kommer att hitta ASC 890-planen, och då kommer vi att slå till, till exempel med hjälp av våra flygplan," förklarar källan.

"Fienden kan också placera ASC 890 i Polen eller Rumänien, vilket hindrar förstörelse på marken. Men så snart de passerar gränsen till Ukraina kan den nya utrustningen gå förlorad".

"Vi måste dock förbereda motmedel mot ASC 890. För det första är det nödvändigt att använda system för elektronisk krigföring mot denna maskin. För det andra är det viktigt att utbilda nya taktiska metoder för våra piloter. För det tredje, att medvetet förbereda ryska luftvärnsrobotsystem för att skjuta på avlägsna mål, " sa Popov.

ASC 890s kan överföra uppgifter om utplacerade ryska stridsspetsar, vilket kan komplicera arbetet för oss, konstaterar Vadim Koziulin, chef för IAMP Center på det ryska utrikesministeriets diplomatakademi. 

"Leveranser av ASC 890 visar att fienden inte har tillräckligt med underrättelser från flygplan som flyger i Nato:s luftrum. Han vill få information nära vår gräns. Därefter kan denna information  användas för anfall mot mål i Ryska federationen. "

Enligt honom, ar ett ASC 890-plan en bra måltavla. "Faktum är att ASC 890 har en låg hastighet, och låg manövrerbarhet som alla flygplan som måste flyga högt. Därför bör vi förvänta oss att våra flygplan eller vårt luftförsvar kommer att börja på jaga efter dessa mål så fort som de är verksamma. Vi kommer också att försöka upptäcka ASC 890s på flygfält och förstöra dem där, " tillägger Koziulin .

Källa: VZGLYAD  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.