14 dec. 2018

Trump och Kina: kallt eller varmt krig?
Vid första anblicken kretsar tvisten mellan USA och Kina kring orättvis konkurrens och stöld av immateriella rättigheter.

Vid närmare granskning handlar det om någonting mycket mer grundläggande, nämligen Washingtons ursinniga försök att bevara sin globala hegemoni.

Stundar en sammanstötning mellan de två titanerna? Den belgiske filosofen och ekonomen Marc Vandepitte analyserar.

USA kom ut som en stor vinnare från andra världskriget. Alla gamla och nya stormakter var utmattade. I Washington drömde man om ett globalt maktmonopol, en dröm som dock grusades av Sovjets snabba återuppbyggnad och förlusten av kärnvapenmonopolet.
Men ett halvt sekel senare gick ändå drömmen i uppfyllelse med Berlinmurens fall och Sovjetunionens sammanbrott. Därmed fanns inte längre några hinder för global hegemoniUSA blev äntligen den obestridda världsledaren och vill behålla det så.Pentagon 1992:

"Vårt första mål är att förhindra att en ny rival dyker upp på världsscenen. 
Vi måste avskräcka potentiella konkurrenter från att 
ens söka en större roll på regional eller global nivå. "(Vår kursiv)
Vid den tiden var Kina (ännu) inte ett hot. Ekonomin var underutvecklad och BNP var bara en tredjedel av USA:s. Militärt var landet obetydligt . Kina betraktades främst som ett intressant investeringsmål: landet har en enorm kontingent av billig, disciplinerad arbetskraft och är med en femtedel av världens befolkning en attraktiv marknad för västprodukterOmvänt fokuserade Kina på utländska investeringar och på att komma ut på världsmarknaden för att kunna utvecklas snabbt.
I väst var det en illusion att Kina med den ekonomiska öppningen oåterkalleligen skulle övergå till kapitalism vilket så småningom skulle eliminera den kommunistiska regimen. Två flugor i en smäll: ekonomiskt gynnsamma utsikter för multinationella företag å ena sidan och eliminering av en ideologisk rival å den andra. Därför upptogs Kina i Världshandelsorganisationen (WTO) 2001.
Anslutningen till WTO ledde hur som helst till ett verkligt uppsving för den kinesiska ekonomin. År 1995 var landet fortfarande på elfte plats på listan över varuexportörerTjugo år senare toppar Kina listan. Sedan anslutningen till WTO har ekonomin blivit fyra gånger så stor . Det är också en win-win-relation för USA. Amerikanska multinationella företag gör guldaffärer i Kina. Förra året var försäljningen nästan 500 miljarder dollar, vilket är 100 miljarder mer än USA:s handelsunderskott gentemot Kina. Befolkningens köpkraft i USA ökar på grund av import av billiga kinesiska varor. Det finns också viktiga ekonomiska fördelar. För att hålla yuanen kopplad till dollarn köper Kina enorma mängder dollar och hjälper USA med mycket billiga krediter, vilket innebär att räntorna kan hållas låga.

Bortom illusionen

Men, och det är ett stort men, av det förväntade kapitalistiska övertagandet eller försvagningen av kommunistpartiet, har det nästan inte synts någonting. "Kinas kommunistiska parti har inte tämjts av utrikeshandeln. Enpartistaten har fortfarande permanent kontroll över de kinesiska ekonomins kommandopositioner, både direkt och indirekt, på grund av dess inflytande på stora privata företag, som bara kan förbli framgångsrika och privata med partiets stöd", säger ekonomen Brad W. Setser .
Denna har även gått upp för USA:s ledande kretsar. I ett ökänt tal sa vicepresident Pence:

"Efter Sovjetunionens fall antog vi att ett fritt Kina var oundvikligt.
USA, som var berusat av  optimism i början av 2000-talet, gick med på att ge Beijing fri tillgång till vår ekonomi, och vi släppte in Kina i Världshandelsorganisationen. ... Men förhoppningen har grusats."
Kapitalistiska jättar, oavsett om de är finansiella, industriella eller digitala företag som Google, Amazon eller Facebook, gör sitt yttersta överallt. Men Kina är ett av de få ställena i världen som dessa jättar har liten eller ingen kontroll över. Mittens rike är inte längre ett transitland där man sätter ihop produkter utan att tjäna så mycket själv.
Att Kina inte längre är lekplats för de stora multinationella företagen är "dåligt". Men ännu värre är att USA:s ekonomiska ställning försvagas medan Kina har stärkts avsevärt. 1980 var USA:s BNP en tredjedel av världens och Kinas en tjugondedel. Idag har både var sin fjärdedel

USA:s resp. Kinas andel av världens BNP.

