5 apr. 2024

Efter Ukraina?

Zelenskyj intervjuas av CBS 28 mars, när ryska missiler just träffat
militära högkvarter i Kiev. 22 mars hade lejda terrorister dödat 145 människor i Moskva.

Redan i augusti 1948 började USA planera för avstyckningen av Ukraina. Som världens herrenation fortsätter USA att planera för vad som ska hända efter att Ukrainafrågan slutligt lösts till dess fördel.


I en färsk rapport från RAND Corporation: The planning for the Aftermath. Assessing options for U.S strategy towards Russia after the Ukraine war dras planerna upp för efterkrigstiden.

Olika möjliga USA-strategier gentemot Ryssland efter Ukrainakriget värderas. Agneta Norberg har läst rapporten. 

RAND Corporation är ett företag som är nära kopplat till USAs försvarsdepartement. Rand har utvecklat USAs militära strategier under de senaste 60 åren och har starkt påverkat USAs regeringar och västvärldens militära utveckling.

Ordet RAND står för “Research and developement”. Ända från sin första  verksamhetstid vid 40-talets början var RAND inblandat i   t.ex. Manhattanprojektet då USAs vetenskapsmän utvecklade och utprovade  den första atombomben. Företaget expanderade  och befinner sig idag på de områden som arbetar med att utveckla nya massförstörelsevapen, men även inom social vetenskap och ekonomi. 

RAND finansieras bl. a. av Ford Foundation, Bilderberggruppen och  Trilaterala kommissionen. Dessa har i sin tur stor påverkan på USAs och Europas politik.  RAND står bakom strategin i rader av USAs  krigsinsatser  runt om i världen. Ett viktigt arbetsområde under de senaste åren för RAND har varit hur väst ska kontrollera hela Ukraina inte enbart den västra delen. Under åren från  2018 och framåt har Sveriges Carl Bildt arbetat som rådgivare till RAND i den  europeiska divisionen. 

I april 2019 gav RAND ut rapporten: “Overextending and unbalancing Russia”.....alltså att “överanstränga och få Ryssland i obalans”. Där gav RAND rådet till USA bl.a. att påföra sanktioner mot Ryssland, att se till att Ryssland inte fick leverera gas till Tyskland, att på olika sätt uppmuntra till emigration från Ryssland av välutbildade ungdomar, att leverera vapen till Ukraina, att stödja de syriska rebellerna, att stödja liberala partier i Vitryssland, och Syd-Kaukasus, att få bort de ryska soldaterna från Transnistrien, att underminera Rysslands anseende och inflytande i hela världen, att se till att utesluta Ryssland ur alla internationella organisationer, att se till att Ryssland inte fick delta i olika världsmästerskap.

USAs militär råddes att omringa den ryska kontinenten med basanläggningar och dessutom lämna de militära säkerhetsavtal som slutits med Ryssland  inom FNs ram. USA råddes att  inleda havsstridsövningar i Svarta  Havet och att Nato skulle  genomföra stora  stridsövningar i hela Europa. 

RAND om Ukraina
Inledningsvis anför RAND i denna skrift en märklig syn på händelseförloppet innan Ryssland militärt gick in i östra Ukraina i februari 2022. Den ryska operationens mål var:  “De-militarisering och de-nazifiering”.

Vi som följt Ukrainas utveckling efter murens fall och Sovjetunionens upplösning, känner till att CIA inledde ett starkt påverkansarbete tillsammans med NED - National Endowment for Democracy. Deras  arbete hade stöd inom de olika  regeringarna som uppstod i det självständiga Ukraina. 

Inte  ett ord i rapporten om att USA genomförde en kupp i Kiev, 2014, då  ultrahögerns krafter(ny-nazister) med hjälp av US´ State Departments, Victoria Nuland, såg till att  Arsenij Jatsenjuk kunde bilda regering med stöd av bl.a. Högersektorn (Pravyj Sektor).

USAs president under dessa år var Barack Obama som fick motta Nobels Fredspris.

