17 nov. 2020

Hon vill kunna sänka Kinas flotta


Michele Flournoy tippas bli Joe Bidens försvarsminister. Hon har nyligen föreslagit att USA-flottan ska byggas upp för att ha kapacitet att sänka Kinas flotta - såväl örlogsflotta och handelsflotta - på 72 timmar.

Biden tros inte söka försoning med Kina utan fortsätta på den aggressiva kurs som inleddes redan under Obama.

Michele Flournoy var statssekreterare för försvar i Obama-administrationen och har tippats som en möjlig försvarsminister under Biden som är angelägen om en kvinnlig profil på sitt team.

I en artikel i tidskriften Foreign Affairs i juni sa Flournoy att eftersom Washingtons förmåga och beslutsamhet att motverka Pekings militära självsäkerhet i regionen minska behöver USA en solid avskräckning för att minska risken för att Kinas ledarskap gör en "felberäkning". Det sista är en anspelning på Taiwan och Hongkong, där USA motsätter sig den återförening som Kina drömmer om och som skulle avsluta kolonialepokens förnedring av Mittens rike.

"Om till exempel den amerikanska militären hade förmågan att trovärdigt hota att sänka alla Kinas militära fartyg, ubåtar och handelsfartyg i Sydkinesiska havet inom 72 timmar, skulle kinesiska ledare kanske tänka sig för två gånger innan de exempelvis inledde en blockad eller invasion av Taiwan; de skulle behöva undra om det var värt att sätta hela sin flotta i riskzonen," sa Flournoy.

Försvars- och diplomatiska observatörer sade att ett förverkligande av denna idé skulle kosta mycket, men skulle signalera att USA är berett att riskera världskrig för att försvara "sina intressen" i Kina.

Collin Koh, en forskare från S. Rajaratnam School of International Studies vid Singapores Nanyang Technological University, sade en punkt var säker oavsett vem som tillträdde.

"Oavsett vem som sitter i Vita huset är förmågan att upprätthålla trovärdig avskräckning och om nödvändigt nedkämpa kinesisk aggression mot Taiwan en självklarhet," sa Koh.

I artikeln betonade Flournoy också behovet av innovation, särskilt med obemannade system som utökas med artificiell intelligens, samt cyber- och missilförsvar, och motståndskraftiga kommunikations- och kommandonätverk.

Hon sade att USA hade överinvesterat i "äldre plattformar och vapensystem" och samtidigt underinvesterat i ny teknik som skulle avgöra vem som får övertaget i framtiden.

"För att återupprätta trovärdiga avskräckning av Kina, måste USA kunna förhindra att varje militärt angrepp från Peking lyckas, antingen genom att se till att Kinas folkarmé (PLA) inte skaffar sig förmågan att uppnå sina mål eller genom att se till att det kostar så mycket  att kinesiska ledare i slutändan inser  att handlingen inte är i deras intresse," sade hon.

Wu Xinbo, chef för Fudan-universitetets centrum för Amerikastudier, säger att en sådan amerikansk plan för avskräckning inte kommer att påverka Pekings militära planering beträffande Taiwan.

"Ett sådant hot kan knappast fungera, eftersom PLA  redan har och alltid har tagit direkt amerikansk inblandning i beräkningen när man planerar för militära operationer på Taiwan," sa Wu.

Flournoy betonade också de unika amerikanska fördelarna gentemot Kina - ett nätverk av allierade och partner, och föreslog Washington bör vända sig till länder i regionen för att gemensamt motstå det "auktoritära, revisionistiska" Kina och dess "tvångsåtgärder".

Hon föreslog mer regelbundna militära övningar med allierade och partner, högre tjänstemän och militära styrkor utplacerade i regionen mer utspritt och en portfölj av ekonomiska, tekniska och politiska åtgärder utöver militära.

Su Hao, chef för Centrum för strategiska studier och fredsstudier vid Kinas Foreign Affairs University, säger att jämfört med Trumps unilateralism kommer naturligtvis en Bidenadministration satt  föredra kollektiva och multilaterala metoder för att begränsa Kina.

Men  även om Biden-administrationen skulle lyckas stärka sin allians band är ett "Nato i Asien" mot Kina osannolikt, eftersom de asiatiska länderna vill undvika total fientlighet eller konfrontation mot den största ekonomin i regionen.

Källa: South China Morning Post


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.