29 sep. 2022

Politikerna sänker världsekonomin


Diagrammet ovan visades på RYSK (!) tv igår. Det kommer från ansedda nyhetsbyrån Bloomberg och fakticiteten kan inte ifrågasättas. Den visar hur summan av amerikanska tillgångar (främst obligationer) och fasta inkomster det senaste året sjunkit med 57,8 biljoner dollar (tolv nollor).

Jämfört med den kris som nu seglar upp ter sig krisen 2008 som en mild vårfläkt.Marknaden flyr amerikanska statspapper och det är framför allt detta som bidrar till det stora fallet i diagrammet.

Något liknande sker i Storbritannien. Aktie-och obligationsmarknaderna har förlorat minst 500 miljarder dollar i värde sedan Liz Truss (Truss me!) kom till makten 5  september..

Stigande inflation, den annalkande hotet om recession , en förvärrad europeisk energikris och det långsamma men stadiga kursfallet för pundet i förhållande till dollarn - är bara förnamnet på denna kris.

Till råga på allt tänker Truss driva igenom en skattesänkning som alla experter varnar för.

Västvärlden verkar gå in i lågkonjunktur som kännetecknas av att den till ovanligt stor del är framkallad av politiska beslut.

Världshandeln har krympt till följd av omotiverade nedstängningar under coronaåren, följt av ett kontraproduktivt sanktionskrig mot Ryssland som framför allt drabbat Europa men också utvecklingsländerna.

Nyss ömmade FN-chefen för att Ukrainas spannmål måste tillåtas nå de svältande. Det skedde inte. Det hamnade i Europa istället. Men Rysslands rekordskörd riskerar att ruttna bort eftersom västvärlden förorsakat maximala svårigheter med leveranser och betalningar.

Sprängningarna på Östersjöns botten kan i bästa fall bli en väckarklocka för Europa. Den hittillsvarande politiken att lägga sig platt för USA i livsviktiga frågor om krig och fred har lett Europa in i en återvändsgränd.

Att Europa nästan unisont anklagar RYSSLAND för att ha sprängt sina egna ledningar, medan de enda spekulationerna om att USA ligger bakom sabotagen  hörs i amerikanska medier, belyser Europas sjuka vasallroll.

Nu måste ekonomin skyddas från politikerna. Den nuvarande eliten har visat att de cyniskt är beredda att offra människors välfärd för efemära politiska mål - för att inte tala om det vidriga krig som Sverige nu har blivit delaktigt i.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.