17 dec. 2018

Syftet med den globala pakten om migration

Enligt författaren har en NGO, "Folk utan gränser",
stödd av finansmannen George Soros organiserat
migranttåget från Mellanamerika mot USA.
Sedan sju stater redan har vägrat att underteckna den globala pakten för migration, granskar den franske debattören och skaparen av Voltairenet Thierry Meyssan detta dokuments historia och den filosofi som inspirerade dess författare.

De två tankegångar som präglar  detta dokument är Karl Poppers filosofi om "det öppna samhället"  och den nyliberala visionen om stater utan gränser.
I samband med den konferens i Marrakesh som ska fira 70-årsdagen för den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter måste FNs medlemsländer rösta om den globala pakten för säker, ordnad och reglerad migration.

Enligt generalsekreterarens särskilda representant (Louise Arbor) är syftet med denna pakt att underlätta rörligheten för arbetstagare från fattiga länder till rika länder.

"Demografiska data visar att om de rika länderna vill behålla sina nuvarande ekonomiska nivåer eller att få sin ekonomi att växa måste de ta emot välutbildade utländska arbetstagare för att tillgodose arbetsmarknadens krav."

Så deklarerade Louise Arbor. Enligt FN:s presstjänst handlar det om att "reglera migrationen så att den fungerar för hela världen".

Tyskland var den första stat att genomföra denna politik. År 2015 välkomnade det mer än en miljon invandrare, av vilka några kom från Syrien [ 1 ]. Men två år senare har Tyskland fortfarande inte lyckats integrera dem. Det breda missnöjet med detta massiva flöde av invandrare tvingade till sist  Tysklands förbundskansler Angela Merkel att lägga om politiken.

För närvarande avvisar sju "rika" stater - Österrike, Kroatien, Ungern, Litauen, Tjeckien, Slovakien och Schweiz - initiativet från FN:s generalsekreterare. Andra, i synnerhet Belgien, Bulgarien och Italien, kan också vara på väg att avvisa det.

Enligt den österrikiska kanslern Sebastian Kurz - vars land representerade Europeiska unionen i förhandlingarna i New York, men nu står emot texten - är den filosofi som ligger till grund för denna pakt att avlägsna skillnader mellan olika typer av invandrare (laglig kontra olaglig; humanitär kontra politisk). Följaktligen kommer pakten att få omedelbara konsekvenser för de sociala rättigheterna, både i värdstaterna och i de länder som bestämmer sig för att driva migranter till gränsen.

Denna pakt har sitt ursprung i bilaga 2 till New York-deklarationen för flyktingar och migranter, utarbetad under ledning av Peter Sutherland [ 2 ].

Den 21 juni 2012 deltog den högt uppsatte Peter Sutherland i en utfrågning i Storbritanniens överhus och förklarade att varje enskild person måste ha möjlighet att studera och arbeta i det land han själv väljer - något som är oförenligt med varje tänkbar reglerad invandring - och att migration skapar en avgörande dynamik för den ekonomiska utvecklingen, vad än värdstaterna kan säga om det. Följaktligen drog Sutherland slutsatsen att "Europeiska unionen måste undergräva homogeniteten hos de nationer som ingår i den" [ 3 ].

Den globala pakten för säker ordnad och reglerad migration anger inga bindande åtgärder eller åtgärder som direkt begränsar staternas suveränitet. Detta går tillbaka på den metod som omhuldas av lärjungarna av Karl Popper, det "öppna" och "gränslösa" samhällets filosof: att deklarera rättigheter (inte i betydelsen av "positiva rättigheter" utan som en "möjlighet att förvärva positiva rättigheter") . Rättigheterna är fakultativa (frivilliga) i den meningen att de kan hävdas genom rättsliga överklaganden och kommer då att införlivas med nationell lagstiftning. Detta är den strategi som frivilligorganisationen Pueblo sin fronteras (finansierad av finansmannen och valutapekulanten George Soros) tillämpar. Det organiserar tåg av invandrare från Centralamerika till Förenta staterna.

Paktens filosofi gynnar också användningen av invandrare som krigsvapen [ 4 ]. Nato testade redan detta för att utlösa krig i Kosovo, att bryta ner Syriens försvar och för att förbereda ett militärt ingripande mot Venezuela.

Sutherland, som dog i början av detta år, var själv en före detta direktör för den Natoanknutna hemlighetsfulla s k Bilderbergklubben. (Bland svenska deltagare märks Annie Lööf. NB)

Denna strategi har validerats av en annan av George Soros icke-statliga organisationer: International Crisis Group, vars ordförande är Louise Arbor.

I dag bevittnar vi på många håll en tvåvägstrafik: Västländer skickar vapen till regioner som de förstör och därefter tar de emot de flyktingar som tvingas överge sina hem i dessa regioner [ 5 ].

Thierry Meyssan

[ 1 ] "Den falska flyktingkrisen", "Hur Europeiska unionen manipulerar de syriska flyktingarna", av Thierry Meyssan, översättning Pete Kimberley, Voltaire Network, 7 september 2015 och 2 maj 2016.

[ 2 ] "New York-deklarationen om flyktingar och migranter", Voltaire Network , 19 september 2016.

[ 3 ] "EU bör" undergräva nationell homogenitet", säger FN:s migrationschef , Brian Wheeler, BBC , den 21 juni 2012. "Migrationskrisens marionettmästare", av Thierry Meyssan, översättning Pete Kimberley, Voltaire Network , 2 maj 2016 .

[ 4 ] "Strategisk konstruerad migration som krigsvapen", Kelly M. Greenhill, Civil War Journal , volym 10, utgåva 1, juli 2008. ". Understanding the Coercive Power of Mass Migrations,” i Weapons of Mass Migration : Forced Displacement, Coercion and Foreign Policy , Kelly M. Greenhill, Ithaca, 2010. “Migration as a Coercive Weapon : New Evidence from the Middle East”, i Coercion : The Power to Hurt in International Politics,, Kelly M. Greenhill, Oxford University Press, 2018 .

[ 5 ] " Death Circuit" i "Greater Mediterranean ", av Manlio Dinucci, översättning Pete Kimberley, Il Manifesto (Italien), Voltaire Network , 20 juni 2018.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.