7 sep. 2023

EU snöper Internet

Madame Anastasie var öknamnet på den franska censuren, när André Gill
gjorde denna bild 1874.

Fredagen den 25 augusti trädde EU:s digitala tjänstelag (DSA) i kraft, en lag som knappast någon i Sverige känner till, än mindre fått ta ställning till.

Lagen ger EU-kommissionen en enorm makt att snabbt stoppa s k hatiskt tal och desinformation  i syfte att, som kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uttrycker det, "försäkra att onlinemiljön förblir ett säkert utrymme."

Mycket stora onlineplattformar (VLOPs ) med mer än 45 miljoner per månad aktiva användare måste följa reglerna redan från fredagen; mindre plattformar har fram till februari på sig.

Som VLOPs karakteriserar kommissionen 19 företag, bl.a. Google, Facebook, Instagram , Twitter/X, YouTube, Amazon,Wikipedia  LinkedIn och Snapchat.

EU står redo med en aggressiv tillsynsregimen. VLOPS ska finansiera EU:s permanenta arbetsgrupp mot  desinformation med cirka 230 anställda genom att betala en årlig tillsynsavgift på upp till 0,05 % av intäkterna.

Insatsstyrkan ska säkerställa den där VLOPs följer EU:s hittills frivillig desinformationskod i  praktiken. VLOPs måste även publicera en årlig riskbedömning och agera "flitigt" för att ta bort icke godkänt innehåll. Och om VLOPS misslyckas med att följa kommissionens diktat kan de tvingas betala böter på  upp till 6 % av sina årliga globala intäkter eller i sista hand avstängas från EU.

Ovanpå denna dagliga censur har DSA också en inbyggd en "krishanteringsmekanism", som medger att kommissionen i en kris direkt beordrar nedtagning av innehåll. Som "kris" definieras "en objektiv risk för allvarlig skada för den allmänna säkerheten eller folkhälsan" och när det kriteriet är uppfyllt bestäms av kommissionen själv.

Så vad är det för innehåll DSA kommer att stoppa? Förr årets "Förstärkta kod" om desinformationsbekämpning  definierad desinformation som "falskt eller vilseledande" innehåll som sprids "i avsikt att bedra eller säkra ekonomiska eller politiska fördelar och som kan orsaka allmän skada.”

Koden har redan tillämpats på kriser som covidepidemin och kriget i Ukraina .

European Digital Media Observatory (EDMO) är ett EU-finansierat faktakontrollorgan som syftar till att "identifiera desinformation, rycka upp dess källor med rötterna eller späda ut dess inflytande." Denna organisation, som naturligtvis gör anspråk på att vara "oberoende" och "opartisk ", är i huvudsak EU:s version av Orwells "Big Brother" (Storebror i 1984) svar till storebror. 

När EDMO t ex granskat situationen på Irland har man slagit ner på följande "skadliga" innehåll:

* "nativistiska berättelser" som motsätta mig migration, som hashtaggen "Ireland is full", slogan "make Ireland safe" eller framträdande användning av irländarnas trikolor.

* "anti-woke"- berättelse som hånar rättvisekampanjer för sexuella minoriteter

* "miljöberättelser" som att kritiseras klimatförändringspolitik och Greta Thunberg, som främjar narrativ om motsättningar mellan eliten och "Irlands landsbygd". 

Även om omfattningen av DSA:s gränslösa och okontrollerade censurregim är skrämmande är den  mindre en reflektion av EU:s styrka än dess växande instabilitet. EU-tjänstemän är inblandade i det s k Qatargate, en korruptionsskandal där  höga EU-tjänstemän mottog kontanta mutor från Qatars regering. Även handläggningen av EU:s vaccinförsörjning har fått rättsligt efterspel.

Inte många trodde att EU-kommissionens försök att bl.a. censurera Irans och Rysslands TV-sändningar var uttryck för en generell censurmentalitet. Trots att åtgärderna strider mot censurförbudet i många författningar (bl.a. Sveriges) valde man i de flesta medlemsländer att se mellan fingrarna med åtgärden.

Men nu vidgas censuren till hela Internet och innebär en censurregim, vars like man får söka i katolska kyrkans Index, en lista över förbjudna böcker som var i bruk 1560-1966.

https://europeanconservative.com/articles/commentary/the-eus-orwellian-internet-censorship-regime/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.