Men det är inte bara en kvantitativ utveckling. Den kinesiska ekonomin har också gjort goda framsteg under tiden. Många framsteg har gjorts på det tekniska området. Fram till nyligen sågs landet fortfarande som en imitatör, idag är det en innovatör. För närvarande är 40 procent av alla patent i världen kinesiska, vilket är mer än följande tre länder svarar för tillsammans: USA, Japan och Sydkorea. År 2015 lanserades planen "Made in China 2025"  för att ytterligare förnya industrin och få mer autonomi på tio viktiga områden.
På så sätt blir de kinesiska produkterna och tjänsterna mer och mer konkurrenskraftiga och så småningom hotas de västerländska multinationella företagen. Och det kan givetvis inte väst tolerera. Peter Navarro, en ekonomisk rådgivare till Trump:

"I planen 'Made in China 2025' fokuserade den kinesiska regeringen uttryckligen på branscher som artificiell intelligens, robotar och kvantdatorer till självgående fordon, ... Om Kina erövrar dessa branscher kommer USA helt enkelt inte ha någon ekonomisk framtid."

Militära faktorn avgörande

Men enligt Navarro handlar det inte bara om ekonomi, välstånd eller vinst. "Det är inte bara amerikanskt välstånd som är i fara. (...) Den intellektuella egendom som Kina försöker få är kärnan i detta koncept och är nyckeln till USA:s varaktiga militära dominans."
Navarros uttalanden är mycket avslöjande. Trumpregeringen gör idag mycket väsen om handelsunderskottet, men det är inte den viktigaste orsaken till oro. Viktigare är att behålla dominansen på tre områden: teknik, framtida industrier och vapen. Den dominansen hotas i första hand av Kina.
Navarro talar inte i sitt eget namn, utan uttrycker regeringens politik. Policyn förklaras i detalj i en avslöjande rapport från Pentagon från september 2018. Enligt denna rapport är de tre områdena - teknik, ekonomi och vapen - nära sammanvävda. Teknologisk ledning behövs för att vinna både i den ekonomiska konkurrensen och för och att behålla den militära överlägsenheten. Rapporten varnar: "Kinas FoU-utgifter närmar sig snabbt USA:s och kommer sannolikt att nå paritet inom en snar framtid". Den hänvisar uttryckligen till "Made in China 2025":"Ett av de viktigaste industriinitiativen från det kinesiska kommunistpartiet, 'Made in China 2025', fokuserar på artificiell intelligens, kvantdatorer, robotar, självkörande fordon med nya energikällor, medicintekniska produkter av högsta kvalitet, högteknologiska fartygskomponenter och andra framväxande industrier som är viktiga för det nationella försvaret."
Kinas "Belt & Road"-initiativ (BRI, även kallat "En väg, ett bälte") framställs också i dåligt ljus. BRI är ett kinesiskt nätverk av sjö- och landrutter fördelat på 64 länder, med investeringar, lån, handelsavtal och dussintals särskilda ekonomiska zoner värda 900 miljarder dollar. "Som en del av BRI har Kina försökt förvärva avgörande amerikansk infrastruktur, inklusive järnvägar, hamnar och telekommunikation. Kinas ekonomiska strategier, i kombination med de negativa effekterna av andra länders industripolitik, utgör ett stort hot mot den amerikanska industribasen och därigenom en växande risk för USA:s nationella säkerhet".
Men länken mellan teknik, ekonomi och beväpning går ännu längre än så. För att upprätthålla den militära överlägsenheten behöver USA en egen solid industriell bas. Ur nationella säkerhetssynpunkt har globaliseringen gått för långt. Utlokaliseringen av delar av den amerikanska ekonomin har utarmat grunden för krigsindustrin och därmed underminerat den nationella säkerheten. 

