5 maj 2022

Demografi närmar Kina-Indien-Ryssland

Kinas president Xi Jinping, Indiens premiärminister Narendra Modi, Rysslands president Vladimir Putin på ett BRICS-möte i Goa 2016. (Bild: BRICS)

Kina kommer vid lämpligt tillfälle att skippa sin satsning på Pakistan och satsa på Indien, vilket ställer strategiska förutsägelser på ända.

Det skriver den amerikanske finansanalytikern David Goldman, mest känd under sin signatur Spengler i Asia Times.

Det finns många exempel på att de bittraste fiender kan förvandlas till osannolika allierade, just för att de utgör en alltför stor fara för varandra.

Storbritannien och Ryssland tillbringade större delen av 1800-talet med att kämpa i ”the Great Game”, det stora spelet om Indien. Storbritannien byggde den flotta med vilken Japan besegrade Ryssland i kriget 1905. Men ändå kom Storbritannien och Ryssland att kämpa på samma sida i 1900-talets världskrig.

Ryssland och Kina utkämpade ett krig 1929 och ett inofficiellt gränskrig 1969 men delar idag gemensamma intressen mot USA och dess allierade.

Nästa strategiska förskjutning mellan tidigare fiender kan föra samman två av dagens strategiska antagonister, nämligen Indien och Kina. Vid första anblicken kan detta verka extremt osannolikt. Indien och Kina har ju haft en mångårig gränstvist som krävt flera hundra dödsoffer i en sammandrabbning 1967 och flera dussin soldaters liv i en konfrontation förra året.

Men det finns tre skäl till varför en diplomatisk revolution kan inträffa någon gång under de närmaste åren, och två av dem framgår av tabellen nedan.


Prognos för Asiens befolkning 15-49 år 2020-2100 vid konstant fertilitet. 1000-tal människor. Svarta linjen Indien, röda Kina och den gröna det muslimska Asien.

Indien kommer efterhand att ha mycket fler personer i arbetsför ålder än Kina under 2000-talet. Och antalet lågutbildade människor i Asiens muslimska länder kommer att vara lika med Indiens och Kinas sammanlagda antal om nuvarande trender fortsätter. Det innebär både en ekonomisk möjlighet och en existentiell utmaning. Det här är inte en religiös fråga, utan en fråga om kultur- och utbildningsnivåer, som jag ska förklara.

Resten av Östasien kommer under tiden att krympa till en obetydlighet. Japan har nu 50 miljoner medborgare i åldrarna 15 till 49 år, men kommer att ha bara 20 miljoner i slutet av århundradet med nuvarande fertilitetstal. Sydkorea kommer bara att ha 6,8 miljoner människor i den åldersgruppen, jämfört med 25 miljoner idag. Och Taiwan kommer att falla från 12 miljoner 15- till 49-åringar i dag till endast 3,8 miljoner vid seklets slut.

Indien överraskade USA genom att vägra att överge sin långvariga allierade Ryssland över Ukrainakrisen. Långt ifrån att stödja amerikanska sanktioner, har Indien utarbetat lokala valutakonverterings- och investeringsmekanismer för att bedriva handel med Ryssland i rubel och rupier och investera Rysslands överskottsintäkter i indiska företagsobligationer.

Som vedergällning viftade USA:s utrikesminister Anthony Blinken med Indiens blodiga kränkningar av mänskliga rättigheter, världens största demokrati. "Vi samarbetar regelbundet med våra indiska partners om dessa gemensamma värderingar" om mänskliga rättigheter, förklarade Blinken, "och i vår övervakning av detta har vi nyligen sett en del oroande utveckling i Indien, inklusive en ökning av människorättsövergrepp från vissa regeringstjänstemän, poliser och fängelseansvariga”.

Indiens utrikesminister S Jaishankar svarade torrt att Indien också har synpunkter på människorättssituationen i USA.

För första gången har Indien fått motta samma sorts anmärkningar som Washington tidigare har riktat mot Kina för dess behandling av den uiguriska minoriteten och mot Ryssland för dess agerande i Tjetjenien och Ukraina. Detta utbyte av oartigheter har förvisso sin grund i USA:s förvirring över Indiens inställning till ryska sanktioner, men det pekar samtidigt på trender i regionen som kommer att driva Ryssland, Kina och Indien närmare varandra.

