12 feb. 2018

Moldovas parlament stryper etern

Moldovas parlament inför från och med idag förbudet mot sändning av informations- och analytiska program från Ryssland enligt webbplatsen för landets samordningsråd för radio och television  i landet.

I december antog det moldaviska parlamentet lagen mot "utländsk propaganda", som avvisades av president Igor Dodon. Det förbjuder sändning av tv- och radioprogram med information och analys av  militärt och politiskt innehåll som produceras i länder som inte har ratificerat Europakonventionen om gränsöverskridande television.
"Lagen träder i kraft efter 30 dagar från offentliggörandet i Moldaviens officiella tidning, det vill säga den 12 februari", heter det på samordningsrådets webbplats.

För åsidosättande av lagen hotas med böter på 40-70 tusen lei (20-36 000 SEK) för upprepade brott - från 70 till 100 tusen lei (36-52 000 SEK). Återkallandet av sändningslicensen för brott mot lagen "gäller endast efter konsekvent tillämpning av sanktioner" i form av böter.

Lagen godkändes av det moldaviska parlamentets talman Andrian Kanda, med tillstånd från konstitutionsdomstolen, som underkänt presidentens veto två gånger. Enligt opinionsundersökningar uttryckte de flesta moldaver sitt motstånd mot förbudet mot ryska nyheter och analytiska program i landet.


Det moldaviska parlamentets agerande följer ett mönster, som är tydligast i Ukraina efter statskuppen i februari 2014. Utan några hörbara protester från EU eller USA har man förbjudit ryska TV-sändningar och till och med import av ryska böcker.

I Polen infördes nyligen  en lag som med upp till 3 års fängelse straffbelägger alla yttranden om "polska läger", en formulering som bl.a. USA s tidigare president Obama har använt. Den straffbelägger också förnekade av de ukrainska nationalisternas förbrytelser och folkmord på polacker under andra världskriget. Det innebär att det som idag är statspropaganda i Kiev är belagt med fängelsestraff i Polen.


war & peace 12/2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.