16 dec. 2019

Miljardärernas strategiklipp – The Green New Deal

Alexandria Ocasio-Cortez och i bakgrunden Joe Biden, tidigare vice-president, känd bl.a. för att ha
etablerat sin son Hunter Biden i Ukrainas skiffergasindustri.

Green New Deal är i USA ett klimatpolitiskt reformpaket som populariserats av demokraternas kongressledamot Alexandria Ocasio-Cortez. Den nya gröna given marknadsförs som vägen framåt för mänskligheten. Den framställs som en lösning på klimatfrågan.
I verkligheten handlar det om en del av finanskapitalets strategi för att omstrukturera världsekonomin enligt sina behov, rapporterar Pål Steigan.


Med klimat- och energikrisen som bakgrund har det som kallas Green New Deal marknadsförts som vägen framåt för mänskligheten. Namnet syftar naturligtvis på president Franklin D. Roosevelts New Deal under mellankrigstiden och lanserades i USA av bland andra Alexandria Ocasio-Cortez (AOC). Det hela låter mycket progressivt, miljövänligt och framtidsinriktat, och naturligtvis har redan ett antal "falska NGO-er" skapats för att främja projektet. Men i verkligheten handlar det om en del av finanskapitalets strategi för att omstrukturera världsekonomin enligt sina behov.

Werner Hoyer, ordförande för Europeiska investeringsbanken, förklarar denna strategi hos Project Syndicate (ett syndikat sponsrat av bl.a. George Soros och Bill och Melinda Gates). I artikeln How to Finance the Green Transition skriver han:

”Med tanke på klimatkrisens omfattning rör vi oss inte så snabbt som vi borde. Vi har fastnat i gamla metoder för länge. För att påskynda förändringstakten krävs en kombination av insatser från alla aktörer, offentliga och privata. Lyckligtvis finns redan en växande koalition inom den privata sektorn som ägnar sig åt att bekämpa klimatförändringar genom arbetet i Leadership Initiative (CFLI). Lett av Michael Bloomberg, FN:s särskilda sändebud för klimatåtgärder, grundades CFLI för att mobilisera privat kapital på global nivå som svar på krisen. Denna månad släppte CFLI en ny rapport, Financing the Low Carbon Future, där man beskriver hur gröna finanser skall växlas upp för att stödja en ordnad övergång till en lågkoldioxidekonomi, där man ser möjligheter för offentlig-privata partnerskap för att uppfylla målen för klimatavtalet i Paris 2015."

Bloomberg är en av världens absolut rikaste människor. År 2019 placerade Forbes honom på åttonde plats bland världens miljardärer. 2017 grundade han Bloomberg Global Business Forum, som han knöt samman med Clinton Global Initiative, och med Bill Clinton som förste talare. Med fanns också Världsbanksdirektören Jim Kim, liksom chefen för FN:s ramkonvention om klimatförändring Patricia Espinosa. År 2018 lovade Frankrikes president Emmanuel Macron att han skulle samordna nästa One Planet-toppmöte mot klimatförändringar med Global Business Forum, vilket också gjordes.

Miljardärernas Green Deal
Så ha inga illusioner. Green New Deal är inte ett radikalt, halvt om halvt socialdemokratiskt projekt för att rädda världen. Det är i själva verket miljardärernas plan för en världsekonomi med dem själva i förarsätet. Naturligtvis är FN och EU redan inblandade i planen, och den ingår centralt i EU-kommissionens och Ursula von der Leyens planer.

Miljardärklubben World Economic Forum (WEF), en intresseorganisation för de 1000 rikaste företagen i världen, har naturligtvis haft liknande planer under lång tid. I WEF hittar vi de absolut största företagen, bankerna och finansjättarna i världen. Bland dess 100 strategiska partners hittar vi till exempel BlackRock, BP, Chevron, Facebook, Goldman Sachs, GM, JPMorgan Chase, Microsoft, Nestlé, Rockefeller Foundation - och Vimpelcom (!, där bl.a. Telenor ingår). WEF-medlemmarnas totala ekonomiska tillgångar kan räknas i tusentals miljarder dollar. WEF har utvecklat det de kallar Global Redesign Initiative. Det presenterades 2016, och Erik Plahte har presenterat den på steigan.no i denna artikel:

Global Redesign Initiative - ett initiativ för att befästa den nuvarande världsordningen https://steigan.no/2016/05/global-redesign-initiative-et-initiativ-for-a-nytegne-den-radende-verdensorden/

Klaus Schwab, grundare och verkställande ordförande för WEF skriver på sin webbplats om hur en "bättre kapitalism" ska kunna skapas: Varför vi behöver 'Davos-manifestet' för en bättre typ av kapitalism. https://www.weforum.org/agenda/2019/12/why-we-need-davos-manifesto-for-better-kind-of-capitalism/ Där skriver han om hur kapitalismen ska omstruktureras och till sin hjälp tar han "Greta Thunberg-effekten":

"En sannolik orsak är ´Greta Thunberg-effekten´. Den unga svenska klimataktivisten har påmint oss om att fasthållandet av det nuvarande ekonomiska systemet representerar ett misslyckande för kommande generationer på grund av dess miljömässiga brist på hållbarhet. Ett annat skäl är att millennials och Generation Z inte längre vill arbeta för, investera i eller köpa från företag som saknar andra mål än värdemaximering för aktieägarna. Och slutligen har chefer och investerare börjat inse att deras egen långsiktiga framgång är nära kopplad till deras kunder, anställda och leverantörer.”

