14 nov. 2019

FN-rapportör: Sverige deltar i smutsigt spel mot Asssange


FN:s särskilde rapportör om tortyr, Nils Melzer (bilden)  anklagar Sverige för att medverka i ”en samordnad kampanj för att isolera, demonisera, trakassera och till slut tystna Julian Assange.”
       
För andra gången inom sex månader har Nils Melzer, FN:s särskilde rapportör om tortyr m.m., riktat dessa anklagelser mot Sveriges allvarliga brott mot Julian Assanges mänskliga rättigheter.
Första gången var i ett brev daterat den 23 maj till de fyra regeringar, däribland Sveriges, som i snart tio år har medverkat med att plåga och förfölja Assange. Den svenska regeringens svar blev ett kort brev bestående till stor del av osanningar, undanflykter och flagranta utelämnanden.

Därför skrev Nils Melzer ett nytt brev till regeringen för att framföra ”ytterligare iakttagelser och klargöranden, och dessutom upprepa eller vidare precisera mina frågor”. Det brevet skickades 12 september och i enlighet med FN-praxis offentliggjordes först efter 60 dagar. 

I sitt nya brev skriver den särskilde rapportören bl.a. att ”det sätt på vilket förundersökningen mot herr Assange har utförts av den svenska åklagaren verkar att väsentligt, om inte avgörande, ha bidragit till olika mönster av grym, omänsklig eller förnedrande behandling som herr Assange sedan 2010 har utsatts för.”

Bland annat har ”den svenska åklagaren gjort allt för att hålla i gång den förenklade historien om ’den våldtäktsmisstänkte’ som den hela tiden har spridit, samtidigt som den har underlåtit att lägga fram de bevis som skulle styrka denna historia för transparent och oberoende offentlig granskning.”

Detta ”kullkastar antagandet att förundersökningen mot herr Assange har utförts och för närvarande utförs i god tro och i överensstämmelse med de grundläggande principerna för rättssäkerhet och rättvisa.”

Det verkar således ”som om Förenta staterna, Sverige, Storbritannien, och mer nyligen Ecuador har bedrivit en avsiktlig, ihållande och samordnad kampanj för att isolera, demonisera, trakassera och till slut tystna herr Assange.”

Varför? ”Därför att han har publicerat bevis för att statsföreträdare har begått grova illgärningar.”

Detta och mycket mera finns i en detaljerad anklagelseakt på ett antal punkter med bl.a. följande rubriker:

           • Aktiv manipulering av bevis

           • Bortseende från urskuldande bevis

           • Bortseende från kraven på nödvändighet och proportionalitet

           • Genomgående förhalning av procedurer

           • Godtyckligt frihetsberövande och tortyr

Regeringen svarade den 11 november med en kort not som hänvisade FN:s rapportör till sitt ovannämnda skamliga svar till hans första brev: ”The Government has no further observation to make”. 
    
Nils Melzers nya brev finns i Pdf-format på
    
https://julian-assange.se/docs/MelzerSverige-2.pdf

Melzers första brev och regeringens icke-svar med en kritik av detta finns på

https://www.julian-assange.se/tortyr.htm


www.julian-assange.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.