23 juli 2022

Putin och Erdogan i Iran

Presidenterna Putin, Raisi och Erdogan på sjunde toppmötet för Astana-processens garantländer.


På toppmötet i Teheran i veckan diskuterade med Rysslands president Putin med presidenterna för Islamiska republiken Iran och Turkiet, Ebrahim Raisi och Recep Tayyip Erdogan, utsikterna för att lösa situationen i Syrien.


Dessutom höll Putin separata bilaterala möten med sina kollegor.


Enligt USA-tidskriften Foreign Policy var mötet ett bevi för att Ryssland har vänner i Mellanöstern , medan USA:s president Joe Biden inte lyckades uppnå någonting med sitt besök i Saudiarabien.

Tysklands utrikesminister Anna-Lena Bärbock kommenterade bilden av de tre ledarna tillsammans med att den var "en utmaning mot Nato", den militärpakt som Tyskland och Turkiet båda tillhör.

I ett gemensamt uttalande betonades att den syriska krisen endast kan lösas med politiska och diplomatiska medel: detta är de tre staternas enhälliga åsikt. "Syrierna borde själva bestämma Syriens framtid utan att påtvingas några färdiga recept eller modeller utifrån", sa Putin. Terrorhotet och våldsnivån i Syrien har stadigt minskat de senaste åren

President Putin noterade de tre ländernas effektiva arbete i kampen mot terrorismen i Syrien. Dessutom bekräftade den ryska sidan under toppmötet sin principiella ståndpunkt att Trans-Eufrat )där bl.a. den kurdiska separatstaten Rojava inryms) måste återvända under kontroll av den legitima regeringen i Syrien.

Det är viktigt att fortsätta ge humanitärt bistånd till det syriska folket. Men sådan hjälp måste ges i strikt överensstämmelse med internationell rätt och FN-stadgan. Det är nödvändigt att hjälpa alla syrier, utan undantag, att återgå till ett normalt liv, anser den ryske presidenten. Den ryske presidenten sa samma sak vid en presskonferens för ryska journalister. "De sanktioner som har införts mot Syrien leder till bedrövliga resultat - nästan 90 procent av dem lever nu under fattigdomsgränsen", sade han. Därför är det viktigt att inte politisera det humanitära biståndet. Samtidigt ska allt humanitärt bistånd enligt Putin gå via de officiella myndigheterna i Syrien, genom Damaskus.

På tal om resultaten av förhandlingarna med den iranska presidenten sa Putin att Ryssland är redo att hjälpa till med byggandet av Resht-Astara-sektionen i Iran, som kommer att koppla samman Rysslands, Irans, Azerbajdzjans och Indiens järnvägar till ett transportnätverk. Dessutom diskuterade Putin och Raisi det iranska kärnkraftsprogrammet. "Också här var det mycket viktigt att förstå stämningen på den iranska sidan, hur detta arbete är tänkt att organiseras. Det finns också vår del, den ryska delen i dessa gemensamma ansträngningar att återuppta samarbetet mellan Iran och IAEA." sa presidenten.

Med Turkiets president talade han om problemet med exporten av ukrainsk spannmål. Den ryske ledaren tackade Erdogan för hans hjälp med att nå överenskommelser i denna fråga. Putin sa att restriktionerna för utbudet av rysk spannmål borde hävas. "Vi kommer att underlätta exporten av ukrainsk spannmål, men vi utgår från det faktum att alla restriktioner relaterade till flygleveranser för export av rysk spannmål kommer att hävas. Vi kom först överens om detta med internationella organisationer", sa Putin.

Presidenten påminde om att begränsningarna för USA:s leveranser av ryska gödningsmedel till världsmarknaden faktiskt har hävts. "Jag hoppas att samma sak kommer att hända med rysk spannmålsexport. Nu är vi redo. Vi har en exportpotential på 30 miljoner spannmål, och enligt resultaten från i år kommer det att bli 50," sade den ryske presidenten.

Putin svarade också i detalj på västvärldens anklagelser att Ryssland skapar en energikris – de är ogrundade. Han betonade att Gazprom alltid har uppfyllt, uppfyller och avser att uppfylla sina skyldigheter, men man har rest hinder för dem. Till exempel stängde Ukraina, utan någon anledning, en av de gasförsörjningsvägarna som passerar genom dess territorium. Sedan införde Polen sanktioner mot Yamal-Europa-ledningen.

Sedan körde de Yamal-Europe i omvänd riktning och började ta cirka 32 miljoner per dag från Tyskland. Rysk gas. Varför från Tyskland? För det visade sig vara billigare för polackerna. Priset som polackerna betalade var närmare marknadspriset medan de tyska  långtidskontrakt löpte på en tredjedel till en fjärdedel av det priset.
 

Behöver Europa mer gas för att lösa krisen kan d slå på Nord Stream 2, menade Putin.

De misstag som väst gjorde i gassektorn kan upprepas i oljesektorn. "Nu hör vi alla möjliga falska idéer om att begränsa volymen rysk olja och begränsa priset på rysk olja. Det är samma sak som redan hänt med gasen", sa Putin. Presidenten varnade för att oljepriserna kommer att skjuta i höjden om sådana förslag genomförs.

Rossijskaja gazeta 20/7


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.