18 sep. 2021

SCO berett att stödja Afghanistan

Länder med minst 42 procent av världens befolkning var representerade i Dusjanbe.
Svenska media mörklägger.


Toppmötet i Shanghai Cooperation Organization (SCO) som tillägnades organisationens 20-årsjubileum vittnar om en allt starkare front mot västliga monopolanspråk.

Den förvärrade situationen i Afghanistan var ett nyckeltema på mötet.

En gång i tiden kallades SCO för en värdelös struktur. Ett format som skapades för att lösa gränstvister mellan de centralasiatiska staterna och Kina, och sedan överlevde sin användbarhet.

Så är det inte idag, rapporterar nyhetsbyrån Sputniks korrespondent Gevorg Mirzajan.
"Det är inte på något sätt möjligt att komma med moraliska pekpinnar till oss längre", sa Kinas president Xi Jinping. "Under inga omständigheter ska yttre krafter, under någon förevändning, kunna blanda sig i regionens länders inre angelägenheter. Det är viktigt att hålla fast vid sin egen tillväxtmodell, med hänsyn till de nationella detaljerna i varje medlemsland i organisationen. Framtiden för vår utveckling bör alltid vila i våra egna händer."
På många sätt har organisationens betydelse ökat tack vare att USA, som, som Rysslands president Vladimir Putin korrekt noterade, just har flytt från Afghanistan och lämnat efter sig vapen, sina allierade och ett tillstånd av fullständigt kaos, vilket är en idealisk grogrund för radikalism och islamism.

"USA vill inte rätta till konsekvenserna av sina 20-åriga försök att bygga en stat i sanden av det afghanska klansystemet - och har för övrigt råd med det. De befinner sig trots allt utomlands, tusen mil  från den afghanska gränsen", sa Putin också.

Nu måste Afghanistans grannar hantera hot - både direkta (Iran, Kina, Tadzjikistan, Uzbekistan) och regionala (Ryssland, Indien). Det vill säga SCO:s medlemsländerna eller de som (Iran) kommer att gå med i organisationen inom en snar framtid. Även Pakistan, som har mycket nära kontakter med talibanerna*, kan inte känna sig tryggt, eftersom situationen i Afghanistan riskerar att förvandlas till ett tillstånd av okontrollerbart kaos, framhöll Putin som argumenterade för ett samfällt agerande i stället för att varje medlemsstat försöker dra fördel av situationen i Afghanistan.

"Maktförändringen skedde faktiskt nästan blodlöst - detta är utan tvekan ett positivt ögonblick", fortsatte Putin. "Idag kontrollerar talibanerna praktiskt taget hela Afghanistans territorium, och de nya afghanska myndigheterna bör uppmuntras att uppfylla sina egna löften om att upprätta fred, normalisera det offentliga livet och säkerställa säkerhet för alla. Och i detta avseende skulle det vara möjligt att ta upp frågan om att återuppta aktiviteterna i kontaktgruppen SCO-Afghanistan, som just skapades för att arbeta med afghanska partner."

I resolutionen från mötet
heter det om Afghanistan:

"Medlemsstaterna anser att en av de viktigaste faktorerna för att upprätthålla och stärka säkerheten och stabiliteten i SCO är den tidigaste möjliga lösningen av situationen i Afghanistan.

Afghanistan måste bli en oberoende, neutral, enad, demokratisk och fredlig stat, fri från terrorism, krig och droger. Medlemsstaterna anser att det är viktigt att inrätta en inkluderande regering i Afghanistan med deltagande av representanter för alla etniska, religiösa och politiska grupper i det afghanska samhället.

SCO:s medlemsländer betonar vikten av den långsiktiga gästfriheten och det effektiva biståndet från regional stater och grannländer till de afghanska flyktingarna, anser det vara viktigt att det internationella samfundet aktivt anstränger sig för att underlätta deras värdiga, säkra och hållbara återvändande till sitt hemland."

Enligt Uzbekistans president Sjavkat Mirzijev avser Tasjkent att inbjuda Afghanistan till regionala ekonomiska projekt inom SCO. 

Med hänsyn till Kazakstans befintliga infrastruktur och logistikförmågor föreslog president Kassym-Zjomart Tokajev att organisera ett humanitärt centrum för SCO i Almaty för att leverera internationellt bistånd till Afghanistan.

På SCO-mötet inträdde Iran som fullvärdig medlem. Dessutom inträdde tre andra stater som "partners":
Egypten, Qatar och Saudiarabien. Sammanlagt representerar de ingående länderna en befolkning på drygt tre miljarder eller 42 procent av världens hela befolkning.

kremlin.ru, https://tj.sputniknews.ru/20210917/scos-afghanistan-measures-1042344115.html

* I ryska media påpekas alltid att talibanerna är en terroristorganisation vars verksamhet är förbjuden i Ryssland och ett antal andra länder.

Se även: https://www.nyhetsbanken.se/2021/09/kan-grannarna-radda-afghanistan.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.