28 dec. 2019

Putin om Polen och pakten (rättad version)

20 december hölls ett informellt möte med OSS-ländernas ledare i S:t Petersburg. Vladimir Putin tog tillfället att tala om Molotov-Ribbentroppakten och förspelet till andra världskriget.

Putin kommenterade där EU-parlamentets resolution från 19 september som anklagar Sovjetunionen för att tillsammans med Hitler ha startat andra världskriget.
Vid toppmötet deltog Vladimir Putin, Azerbajdzjans president Ilham Alijev, Armeniens premiärminister Nikol Pasjinjan, Vitrysslands president Aleksandr Lukasjenko, Kazakstans första president Nursultan Nazarbajev, Kyrgyzstans  president Sooronbai Jinbekov, Republiken Moldaviens president Igor Dodon, Tadzjikistans president Emomali Rachmon samt Turkmenistans president Gurbanguly Berdymuchamedov.

Samtliga dessa länder hade genom ett stort antal medborgares krigsinsatser del i segern över Hitlertyskland.


Vladimir Putin berättade om en del intressanta dokument rörande andra världskrigets historia och inbjöd dem sedan till en särskilt organiserad utställning. En del av dokumenten är sådana som Sovjet erövrade efter Berlins befrielse 1945.

"Vi har beslutat att arbeta tillsammans inför 75-årsdagen [av segern i det stora fosterländska kriget]. Jag skulle vilja dela med mig några tankar som har med detta att göra.

Jag blev lite förvånad och rentav förolämpad av en av de senaste resolutionerna från Europaparlamentet, antagen den 19 september 2019, 'om vikten av att bevara det historiska minnet för Europas framtid'. Vi har också alltid strävat efter att säkerställa den historiska kvaliteten och sanningen, liksom öppenhet och objektivitet. Jag vill än en gång betona att detta gäller oss alla, eftersom vi till viss del är arvingar från före detta Sovjetunionen. När de talar om Sovjetunionen talar de om oss."
Enligt denna resolution innebar den så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten, undertecknad av Sovjets och Tysklands utrikesministrar, att "Europa och territorier i oberoende stater delades mellan de två totalitära regimerna, vilket banade vägen för början av andra världskriget."
"Dessutom kräver de europeiska parlamentarikerna att Ryssland ska stoppa ansträngningar som syftar till att snedvrida historiska fakta och propagera tesen om att Polen, de baltiska länderna och västvärlden är de verkliga initiativtagarna till kriget. Enligt min mening har vi aldrig sagt något sådant, att något av de uppräknade länderna är anstiftare [till världskriget]." [NB:s kursiv]
Vi talar hela tiden om Molotov-Ribbentroppakten, men var detta det enda dokument som undertecknades av ett europeiskt land med det fascistiska Tyskland? frågade därefter Putin retoriskt.

I själva verket ingick en rad pakter med Hitlertyskland:

* 1934 ingicks den så kallade Pilsudski-Hitler-pakten, ett icke-angreppsavtal, mellan Polen och Tyskland.

* 1935 ingicks ett anglo-tyskt flottavtal som gav Hitler möjlighet att ha sin egen örlogsflotta, vilket varit förbjudet i Versaillesfreden från första världskrigets slut.

* 30 september 1938 ingicks på initiativ av Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain det s k Münchenavtalet som innebar en första styckning av Tjeckoslovakien.

* 6 december 1938 gjorde Frankrikes utrikesminister Bonnet och Tysklands Ribbentrop en gemensam förklaring i Paris.

* 22 mars 1939 ingick Republiken Litauen och Tyska riket ett avtal i Berlin som överförde Klaipedaområdet till Tyskland.

* 7 juni 1939 ingick en icke-angreppspakt mellan Tyska riket och Lettland.

"Således var avtalet mellan Sovjetunionen och Tyskland det sista bland dem som undertecknades av europeiska länder som var intresserade av att upprätthålla fred i Europa. Samtidigt vill jag notera att Sovjetunionen inte undertecknade detta dokument förrän alla andra möjligheter var uttömda och alla Sovjetunionens förslag att skapa ett enhetligt säkerhetssystem, en antifascistisk koalition i Europa, i själva verket hade avvisats."

