10 dec. 2019

Minskavtalet bekräftades i Paris

Vid tvåtiden natten till tisdag kom parterna i Normandiesamtalen i Paris ut för en presskonferens: Ukrainas och Rysslands presidenter Zelenskij och Purtin, som träffades för första gången, Frankrikes president Macron och Tysklands kansler Merkel, de båda senare garanter för Minskavtalet från 2015 som ännu återstår att förverkliga.


Tonen var hoppfull med de konkreta resultaten  få. Minskavtalet bekräftades, men Ukrainas president Zelenskij verkade inte alltför angelägen att garantera Donbass "särskilda status" som avtalet kräver.

- Det faktum att vi är tillsammans i Paris i dag är i sig av många skäl ett resultat som gör att vi kan se framtiden till mötes med förtroende, trots avsaknaden av allvarliga framsteg under många år, var Macrons öppningsord..

- Vid det här tillfället vill jag särskilt notera det politiska modet och beslutsamheten från Ukrainas president, som arbetar för sitt lands bästa och de gester som gjorts under de senaste månaderna i syfte att återställa förtroendet och starta om processen på en ömsesidig basis.

- Vårt möte ger oss också möjlighet att återigen bekräfta på högsta nivå vårt gemensamma mål, som är att uppnå långsiktig fred och avsluta konflikten som lett till 13 000 människors död och som fortsätter att skörda nya offer varje vecka och är ett öppet, blödande sår på vår kontinent.

Macron fortsatte med att bekräfta engagemanget för Minskavtalet men också den s k ”Steinmeier-formeln” som resulterade i en fångutväxling av 70 personer i september.", där vi kommer att slutföra detta arbete.

Enligt Merkel var ett eldupphör, kontaktlinjen och frågan om att vidga avståndet mellan de stridande frågor som diskuterats. Ett eldupphör ska förhoppningsvis uppnås före årsslutet och till mars 2020 "hoppas vi att förändringar kommer att uppnås i fråga om Lugansk och Donetsk" (dvs. LNR:s och DNR:s status. NB].
- Det är också mycket viktigt att en vapenvila respekteras. Framför allt måste detta kontrolleras dygnet rubnt, inte bara 12 timmar.

- En annan svår fråga var genomförandet av de politiska bestämmelserna i Minskavtalen. I slutändan handlar det om att utvidga "lagen om särskild status". Målet är att kunna hålla lokala val i enlighet med OSSE: s krav. Och det är uppenbart att implementeringen av denna uppgift inte är så enkel.

Parterna kommer att mötas igenom om fyra månader och då ska de nödvändiga villkoren för lokalvalet utarbetas, enligt Merkel..

President Zelenskij tillfogade andra element ur diskussionerna i sitt anförande:

- Vi diskuterade frisläppandet av alla fångar fram till den 31 december 2019 under formeln ”alla för alla”. Det är nödvändigt att sammanställa kompletta listor och ge företrädare för Röda korset tillgång till fångarna.
Den s k trepartskontaktgruppen (Ukraina, Ryssland och OSSE) ska fastställa nya punkter för att skilja sidorna åt på de tre ställen där kontaktlinjen ligger nära tättbefolkade områden.

Att Zelenskij har händerna bakbundna av extremnationalister framgick när han började räkna upp "principer" som han "aldrig kommer att vika från":

"Vi tillåter inte ändringar i Ukrainas konstitution när det gäller federalisering av dess struktur. Vi kommer inte att tillåta något inflytande på den politiska utvecklingen, Ukrainas politiska styrning. Ukraina är ett självständigt land som själv avgör sin politiska väg. Detta görs av det ukrainska folket. Det är omöjligt att finna en kompromiss i frågor om de östra territorierna som innebär att vi köpslår om suveräniteten. Vi upprepar än en gång: Donbass, liksom Krim, är ukrainska territorier.

Vladimir Putin framhöll vikten av att ett slutdokument antagits som  bekräftar oundvikligheten av ett strikt och konsekvent genomförande av Minskavtalen av den 12 februari 2015.
- Först och främst talar vi om att införa ändringar i landets konstitution som fastställer Donbass särskilda status. Naturligtvis är det nödvändigt att förlänga giltighetstiden för avtalet om den särskilda statusen för vissa regioner i Donbass och i slutändan ge denna norm en permanent karaktär, som föreskrivs i Minskavtalen.
Inte heller bör genomförandet av andra punkter i Minskavtalet dra ut på tiden: nämligen amnesti och lagförbud mot straffrättsligt åtal mot personer som deltog i händelserna i landets sydöstra del.

En viktig punkt är enligt Putin att öka antalet övergångar vid kontaktlinjen för att skapa de mest bekväma förhållanden för de hundratusentals vanliga människor som bor i denna zon att röra sig fritt utan att behöva vänta ia många timmar på kontrollförfaranden.

- Låt oss inte glömma att det är vanliga människor som bor där, och alla våra avtal bör hjälpa till att förbättra deras liv inte någon gång i framtiden, utan nu.

kremlin.ru

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.