"Förlusten av mer än 60 000 amerikanska fabriker, stora företag och nästan 5 miljoner arbetstillfällen inom tillverkningssektorn sedan 2000 hotar att undergräva de amerikanska tillverkarnas kapacitet och förmåga att möta nationella försvarskrav. 
Det ger anledning till oro för produktionen och försvarsindustrins hälsa. (...) Idag förlitar vi oss på en inhemsk producent för vissa produkter och utländska försörjningskedjor för andra, och vi måste räkna med möjligheten att inte kunna tillverka specialiserade komponenter för militären här i landet."
Trumpregeringens protektionistiska politik motiveras inte av handelsunderskottet. Rapporten nämndr bara det i förbigående. Handelsunderskottet är en bieffekt av ett djupare problem. Det som är viktigt är att säkerställa en "stark industriell bas för försvaret" grundat på en "stark inhemsk tillverkningsindustri" och "motståndskraftiga försörjningskedjor". Det är "en nationell prioritet".
Försvarskapacitet, eller med andra ord krigsförberedelser, är vad alltsammans handlar om. Vad Pentagon har i tankarna är inte så mycket småskaliga och isolerade konflikter utan  främst en massiv, långvarig krigssats mot "revisionistiska krafter", nämligen Kina och Ryssland. Rapporten ger rekommendationen att grundligt "omstrukturera" den amerikanska ekonomin och förbereda sig för ett "konfliktscenario mellan supermakter". En hög nationell säkerhetsansvarig säger:

"Vi har varit engagerade i att utkämpa lågteknologiska konflikter mot människor som skjuter missiler från lastbilar. 
Hela tiden var Kina smart och smög sig på oss. Nu är det vårt fokus. "
Under 1900-talet riktade USA sina främsta ansträngningar mot Sovjetunionen, nu är de riktade mot "den kinesiska faran".  Under budgetdebatten 2019 uttalade kongressen att "den långsiktiga strategiska konkurrensen med Kina är en nyckelprioritering för Förenta staterna". Det handlar inte bara om ekonomiska aspekter, utan också om en total strategi som måste genomföras på olika fronter. Tillvägagångssättet kräver "integration av många av statsmaktens organ, inklusive diplomatiska, ekonomiska, juridiska och militära element samt underrättelsetjänster för att skydda och stärka den nationella säkerheten".
Vi begränsar oss här till de ekonomiska och militära aspekterna.

En ekonomisk järnridå

Trump siktar på en fullständig omstöpning av de ekonomiska relationer mellan USA och Kina. Eller som han uttrycker det i känd stil:

"När jag kom [till Vita huset] var vi på väg i en viss riktning som skulle göra det möjligt för Kina att bli större än oss på kort sikt. Det kommer inte att hända nu."

För att förhindra Kinas uppgång är det därför nödvändigt att koppla loss Kina från USA ekonomiskt så mycket som krävs  Både kinesiska investeringar i USA och USA:s investeringar i Kina måste vara begränsade och kontrollerade, framför allt på strategiska områden .
Den ömsesidig handeln måste också begränsas. USA har redan infört tullar för ungefär hälften av importen från Kina. Trump har hotat att vid behov lägga tull på all import. Även exporten till Kina begränsas. Kina är starkt beroende av strategiska komponenter som datachip för sin ekonomi. I maj 2018 stoppades tillfälligt exporten av chip till ZTE, en stor kinesisk telekomkoncern, vilket hotade företaget med 75 000 anställda. 

En ledande chef i branschen,
Kathleen Gaffney, förutspår att detta bara är början:

"Vi är ledande inom teknik och innovation inom chipindustrin. 
Kina vill också vara ledande på lång sikt. 2025 kommer chip att produceras även i Kina. Så det är verkligen viktigt att vi gör det svårt för dem: exportkontroll. Det här är en riktig signal att vi kommer att skada Kina men inte skada ekonomin som helhet. Det här är den typ av åtgärder vi kommer att se. "
De flesta seriösa observatörer är övertygade om att de införda tullarna kommer att ha en negativ inverkan på den amerikanska ekonomin och inte heller kommer att kunna lösa handelsunderskottet med Kina. Men det är inte vad Trump & Co verkligen syftar till. Deras fokus "är på att försöka störa Kinas tekniska uppgång snarare än att sluta den uppgörelse  som är bäst för den amerikanska ekonomin", säger en investerare .
Trump-regeringen försöker också att utöka sitt handelskrig med Kina till andra länder. I förhandlingarna med Kanada och Mexiko om ett nytt frihandelsavtal lyckades Trump nyligen få in en klausul som innebär att dessa länder inte kan ingå ett handelsavtal med ett "icke-marknadsland", dvs. Kina. Avsikten är att sluta sådana avtal även med länder som Japan, Europeiska unionen och Storbritannien. Om USA lyckas betyder det ett hårt slag mot Kina och starten på ett slags "ekonomiskt järnridå" runt om i landet.
Den Kinafientliga hållningen är inte bara begränsad till Trump och några hökar från hans regering. Stora delar av etablissemanget anser att USA och Kina är engagerade i en långsiktig strategisk rivalitet och att den asiatiska jättens tillväxt utgör ett hot mot USA:s ställning. Det råder växande konsensus om att handelspolitiken och den nationella säkerhetspolitiken inte längre bör skiljas åt och att Vita huset ska formulera ett starkt svar på sin strategiska rival. Suget efter konfrontation växer.
Den Kinafientliga hållningen finns hos republikanerna, bland frimarknads-ideologer, nationella säkerhets-hökar och i Pentagon. Men också bland demokraterna, en del av fackföreningarna och vänstern. Det betyder att fientligheten mot Kina sannolikt kommer att bli långvarig och under inga omständigheter kommer att försvinna med den nuvarande presidentens avgång.

Skjut först

USA:s militära överlägsenhet är överväldigande. Landet har 800 militära baser fördelade över 70 länder och mer än 150 000 trupper i 177 länder. Den militära utgifterna uppgår årligen till mer än $ 600 miljarder, eller mer än en tredjedel av världens totala militärutgifter. Det är tre gånger så mycket som Kina satsar - och per invånare till och med 12 gånger så mycket.
I 70 år har den amerikanska militären dominerat haven och luftrummet i nästan hela världen, inklusive i östra Asien. Den har haft nästan fullständig rörelsefrihet och möjlighet att neka sina fiender samma frihet. Trump vill behålla det så:

"Amerika kommer aldrig att acceptera platsen som nummer två. Jag kommer att göra våra väpnade styrkor så starka att vi aldrig aldrig kommer att behöva frukta en annan makt. "
Enligt den nationella säkerhetsstrategin 2017 bygger Kina "den mest skickliga och välfinansierade armén i världen efter vår". Den "andra makt" som Trump talar om är Kina. Enligt Pentagon måste allting göras för att behålla överlägsenheten i Ostasien och det betyder att hålla Kina kort."Medan Kinas ekonomiska och militära ökning fortsätter kommer det att satsa på ett militärt moderniseringsprogram som på kort sikt fokuserar på regional hegemoni och på att tränga ut USA i Stilla havet och Indiska Oceanen för att i framtiden nå global överlägsenhet".
I sitt kalla krigs-tal i oktober lämnade vicepresident Pence inget utrymme för tvivel:

"Vårt budskap till de kinesiska ledarna är detta: denna president kommer inte att backa. 
I återuppbyggnaden av vår armé kommer vi fortsätta att försvara amerikanska intressen i Indiska Oceanen och Stillahavsområdet."
Den militära strategin mot Kina följer två spår: vapenkapplöpning och inringning av landet.
Vapenkapplöpningen är i full gång. USA spenderar 150 miljarder dollar årligen på militär forskning, fem gånger så mycket som Kina. Människor arbetar febrilt på en ny generation extremt sofistikerade vapen, drönare och alla slags robotar, som en framtida fiende inte kommer att klara av. Stridsflygplanet  F-35 innehåller dagens toppteknik och har cirka 15 till 20 års ledning framför de kinesiska planen. Artificiell intelligens, kvantmekanik, laserteknik, supersoniska hastigheter, atomdrift och elektronisk krigföring spelar en ökande roll i utvecklingen av dessa högteknologiska vapen. De är framtida krigsvetenskap."
För att behålla ledningen i rustningskapplöpningen måste kineserna hållas på avstånd. Enligt den nationella säkerhetsstrategin från december 2017 beror "Kinas militära modernisering och ekonomiska expansion delvis på tillgången till amerikansk innovativ ekonomi, inklusive USA:s universitet i världsklass." Vita husets protektionism gäller inte endast handel, investeringar eller teknik, utan mer och mer också kunskap.
Särskild uppmärksamhet riktas mot rymdvapen. "Om avskräckningen misslyckas är jag övertygad om att ... om vi har att göra med en jämlik eller nästan jämlik motståndare, måste vi kämpa för överlägsenhet i rymden", säger General John Raymond , chef för flygvapnets rymdkommando. Under det senaste året har Trump beslutat att inrätta en ny fullvärdig avdelning inom armén: US Space Force .
Ett förebyggande krig är möjligt. Bob Work, tidigare vice försvarsminister, konstaterar att Kina utvecklar missiler som har nästan samma förmåga som USA:s.