Putin övergick därefter till att teckna bakgrunden till Tysklands uppgång som aggressiv stormakt. Där var en viktig faktor de förnedrande villkoren i Versaillesfreden:

"Tyskland skulle betala Entente-länderna [...] skulle betala det astronomiska beloppet för dessa tider - 269 miljarder guldmark, vilket motsvarar ungefär 100 000 ton guld. Som jämförelse nämner jag att i oktober 2019, just nu, är guldreserverna i USA - 8 130 ton, i Tyskland - 3 370 ton, i Ryssland - 2 250 ton. Och Tyskland skulle då betala 100 000 ton. Till det nuvarande guldpriset till 1 464 dollar per uns uppgick krigsskadeståndet till cirka 4,7 biljoner dollar. Samtidigt är Tysklands BNP idag till 2018 års priser, om jag fått rätt data, endast 4 biljoner dollar.

Det räcker med att säga att de senaste betalningarna på 70 miljoner euro gjordes relativt nyligen. Den 3 oktober 2010 betalade Tyskland ännu för första världskriget, precis på dagen för 20-årsjubileumet av Tysklands återförening.

Jag tror att många, inklusive forskare, håller med om datt det var den så kallade Versaillesandan som bildade en grogrund för radikala och revanschistiska känslor. Nazisterna utnyttjade aktivt temat Versailles i sin propaganda, och lovade att befria Tyskland från nationell skam, och västmakterna gav egenhändigt nazisterna carte blanche för revansch.

Som referens kan jag nämna att mannen bakom den franska segern i första världskriget, marskalken och överbefälhavaren Ferdinand Foch, beskrev resultatet av Versaillesfördraget med en märklig profetia. Han sa: 'Detta är inte fred, utan en vapenvila på tjugo år' . Han misstog sig knappast ens beträffande tidsangivelsen."

Enligt Putins framställning drogs en del nya gränser i Europa godtyckligt i Versailles och gav upphov till många konflikter och motsägelser, bl.a.  den så kallade Sudetenkrisen. Putin refererade här till en krypterad rapport av Sovjets sändebud till Frankrike den 25 maj 1938 som återgav ett konfidentiellt samtal med den franske premiärministern Daladier.

"Frankrikes premiärminister Eduard Daladier har ägnat de senaste dagarna åt att klargöra Polens ställning. [...] Sonderingarna i Polen har gett det mest negativa resultat [...] Inte nog med att man inte kan lita på polskt stöd; det finns inga garantier för att inte Polen kommer att hugga [Tjeckoslovakien] i ryggen. I motsats till Polens försäkringar trodde inte Daladier på polackernas lojalitet, inte ens vid en direkt tysk attack mot Frankrike."

Polens ambassadör i Frankrike, Juliusz Łukasiewicz, förklarade att Polen inte tänkte släppa igenom sovjetiska trupper om Frankrike och Sovjet tillsammans skulle försöka hjälpa Tjeckoslovakien vid ett tyskt anfall, så som de lovat landet i ett ömsesidigt försvarsavtal. Tvärtom skulle polackerna göra allt för att nedkämpa de sovjetiska trupperna eller skjuta ned sovjetiskt flyg.

Inte heller skulle Polen bistå Frankrike om det landet angreps av Tyskland.

"Daladier sa att han inte ser någon mening med den fransk-polska alliansen och i de uppoffringar  som Frankrike gör i dess namn."

Sovjetunionen var alltså redo att hjälpa Tjeckoslovakien, som Nazityskland var i färd med att stycka, konstaterar Putin. Men i avtalet mellan Sovjetunionen och Tjeckoslovakien hette det Sovjetunionen skulle ingripa endast om Frankrike uppfyllde sina skyldigheter gentemot Tjeckoslovakien. Frankrike kopplade sitt stöd till Tjeckoslovakien med stöd från Polen. Polen vägrade.

"Vad gjorde då de polska myndigheterna när Tyskland började göra anspråk på en del av Tjeckoslovakiens territorium? De ställde egna krav samtidigt med Tyskland, på sin del av 'bytet' vid uppdelningen av Tjeckoslovakiens territorium och krävde att en viss del, den s k Cieszyn-regionen  skulle överföras till dem.  De polska myndigheterna utbildade och skickade militanter till Tjeckoslovakien för att begå sabotage och terrorattacker."

Omedelbart efter Münchenavtalets undertecknande den 30 september 1938 skickade Warszawa, som hel enkelt kopierade Tysklands metoder, ett ultimatum till Prag med ett ovillkorligt krav att överlämna Cieszynregionen.

Tjeckoslovakien 1918-92. Landet angreps 1938 av Tyskland, Polen och Ungern som annekterade
olika delar av det. Resten förvandlades 1939 till det tyska protektoratet Böhmen och Mähren, samt marionettstaten Slovakien.


