15 maj 2022

S sa ja till kärnvapen och upprustning

"Horst Wessel" av Albin Amelin. Från utställningen
Mänsklighet på Sven-Harrys konstmuseum.

Den socialdemokratiska partistyrelsens beslut är ett historiskt nederlag för svensk arbetarrörelse. Det innebär att Sverige genom en statskupp ansluts till det aggressiva militärblocket Nato som fört olagliga anfallskrig i Jugoslavien, Afghanistan, Libyen och medverkat i USA-aggression i Irak, Syrien m fl.

Grundarfäderna - August Palm, Hjalmar Branting, Per-Albin Hansson Olof Palme - vänder sig i sina gravar.

1912 deltog Hjalmar Branting i den andra socialistiska internationalens möte i Basel, och var en av dess sekreterare. Han nedtecknade, och Lenin justerade:

"Diskussionen var främst centrerad på hotet om världskrig som hängde över Europa; kongressen uppmanade inte bara Balkanstaterna att slå sig samman i motståndet mot den österrikisk-ungerska imperialismen, den identifierade också att 'den största faran för Europas fred är den artificiellt odlade fientligheten mellan Storbritannien och det tyska imperiet', vilket var en hänvisning till kapprustningen och tillväxten av smånationalism i dessa båda länder.

Kongressen uppmanade också socialisterna i Österrike-Ungern och Italien, vars länder båda hade spänt sina muskler på Balkan, att motsätta sig alla försök från dessa båda länder att annektera eller invadera Balkanstaterna."

Från politiken 1912 att till varje pris motsätta sig imperialistiska krig har den svenska socialdemokratin nu, urvattnad till oigenkännlighet , beslutat att alliera sig med den ledande imperialistmakten,

Dagens socialdemokrati har bara namnet gemensamt med grundarfäderna. Dagens beslut motiveras bara av en fara - och det är Ryssland. Man väljer att krypa in under den ledande imperialistmaktens kärnvapenvingar.

Konsekvenserna kommer att bli djupgående. Allmän upprustning i Nordeuropa till kallakrigsnivå. Ryssland kan i förlängning komma att upprusta från dagens 900 000 man till minst det dubbla (sovjetarmén hade på 60-talet 4 miljoner i vapen).

Det innebär i sin tur att 2-procentsmålet för det svenska försvaret kommer att bli ett 3- och 4-procentsmål osv. Varje liten konflikt i vårt närområde, varje liten gränskränkning kan komma att ge upphov till en spiral av hotelser och ytterst ett nukleärt Ragnarök.

Dessutom innebär s-beslutet en uppmuntran till de obehagliga tendenser som sticker upp huvudet inte bara i Ukraina utan i vårt närområde. I Lettland riskerar de som bär sovjetsymboler fängelse medan parlamentsledamöter deltar i årliga SS-marscher. Polens premiärminister sa här om dagen att "den ryska världen" är en ideologi "som måste utrotas". Vad menas?

USA:s och EU:s försök att förvandla Ryssland till en pariastat har väckt skrämmande röster. I Washington talar man om att "besegra" Ryssland och att Ryssland kommer att försvinna som land.

Att svensk socialdemokrati i just detta extremt farliga läge väljer att ansluta sig till den ena parten är inte en politik som höjer vår säkerhet.

Det är att ställa ut en carte blanche åt de militaristiska krafter som tycks tongivande i USA, som ensamt står för 39 procent av världens militärutgifter.

Med Nato-inträdet saboteras varje tanke på ett svenskt folkförsvar. Svenska fäder och mödrar gör klokt i att förmana sina barn att inte ta värvning och riskera sina liv för världens största och mest kriminella militärmakt.

Ett naturligt steg måste också vara för varje socialdemokrat att resa sig mot den sittande ledningen och snarast byta ut dem. Den senaste kongressens beslut att Sverige ska skriva på FN-konventionen om förbud mot kärnvapen har de självsvåldigt annullerat liksom de valt att förvandla grundlagen till makulatur.

Nu återstår bara ett pronunciamento och statskuppen är ett faktum. Utan stöd av en majoritet av svenska folket och i strid mot grundlagen har Sverige låtit sig dras in i Nato.
 

Stefan Lindgren
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.