Ett av de allra första lagförslagen som kuppregeringen lade fram var att det ryska språket skulle förbjudas. De helt rysktalande Donetsk och Luhansk ville inte tillhöra kuppregimen  i Kiev genomförde stora demonstrationer i protest och  förklarade sig självständiga. Azov-bataljonen gick då in i  Donbass och ett inbördeskrig inleddes som  varade i 8 år och 14.000 döda.  

I skriften säjs att det är mycket viktigt att redan nu planera för vad som ska utvecklas i Ukraina när kriget tar slut. Där  varnas inledningsvis  för att om kriget fortsätter under lång tid framöver kommer det att innebära  skadliga effekter för USAs ekonomiska intressen i både Ukraina och resten av Europa. Av den anledningen råder de USA att påverka Ukraina till att avsluta kriget så snart det bara går. Ukrainas ledning får bl.a. rådet att  inte  försöka ta tillbaka de områden som Ryssland erövrat i de östra provinserna i Ukraina. 

RANDs tre alternativ 
Det finns olika alternativ: 

1.     Ett långt krig kan ha oåterkalleliga skadliga inverkningar på USAs intressen i Europa. 

2.     USA bör påverka att kriget avslutas så snart det bara går. 

3.     USAs påverkan bör leda till att kriget mellan Ukraina och Ryssland inte återupptas.

RAND säger vidare: Om USA för en hårdför politik gentemot Ryssland kan det leda till ett krig mellan USA och Ryssland. Här tar de även upp Kina och menar att ett närmande mellan Ryssland och Kina är oåterkalleligt. Man varnar de för att en hårdför politik från USAs sida gentemot Ryssland kan innebära att Ryssland närmar sig Kina ännu mer.

Länderna i Europa har olika uppfattningar om USAs förhållande till Ryssland. Frankrike och Tyskland t.ex. vill inte föra en hård politik mot Ryssland men flera  länder i östra Europa anser att Nato bör föra en avskräckande politik mot Ryssland. 

RAND om USA  i Europa 
RAND säger: Som svar på Rysslands aggression i Ukraina  bör USA öka sin militära närvaro i Europa. USA bör  förflytta sig österut och  placera ut attackflyg i Litauen-som gränsar till Vitryssland. Patriot-missilsystemen ska förflyttats från Tyskland till Slovakien och Polen.

USAs F-15-flyg har redan förflyttats från Storbritannien till Polen. Allt detta är en del i ambitionen att förhindra att Ryssland  expanderar från Ukraina och västerut och attackerar USAs allierade. Ryssland är oförutsägbart i sin aggression. Slutligen säjer RAND: Även om Ukraina-kriget tar slut kommer inte faran för Rysslands aggressiva politik att upphöra. 

Efterord 
Denna skrift ger USA råd om  politiken gentemot Ryssland . Men det saknas många viktiga informationer som gör att den inte förtjänar någon spridning.

Inte med ett ord säjs något om händelserna i Ukraina efter murens fall, som förklarar grannlandet Rysslands vägran att låta landet gå med i Nato. Både CIA och NED: National Endowment for Democracy befann sig från dag ett efter Ukrainas självständighet i landet. De hade möjligheter att påverka Ukrainas politiskt i en riktning som var till fördel för USA. De hade stora planer för detta  strategiskt viktiga land, gränsande till huvudfienden Ryssland.

USA hade planer på att installera det Nationella Missilförsvaret....en för Ryssland livsfarlig installation. USA har numera placerat dessa raketer i Rumänien och i Polen. 

Granskar man de  som fick makten vid Ukrainas självständighet så finner man rådgivare, vid namn, Ian Brzezinski, Zbigniews son samt dåvarande vice president Bidens son, Hunter Biden, som fick arbete som välbetald chef för BURISMA HOLDINGS.

Vi ska heller inte glömma att den president som fick Nobels Fredspris 2009 hette Barck Obama. Han förde en politik i Ukraina som efterhand ledde till Ryssland inmarsch för att rädda de rysktalande från en total katastrof. 

Agneta Norberg
fredsaktivist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.