15 aug. 2023

Ekonomer mot handel


I Dagens Nyheter idag kräver den liberala ekonomen Anders Åslund, sedan många år verksam i Washington, att den svenska exporten till en del av Rysslands grannländer måste stoppas.

Inte nog med att handeln med vårt största grannland drabbas av ca 6 000 olika sanktioner. Nu vill Åslund att "läckorna", grannländer som reexporterar till Ryssland, ska täppas till. Måltavlan bara växer.

Men vad är det för ekonomer som motsätter sig marknadsekonomin, varornas fri flöden och de svenska företagens självklara strävan att få avsättning för sina varor och tjäna pengar?


Anders Åslunds utspel verkar desperat. De svenska företagen lyder inte hans russofobiska taktpinne. Trots att han stampat med foten flera gånger fortsätter exporten. Och när den förbjuds hittar den nya vägar, ungefär som vatten söker sig till havet.

Låt oss ta en titt på den svenska exporten till Ryssland:

Diagrammet visar den svenska export till Ryssland i löpande dollarpriser.


Efter en lysande uppgång under den Putinledda stabiliseringen av Rysk ekonomi 2001-2008 har den svenska exporten drabbats av det ena handelshindret efter det andra, alla orsakade av väst.

Förlusten för det svenska folkhushållet torde vara  i storleksordningen 200-250 miljarder SEK.

Men i ärlighetens namn motsvarar inte exporten till Ryssland massmediebilden av mer eller mindre idiotstopp i våra relationer med Ryssland. Efter Krims återförening med Ryssland och åtföljande sanktioner från väst föll visserligen exporten med en tredjedel, bara för att sega sig upp igen så att den 2021 var tillbaka på samma nivå som före Krimhändelserna, ca 23 miljarder SEK. Rysslands ”särskilda militära operation” fick exporten att halveras till 10,3 miljarder SEK. 

Åslund är missnöjd med resultatet. Handeln ska nollas!

I januari till maj i år exporterade Sverige varor till Ryssland för ett värde av 4 148 miljoner SEK. Det tyder på att exporten för helåret kommer att landa på runt 10 miljarder SEK, vilket är lika mycket som förra året.

Som om inte det vore illa nog, enligt Åslund och hans (få) vänner i nationalekonomin, har exporten till flera av Rysslands grannländer vuxit. Visserligen på mycket låga nivåer men ändå en antydan om att Ryssland  håller på att lära sig kringgå sanktionerna.  Och att många länder vill slippa USA/EU:_s taktpinne.

Jämför man svensk export av varor till följande länder jan-maj 2023 med motsvarande period i fjol får man följande intressanta resultat:

Armenien: Ökning från 27,8 miljoner kronor till 66,4 miljoner
Georgien: Ökning från 52,0 miljoner kronor till 133,8 miljoner kronor
Kazakstan: Ökning från 532 miljoner kronor till 1,3 miljarder kronor
Kirgizistan: Ökning från 34,9 miljoner kronor till 57,4 miljoner kronor
Uzbekistan: Ökning från 80,6 miljoner kronor till 91,7 miljoner kronor.

Ser man på grannlandet Finland har konsekvenserna av handelsrestriktionerna österut varit mer dramatiska. Landet har tre kvartal i rad haft fallande BNP och är i recession som kan övergå i depression.

Studera Rysslandsexportens betydelse för Finland, historiskt mycket större än för Sverige.


Finlands export till Ryssland i löpande dollarpriser. Skalan t h anger miljarder (Billions) dollar.

Bortfallet jämfört med rekordnivån 2008 torde vara i storleksordningen 80-90 miljarder dollar.  Det är inte undra på att den finska ekonomin har gått in i en recession 2023 och att utsikterna framöver också är osäkra.

Finlands president Niinistö skryter med att de finska företagen mangrant övergivit Ryssland.

För elföretaget Fortum, byggföretaget YIT och Finnair har den politiken varit förknippad med enorma förluster.

Tidigare sålde Finland papper till Ryssland för 95 miljoner euro. Den exporten har krympt till en rännil på 340 000 euro.

Vid det här laget finns det solida belägg för att slå fast att handelssanktionerna mot Ryssland misslyckats att uppnå sitt syfte, att "lägga rysk ekonomi i ruiner" (von der Leien) och få landet på knä för västs diktat.

Det kunde många experter ha talat om på förhand. Det finns många historiska exempel på att sanktioner kan stärka de ekonomier som är måltavlor: Rhodesia under Ian Smith, Iran under Khomeiny etc.  Ryssland som har potentiella resurser att bli självförsörjande på allt var dessutom ett ovanligt misslyckat val av måltavla.

Så varför fortsätter sanktionerna? Svaret är enkelt. Där Rysslandshandeln stoppas går amerikanska företag in. Amerikanska företag har för övrigt i betydligt mindre utsträckning än EU-ländernas företag lämnat den ryska marknaden.

Som USA-imperialismens härold gör Anders Åslund tveklöst sitt jobb. Men det han säger har inget att göra med svenska intressen.

Stefan Lindgren


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.