"USA har aldrig varit tvunget att slåss mot en motståndare som kan 'kasta' [missiler] så djupa och så massivt som USA. Användningen av styrda projektiler kommer i ett framtida krig att vara så utbredd och djup" att det "ger goda skäl att skjuta först ".
Det andra spåret är den militära omringningen. Kina är till 90 procent beroende av sjötransport för sin utrikeshandel Mer än 80 procent av oljeförsörjningen måste passera genom Malaccasundet (nära Singapore), där USA har en militärbas. Kissinger sa en gång "kontrollera oljan och du kontrollerar länderna". I vilket fall som helst kan Washington stänga av oljevägarna och Kina har inget försvar mot det just nu. USA har mer än trettio militära baser, supportcenter eller träningscenter runt omkring Kina (prickar på kartan). År 2020 kommer 60% av den totala flottan att vara stationerad i regionen. Om man  ser på kartan är det inte någon överdrift att säga att Kina är omringat och inklämt. Man kan föreställa sig vad som skulle hända om Kina bara skulle installera om så bara en enda militärbas i närheten av USA.

Det är i det sammanhang man ska se  utvecklingen av små öar i Sydkinesiska havet liksom anspråken på en stor del av detta territorium. Kontrollen av sjörutter längs vilka energi- och industriprodukter transporteras är av avgörande betydelse för Peking.


Thukydides fälla

Kina är ett hot mot amerikansk överhöghet. Kommer detta oundvikligen att leda till en dödlig fälla av det slag som första gången beskrevs av Thukydides? Denna antika grekiska historiker beskrev hur Atens uppstigning spred rädsla i Sparta och fick detta att gripa till vapen. Historikern Graham Allison beskriver hur det under de senaste 500 åren har funnits sexton perioder i vilka en framväxande makt utmanat en större makt. Tolv gånger slutade detta i krig. Även om historien inte är något ödesbestämt är detta en n viktig indikator.
USA:s permanenta militära överlägsenhet är i vilket fall som helst garantin för bevarandet av dess ekonomiska överlägsenhet. Den ekonomiska överlägsenheten handlar konkret om med tusentals miljarder dollar, en extremt mäktig affärsvärld  som har ett mycket starkt grepp om Vita husets politik, oavsett vilken president som sitter där. Mångmiljardvinsterna kommer inte att ges upp utan strid. Som Marx sa för 160 år sedan:

"Kapitalet fruktar frånvaron av vinst eller mycket liten vinst." Om vinsten är stor  "kommer kapitalet att visa hänsynslöshet" och inför mycket stora vinster "skyr det inga brott och ryggar inte för några risker".
Någon kommer att hävda att de nuvarande vapens utrotningskraft har blivit för stor för att vi fortfarande skulle riskera en storskalig konflikt. Men det trodde man också för 100 år sedan, enligt Katrina Mason. "För drygt 100 år sedan förutspådde kommentatorer att vapnen skulle ha blivit så tekniskt avancerade och så dödliga att ingen någonsin skulle använda den. Många ansåg den hänsynslösa kapprustningen var en del av den ekonomiska politiken för att stimulera den inhemska industrins bas. De uteslöt möjligheten att en sådan tävlan någonsin skulle leda till konflikter. Det första världskriget visade att de hade fel i båda avseenden. "
Hur kan de gigantiska ekonomiska intressena komma under demokratisk kontroll, så att ingen vinst utan sunt förnuft får råda? Det är den viktigaste framtidsfrågan idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.