Vad Schwab ger som svaret på dagens miljöutmaningar är vad han kallar "stakeholder capitalism", det vill säga i motsats till "aktieägarkapitalism". I sin artikel förklarar Erik Plahte vad detta "stakeholder"-konceptet egentligen innebär:

”Ordet stakeholder kommer från hasardspelens (gambling) värld och betecknar någon som har satsat på något, t.ex. en häst i ett lopp. Stakeholderteorin  är en del av ledningsteorin. Ordboken översätter stakeholders med intressent, men detta täcker inte helt vad WEF menar med termen, och båda termerna används på norska.

                                                                     * * *

WEF:s multi-stakeholders är först och främst de som har kommersiella band till en företagsgrupp: kunder, borgenärer, leverantörer, partners, ägare och den nationella ekonomin. Alla andra möjliga intressenter förs samman som "regering och samhälle". Kärnan i det som WEF står för kan uttryckas i sammansättningen multi-stakeholderstyrning (multi-stakeholder governance). Men i detta sammanhang betyder inte styrning (governance) styrning genom en regering, utan styrning, ledarskap, dominans. Men det är alltså inte regeringar som ska styra utan företagsgrupperna med sina multi-stakeholders. Klaus Schwab, grundare och ledare för WEF, hävdade när WEF grundades 1971 att "ledningen för ett modernt företag måste tjäna alla stakeholders/intressenter och fungera som förmyndare över dem som har ansvaret för att upprätthålla företagets tillväxt och förmögenhet på lång sikt" (The World Economic Forum: A Partner in Shaping History. De första 40 åren).

Vad innebär då termen "styrning" eller ”governace” som ständigt upprepas i miljardärernas och FN:s litteratur? Susan George har förklarat det mycket enkelt i den lättlästa lilla boken Shadow Sovereigns - How Global Corporations Are Seizing Power (Polity Press, Cambridge, 2015): "Governance is the art of governing without government". Governance är styrning utan regering.

Miljardärklubben World Economic Forum har tagit kontrollen över FN

I juni 2019 undertecknade FN och miljardärklubben World Economic Forum det så kallade Strategic Partnership Framework, som är ett strategiskt partnerskapsavtal mellan det globala storkapitalet och världsorganisationen. Avtalet undertecknades av FN:s generalsekreterare
António Guterres och WEF:s grundare och toppchef, Klaus Schwab, och i närvaro av WEF:s ständigt flinande president Børge Brende (tidigare norsk utrikesminister, höger/Nyhetsbanken).

Partnerskapsavtalet kan läsas här https://weforum.ent.box.com/s/dj7x7z2fjxrox49farw5dfxfa1hfqw3h. Vi (Steigan) skrev efter undertecknandet att detta innebär att miljardärernas våta drömmar går i uppfyllelse. Det står i WEF:s syftesparagraf att organisationen ska främja så kallade privat-offentliga partnerskap, något som i själva verket innebär privatisering och företagens övertagande av de viktigaste samhällsfunktionerna. Schwabs reformerade kapitalism är en skräckkammare där en global företagsorganism med världens rikaste företag genom FN och EU och "lokala regeringar", som de kallas, tar kontroll över allting för att styra allt, som de påstår, för mänsklighetens bästa.

Prissättning av naturresurser
En aspekt av detta offentlig-privata "samarbete", eller i själva verket det privata övertagandet av det offentliga, är att alla världens naturresurser ska prissättas, eller som Erik Solheim skrev på FN:s webbplats (Solheim är en f.d. minister från Socialistisk Foleparti/Nyhetsbanken): "Genom att erkänna det verkliga värdet av våra naturresurser kan vi styra utvecklingen så att den stöder ekonomin och miljön."

Den brittiska regeringen har redan tagit initiativet till detta genom sin Natural Capital Committee (NCC). Målet är att prissätta alla naturresurser.
När land, vatten, gener, arter, allt, prissätts på detta sätt, läggs därmed också grunden för att allt ska privatiseras. Detta är kärnan av miljardären Michael Bloombergs Green New Deal. Ingen ska inbilla sig något annat.

Pål Steigan
14/12 2019

Länk där du hittar artikeln, fler länkar och kommentarer: https://steigan.no/2019/12/milliardaerenes-masterplan-the-green-new-deal/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.