5 apr. 2019

Nato-sympatierna minskar i Europa

Människor skeppas över Donau sedan Nato bombat bron i Novi Sad 1999.
70 år efter Natos bildande minskar sympatierna i Europa för denna militärpakt märkbart.
2017 stödde mer än två tredjedelar av tyskarna (68 procent) sitt lands medlemskap i Nato. Idag har det minskat till 54 procent enligt en undersökning som genomfördes av YouGovs sociologiska institut torsdagen den 4 april.

I bl.a. Frankrike och Finland är det bara en minoritet som stöder Nato.

I Storbritannien minskade andelen Nato-supportrar från 73 till 59 procent, i Frankrike från 54 till 39 procent. Även i Skandinavien har sympatierna försvagats, även om Norge och Danmark fortfarande står ut med höga siffror.
I Danmark, som troget deltagit i Nato:s militära insatser de senaste åren, sjönk motsvarande siffror från 80 till 70 och i Norge från 75 till 66 procent.

I Sverige är det enligt YouGov 36 procent som stöder Nato och 27 procent som inte gör det. I Finland är motsvarande siffror 26 och 38 procent.

I USA stöds Nato anmärkningsvärt nog inte av någon majoritet, trots att Nato i första hand är till för att försvara USA:s globala makt. Andelen amerikaner som stöder Nato har sjunkit från 47 procent 2017 till 44 procent i år.

Enligt undersökningen tycker inte européerna att alla Nato-medlemmar är lika värda att försvara.
68 procent av tyskarna är mot militärt bistånd till Turkiet, om det utsätts för väpnad aggression från Ryssland. Endast 14 procent stöder ett genomförande av stadgans artikel 5 i detta fall, dvs. ett kollektivt motangrepp.

I Frankrike är förhållandet mellan motståndare och anhängare till en insats för Turkiet 48 procent mot 18, i Storbritannien var rösterna lika fördelade (31 procent vardera).

Endast 31 procent av tyskarna är redo att delta i försvar av Förenta staternas försvar. Samtidigt anser  54 procent av amerikanerna att USA ska delta i Tysklands försvar, och endast 15 procent är emot det.


yougov

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.