Nästa dokument som Putin refererade var en konversation mellan den tyske ambassadören i Polen, Hans-Adolf von Moltke, och Polens utrikesminister Józef Beck. I detta dokument uttryckte Polens utrikesminister Beck, hopp om att "i de områden som Polen gör anspråk på ...det inte kommer att bli  någon konflikt med tyska intressen." Det vill säga Tjeckoslovakien skulle styckas i samförstånd.

Polen deltog också i styckningen av Tjeckoslovakien som anstiftare: det drog in Ungern in i uppdelningen och Ungern slet åt sig betydligt större områden..
Putin citerade väl kända uttalanden av franska och brittiska ledare om hur Münchenpolitiken skulle öppna en ny era av fred. Endast Winston Churchill avvek när han i underhuset  5 oktober 1938 yttrade orden "Vi har just lidit ett fullständigt och ovillkorligt nederlag... Tro inte att faran är över, det här är långt ifrån slutet, det är bara början av den stora räkenskapen.”

Sovjets utrikesminister Litvinov sa i sitt anförande vid Nationernas förbunds plenarmöte i september 1938. "Att undvika ett problematiskt krig idag och få ett riktigt och allomfattande krig imorgon, och dessutom göra det till priset av att tillfredsställa omättliga aggressorers aptit och förstöra suveräna stater, är inte att agera i Nationernas förbunds anda."

Sovjetunionen fördömde eftergiftspolitiken.

"När Sovjetunionen således lämnades ensam tvingades den acceptera den verklighet som västländerna själva hade skapat", fortsatte Putin. "Delningen av Tjeckoslovakien var extremt grym och cynisk, i själva verket var det ett rånöverfall. Det finns alla skäl att betrakta sammansvärjningen i München som en vändpunkt i historien, varefter andra världskriget blev oundvikligt."
Hade det gått till krig mellan de italiensk-tyska och polsk-franska koalitionerna skulle de senare ha kunnat segra snabbt. Detta intygades bl.a. av den tyske fältmarskalken Keitel under Nürnbergrättegångarna.

Vad gäller Polens roll hänvisade Putin till en rad dokument som visar hur de hitlertyska ledarna så långt möjligt ville utnyttja Polen mot Sovjetunionen. I ett samtal mellan Polens vice utrikesminister Jan Szembek och Hitlers ställföreträdare Hermann Göring om de polsk-sovjetiska förbindelserna den 5 november 1937 hette det "att Tyskland behöver ett starkt Polen. Han [Göring] tillade att Östersjön inte räcker för Polen och att det borde ha tillgång till Svarta havet." Inom ett år var beslutet fattat att förinta Polen som stat.

"Såväl i det förflutna som idag försöker de skrämma Ryssland", summerade Putin. "Inget har ändrats vare sig det har gällt Tsarryssland, Sovjetunionen eller dagens Ryssland. Oavsett vilketdera är avsikten densamma. Här behöver man inte blanda in ideologiska termer som 'bolsjevistiskt', 'ryskt' eller något annat, det gällde vårt gemensamma tidigare hemland i Sovjetunionen. För detta kunde man sluta avtal med vem som helst, inklusive det fascistiska Tyskland, som vi ser faktiskt skedde.
I detta avseende är ett annat mycket avslöjande dokument en utskrift av konversationen mellan Tysklands utrikesminister, Joachim Ribbentrop och Polens utrikesminister, Beck, daterad 6 januari 1939. [...] Joachim Ribbentrop uttryckte Tysklands ståndpunkt, som - vidare citat - 'kommer att baseras på att betrakta den ukrainska frågan som ett privilegium för Polen, och stöder i alla avseenden Polen i diskussion om denna fråga, men återigen under förutsättning att Polen intar en ännu tydligare anti-rysk position eftersom det annars knappast kan finnas gemensamma intressen med oss."

På Ribbentrops fråga om polackerna övergett marskalk Pilsudskis ambitiösa ambitioner om Ukraina, sa Beck: 'Polackerna var redan varit flera gånger i Kiev och sådana tankar är otvivelaktigt levande även idag.'
Detta var visserligen 1939. Låt oss hoppas att åtminstone vissa förändringar har skett i detta avseende. Men kärnan i allt som jag just har läst upp är naturligtvis patologisk russofobi. Detta förstod man för övrigt också i andra europeiska huvudstäder."
Den franske ambassadören i Warszawa, Noel, rapporterade 31 maj 1938 hem till Frankrikes utrikesminister Bonnet, om sina samtal med polska kollegor:
"Ryssarna är för polackerna en barbar, en asiat, ett destruktivt och korrupt element som det är farligt att ha några som helst kontakter med och som det är dödligt att ingå någon som helst kompromiss med".

