18 nov. 2020

Ukrainas regering föreslår "koncentrationsläger".


Den ukrainska regeringen har lagt fram ett lagförslag i parlamentet som föreskriver inrättande av läger där människor - främst ryssar – ska kunna hållas kvar på obestämd tid och utan domstolsbeslut. Kritikerna mot lagen talar om "koncentrationsläger".
 

Den 5 november lade den ukrainska regeringen fram ett lagförslag i Rada som gör det möjligt att internera huvudsakligen ryssar i läger utan vare sig domstolsbeslut eller tidsbegränsning, skriver Thomas Röper på hemsidan anti-Spiegel.


Eftersom jag själv förstår lite ukrainska, men inte tillräckligt bra för att förstå alla krångligheter i en lagtext, har jag istället valt att gå igenom ett antal medierapporter från Ukraina och Ryssland om lagen. Oavsett om de är för eller emot lagen var rapporternas nakna fakta desamma i alla rapporter, skriver Röper.

Rubriken över en ukrainsk artikel lyder till exempel ”Med ryskt pass, iväg till lägret. Därför införde Schmygal lagen om internering”. Den ryska Gazeta, alls inget Kreml-lojalt organ, rapporterade om lagen under rubriken ”Oförtäckt fascism”: ”Ukraina vill fördriva ryssar med våld” . Detta är bara två exempel .

I lagförslaget föreskrivs att den ukrainska underrättelsetjänsten får besluta vem som måste "omplaceras", en "omplacering" som automatiskt innebär ett reseförbud och tvångsinternering i nyetablerade läger. Några domstolar är inte inblandade i förfarandet, besluten ligger helt hos den ukrainska underrättelsetjänsten.

Eftersom medias rapporter mycket bygger på känslor, har jag istället valt att bara presentera de nakna fakta, och att därför översätta en artikel från TASS, vars rapporter alltid håller sig strikt till fakta, som ni kommer att se. Nakna fakta skiljer sig inte åt i någon av artiklarna, de är oomstridda och alla som har kunskap om det ukrainska språket kan läsa själva lagtexten som publicerats av det ukrainska parlamentet.

Så här skriver TASS:

I Ukraina har ett lagförslag lagts fram om att omplacera ryska medborgare (d.v.s. ukrainska medborgare som är etniska ryssar /Ö.a.) vid strider.

Utlänningar förbjuds också att lämna landet när beslut om omplacering har fattats.

KIEV, den 9 november / TASS /. Det ukrainska kabinettet har lagt fram ett lagförslag till Rada (parlamentet) som gör det möjligt att förvisa ryssar med våld från vissa platser när fientligheter pågår. Dokumenttexten finns publicerad på det ukrainska parlamentets webbplats.

Lagförslaget har titeln "Om ändringar i vissa av Ukrainas lagar om hanteringen av frågor relaterade till krigsfångar och internerade vid speciella tider", lagar som varit i kraft i landet sedan 17 mars 2014 och mobiliseringen som genomfördes i början av konflikten i Donbass. Lagen överlämnar till Ukrainas väpnade styrkor, landets brottsbekämpande organ och regionala regeringar uppgiften att bevaka, transportera och fängsla krigsfångar och internerade.

Med de senare förstås i lagförslaget de som med våld förflyttas från vissa platser av staten - om det är nödvändigt för att garantera den nationella säkerheten – och som hotar att attackera eller utföra aggression mot Ukraina (Kiev betraktar Ryssland som en "angriparstat" - noterar TASS ).

Den ukrainska underrättelsetjänsten skall enligt lagförslaget ha mandat att utpeka sådana personer. Underrättelsetjänsten ska informera generalstaben och de väpnade styrkorna om dem. Lokala myndigheter får delta vid valet av platser för tvångsinterneringen och genomförandet av aktionerna i samband med deras internering "i enlighet med internationell humanitär rätt", säger texten till lagförslaget.

Dokumentet förbjuder utlänningar att lämna Ukrainas territorium om deras omlokalisering har beslutats: "En utlänning eller statslös person får inte lämna Ukraina om ett beslut om hans internering har fattats och beslutet inte upphävts", sägs det i utkastet. Ett sådant beslut kan överklagas, men, som det anges i dokumentet, bara "i enlighet med lagen".

"Beslutet att upphäva interneringen träder i kraft omedelbart efter fientligheternas upphörande och efter ett dekret från Ukrainas president om avskaffandet av krigsrätten eller när grunderna för interneringen upphört att gälla", lyder regeringens förslag.

Naturligtvis har tyska medier inte rapporterat om detta. För rättvisans skull bör det än en gång påpekas att detta ännu "bara" är ett lagförslag. Men jag kommer att följa utvecklingen och om lagen antas kommer vi att få se om de tyska ”kvalitetsmedierna” anser det nödvändigt att informera sina läsare om dessa nya koncentrationsläger i Europa.

Antispegels Thomas Röper, född 1971, har haft befattningar i olika företag i Östeuropa och Ryssland och är Östeuropaexpert. Idag bor han i St. Petersburg. Han har bott i Ryssland i över 15 år och talar flytande ryska. Fokus för hans mediekritiska arbete är den tyska (medie-) bilden av Ryssland, kritik av västerländska mediers rapportering i allmänhet samt (geo-) politik och ekonomi.

Källa: https://www.anti-spiegel.ru/2020/ukrainische-regierung-bringt-gesetz-ueber-die-einrichtung-von-konzentrationslagern-ins-parlament-ein/

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.