Amerikas förödmjukande flykt från Afghanistan lämnade en ett gungfly av instabilitet i Centralasien. Den amerikanska invasionen försökte utplåna talibanerna men slutade med att de åter fick makten, vilket åtminstone potentiellt har skapat en bas för islamistiska radikaler i angränsande länder inklusive Kina och Pakistan, och Turkmenistan och Uzbekistan.

Rysslands januari-intervention i Kazakstan med starkt stöd från Kina belyste betydelsen av centralasiatisk säkerhet för Moskva, såväl som Pekings oro för Xinjiang-provinsen. I december 2021 höll Peking och New Delhi

virtuella toppmöten med utrikesministrarna från centralasiatiska länder under samma vecka.

Om nuvarande fertilitetstal fortsätter, beräknar FN:s befolkningsprogram att Kinas befolkning i åldrarna 15 till 49 år kommer att minska med nästan hälften under innevarande århundrade medan Indiens kommer att växa något.

Demografiska prognoser är förvisso notoriskt osäkra, och FN:s prognoser ger i bästa fall en allmän fingervisning på underliggande trender. Icke desto mindre är trenderna så tydliga och avvikande att de kommer att räknas in i de berörda länderna strategisk planering.

Åldrande befolkningar sparar till sin pension, och länder med åldrande befolkning exporterar kapital till länder med yngre befolkningar.

Kinas främsta sparande går till USA, som under de senaste trettio åren har absorberat det mesta av världensfria sparande, och som en följd av detta har ackumulerat en negativ nettoställning av utländska investeringar på 18 biljoner dollar. Amerika kan inte absorbera huvuddelen av världens besparingar i all framtid.

Kina har sökt alternativa avsättningsmöjligheter för sina besparingar i Belt and Road Initiative, ”Ett bälte, en väg”, med blandade resultat. Man har investerat mycket i länder med bristfällig administration och otillräcklig utbildning.

Indien är det enda landet i världen med tillräckligt många människor och en fungerande administration som kan absorbera Kinas besparingar. Kina gör dessutom bättre än något annat land de saker som Indien behöver – nämligen satsar på digital och fysisk infrastruktur.

Till skillnad från Kina misslyckades Indiens ekonomiska nystart redan från början. 1990 hade de två länderna samma BNP per capita. Idag är Kinas BNP per capita tre gånger så stor som Indien.Jämförelse mellan Indiens (orange) och Kina (blå) BNP per capita 1990-1020. Köpkraft i dollar.

Indiens Indien är fortfarande beroende av det järnvägssystem som byggdes av britterna vid 1900-talets början. Dess landsbygdsbefolkning utgör 69 % av totalbefolkningen, jämfört med Kinas 38 %. Detta kräver järnvägar, motorvägar, hamnar, kraftverk och bredband, allt som Kina har lärt sig att bygga mer effektivt än någon annan i världen.

Trots uppenbart naturligt gemensamma intressen är handeln mellan Indien och Kina fortfarande minimal. Kinas export till Indien i mars 2022 var på samma nivå som exporten till Thailand och hälften av exporten till Vietnam eller Sydkorea. Detta är vad den kinesisk-indiska fientligheten kostat.Kinas export per månad till olika länder 2014-2022 i miljoner dollar. Röd streckad linje Indien, orange streckad Korea, lila Taiwan, gul Indonesien, blå Vietnam och grön Thailand. T ex var Kina export till Thailand för hela 2020 51 miljarder dollar.

Länder som tagit det stora språnget från ett traditionellt samhälle till modernitet har nästan alla fertilitetstal så låga att folkmängden minskar. Muslimska länder med höga nivåer av läskunnighet som Turkiet och Iran kommer att se vissa blygsamma minskningar av befolkningen i arbetsför ålder, enligt FN:s prognoser – medan länder som Pakistan med låga nivåer av läskunnighet fortsätter att föda barn i den höga takt som är förknippad med det traditionella samhället.

FN:s prognoser visar att den största tillväxten av andelen människor i arbetsför ålder bland asiatiska kommer att ske i Pakistan och Afghanistan, länderna med de lägsta läskunnighetsnivåerna i Asien. Endast 58 % av vuxna män och 43 % av kvinnor i Pakistan kan läsa, enligt statliga uppgifter, och den faktiska nivån ligger troligen lägre än vad regeringen rapporterar.

Afghanska uppgifter är opålitliga, men den nyss avsatta regeringen uppskattade att bara 55 % av männen och färre än 30 % av kvinnorna kunde läsa.