I en rapport från Polens ambassadör till Tyskland, Józef Lipski, till utrikesminister Józef Beck, daterad 20 september 1938  återger denne ett samtal med Hitler, där denne bl.a. tagit upp förslaget "att utvisa judar från europeiska länder till Afrika".

"Om detta skulle ske", svarade Lipski, "om detta finner sin lösning, kommer vi att resa ett vackert monument åt honom, dvs. Hitler, i Warszawa."

Enligt Putin styrdes det polska folket då av personer "som följde sina egoistiska och alltför högtflygande ambitioner, vilket ledde till att deras folk, det polska folket, hamnade under den tyska krigsmaskinen, vilket dessutom bidrog generellt till utbrottet av andra världskriget."

Läs hela Putins anförande på engelska här.

Vi ber om ursäkt att en helt oläslig version av artikeln oavsiktligt först slank ut på nätet. Tack ni som läser och hör av er när ni ser fel. Red.

4 kommentarer:

 1. EU-parlamentet har väckt den ryska björnen till kamp som bara kan sluta på ett sätt. Ingen västhistoriker med minsta självaktning är villig att backa upp EU-parlamentets rent propagandistiska utspel.

  Precis som USA genom sina provokationer har påskyndat det rysk-kinesiska samarbetet främjar EU-parlamentet en stärkt inre sammanhållning i Ryssland. Ingen faktor kan bättre svetsa samman Ryssland än synen på det Stora fosterländska kriget, här strålar alla samhällskretsar samman med undantag för en krympande femte kolonn "liberaler".
  Presidenten har ställt i utsikt en uppsats i frågan och hans anförande kan ses med engelska texter på Vesti News You Tube -video.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Väckt en björn? Den var nog relativt vaken efter alla dumheter de senaste århundradet från EU:s stater. Putin känner sig snarare tvungen att korrigera pinsamheterna.

   Det är vi européer som måste skämmas för de politiker vi har valt och den makabra union som vi har skapat och öser ner pengar i. Vi svenskar måste även skämmas över att vi inte har erbjudit folket något lockande som har potential att ta sig över 4% eller t.o.m. ta makten och be Putin och de övriga om ursäkt för dumheterna.

   Radera
 2. Tack för en välskriven artikel. Kanske kan detta vara väl värt att bevara för Sveriges framtida historiebeskrivning utifrån de anor som uppstår hos mig gällande hur Sveriges kommande skolundervisning kommer att bygga på EU:s ”deklaration” som ”samtliga medlemsländer” bestämt.

  Det slår mig osökt att Polens agerande så är så likt med idag, att få gräns till Svarta havet, Polens inblandning i Maidan 2014 med krypskyttar som startade kaos. Maidan som börjar likna Ukraina som uppstyckning modell Tjeckoslovakien. Med samma(!) aktörer, Tyskland, Frankrike och i viss mån Polen via EUs polska ordförande Tusk.

  SvaraRadera
 3. Det första man kräver av en vän, men också av en motståndare, är att de är rationella, dvs kan ta vara på sig själv. Det som är så förbluffande, ja egentligen skrämmande idag är hur de som står i spetsen för den ny-liberala världsordningen just inte kan ta vara på sig själva.

  Irak skulle besegras för att förse väst med olja - den hamnade hos Iran. Libyen skulle "befrias" - se vad som hände. Man utmålar Kina som den strategiska huvudfienden - men driver, som Jan Nybondas skriver, Ryssland att bli Kinas bundsförvant. Socialdemokraterna fortsätter sin demonisering av SD trots att detta bara har haft, och kommer i fortsättningen att ha, en gynnsam påverkan av SD. Demokraterna i USA, dvs medlemmar av partiet med det vilseledande namnet, fortsätter att hetsa mot Trump trots att allt visat, och kommer att visa, att det stärker hans utsikter att bli återvald.

  Läser just nu den engelske journalisten Tim Shipmans bok "All Out War" om EC-omröstningen 2016, där han bla. visar att Barak Obama och andra EN-vänliga amerikaners intervention i den brittiska valrörelsen kom att gynna "Brexit".

  Faran nu består i att denna liberala elit sätter igång projekt för att "rädda klimatet", vilket kommer att ha rakt motsatt verkan - t.ex. genom att förverkliga idén att sprida ut partiklar i stratosfären för att reflektera bort solljuset.

  SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.