Indiens läskunnighet är däremot 77 % (72 % för män och 65 % för kvinnor), upp från endast 41 % 1981.Asiens muslimska befolkning i åldrarna 15-49 per större land. 1000-tal personer. Lager underifrån: Pakistan, Afghanistan, Irak, Centralasien, Bangladesh, Iran, Turkiet, Syrien, Saudiarabien och Jordanien.

I den muslimska världen är kvinnlig läskunnighet den bästa prediktorn för fertilitet (r2 för regressionen mellan total fertilitetsgrad mot kvinnlig läskunnighet för vuxna är cirka 72 % och  signifikant på 99,9 % konfidensnivå). Som nämnts är frågan inte islam som religion utan snarare läskunnig modernitet kontra analfabetisk efterblivenhet.Korrelationen mellan total fertilitet och läskunnigheten bland vuxna kvinnor.

De centralasiatiska republikerna från det forna Sovjetunionen ligger någonstans mitt emellan den förmoderna världen i Pakistan och den relativa moderniteten i Iran och Turkiet, vilkas fertilitetstal har sjunkit till europeiska nivåer.

För Kina, Ryssland och Indien är detta en strategisk utmaning av största betydelse. Alla tre länderna har betydande muslimska minoriteter, men varje lands omständigheter är olika.

Muslimer utgör endast 23 till 40 miljoner av den kinesiska befolkningen, beroende på vilken uppskattning man accepterar, eller mindre än 3 % av Kinas totala befolkning. Icke desto mindre var det säkerhetshot som radikaliserade uiguriska muslimer presenterade för den kinesiska staten tillräckligt stort för att få Peking att fängsla mer än en miljon uigurer för vad regeringen kallade omskolning.

Däremot kommer cirka 30 % av Rysslands befolkning att vara muslimer år 2030, enligt flera uppskattningar, även om data är svåra att verifiera. Rysslands totala fertilitetsgrad hade stigit till 1,8 barn per kvinna, nära vad som krävs för att folkmängden ska förbli stabil, 2018, innan den föll tillbaka till cirka 1,5 efter Covid-19-epidemin, och det är svårt att skilja muslimska från icke-muslimska fertilitetstal.

Muslimer utgör cirka 15 % av Indiens befolkning. Deras fertilitetstal har sjunkit från 4,4 barn per kvinna 1992 till endast 2,6 år 2015, fortfarande högre än 2,1 bland hinduer, men talen är konvergerande.

Två gånger under det senaste året har amerikansk utrikespolitik drivit Kina, Indien och Ryssland in i samma strategiska hörn: USA:s förödmjukande flykt från Afghanistan och USA:s misslyckande med att desarmera Ukrainakrisen. Den första lämnade de tre asiatiska makterna med en svårlöst röra att städa upp. Den andra övertalade New Delhi att priset för amerikansk vänskap var att bära på ett bagage som kan explodera inom en inte alltför avlägsen framtid.

I två generationer har Kina odlat band med Pakistan, inklusive ett 15-årigt engagemang på 62 miljarder dollar i Kina-Pakistans Economic Corridor, en flaggskeppsinvestering för Belt and Road Initiative. Pakistans militär flyger både kinesiska J-10 och J-17 jaktplan och amerikanska F-16. Kinesiska forskare hjälpte Pakistans kärnvapenprogram, och båda länderna har gett hjälp till Nordkorea.

Men Pakistan kan vara mer problem än det är värt för Peking. Som FM Shakilrapporterade i februari vädjade Pakistans dåvarande premiärminister Imran Kahn Kina om en räddningsaktion på 9 miljarder dollar för att förhindra ett fallissemang på lån som förfaller i juni. Pakistan är skyldig Kina 18,4 miljarder dollar, enligt Internationella valutafonden.

Pakistan är obotligt efterblivet, politiskt oberäkneligt och opålitligt som ekonomisk partner. Kina kan dra slutsatsen att en diplomatisk revolution är på sin plats – en vändning bort från Pakistan mot dess södra granne, som kan skryta med mycket större mänskliga resurser och ett starkt politiskt system.

Av Pakistans 29 premiärministrar sedan dess grundande 1947 har inte en enda suttit hela sin mandatperiod ut. Indien har sina problem, men det har trots allt haft en obruten följd av demokratiskt valda regeringar i 75 år.

Vid något tillfälle kan Kina besluta sig för att skriva av sin investering i Pakistan och uppgradera sin relation med Indien. Och det skulle vända alla strategiska beräkningar ut och in.

Källa: https://asiatimes.com/2022/04/demographics-push-china-india-russia-triple-entente/

Övers. Lennart Palm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.