2 feb. 2024

När får Kievregimen nog?

Ukrainska politiker stjäl västerländskt bistånd – ex-polsk general

På torsdagen (1 februari) enades EU:s ledare nödtorftigt om blockets ekonomiska stöd till Ukraina på 50 miljarder euro. 


Under hot om att allvarliga ekonomiska sanktioner och till och med reserestriktioner backade Orbán. Frågan är vad arbetsmetoden som jämförts med tortyr innebär för EU:s framtid?

När de anlände till Bryssel hade EU:s ledare fruktat det värsta: Ett veto från Ungerns premiärminister Viktor Orbán i en tid då USA:s finansiering för Ukraina fortfarande är osäker, och Kiev håller på att ta slut på allt det behöver för att bekämpa Rysslands invasion.

Mot alla förväntningar gav Orbán efter och avblockerade paketet på 50 miljarder euro efter att ha lagt sitt veto mot det i december.

Fick Orbàn något i utbyte?

Enligt avtalet får Ungern inga årliga veton över Ukrainapaketet för utbetalningarna förrän 2027. EU-pengarna börjar gå till Ukraina i mars.

Två av toppmötets slutsatser var dock avgörande för att säkerställa den uppnådda enigheten.

Mycket av ordalydelsen kom från sista skytteldiplomati kvällen innan och på morgonen av toppmötet.

Med ett stycke fick Budpast en mindre eftergift av årsrapporter och debatter före de årliga utbetalningarna.

"Om det behövs kommer Europeiska rådet om två år att uppmana kommissionen att föreslå översyn inom ramen för den nya flerfinansieringsramen (multifinansiell ram - EU:s långsiktiga budget)", stod det i texten.

En översyn kan dock bara utlösas av enhällighet i alla EU27, vilket teoretiskt sett betyder att en av blockets trogna Ukraina-anhängare kan förhindra det.

På Orbáns begäran hänvisar andra stycket till ett avtal från 2020 där blocket sa att en villkorsmekanism skulle behandla alla medlemsländer lika när de bestämmer om de ska hålla inne EU-medel.

Vissa läser detta som en antydan från EU:s medlemsländer till EU-kommissionen om att frigöra en del av de 10 miljarder euro som hålls tillbaka från Ungern på grund av rättsstatsfrågor, eller åtminstone vara mer överseende med de strikta milstolpar som Budapest måste uppfylla.

Men EU-tjänstemän säger att Orbán inte kommer att se några pengar avsedda för Budapest den närmaste framtiden.

Efter samtalen förklarade Orbàn att "Ungerns medel inte kommer att hamna i Ukraina, och vi har en kontrollmekanism i slutet av det första och andra året" – något som inte ens var ett alternativ i första hand.

Trots att han släppte sitt veto pekar EU-tjänstemän på det faktum att Orbán fortfarande är inställd på en sak: en fundamentalt annorlunda förståelse av Ukrainas krig än de andra EU26, något han upprepade i själva samtalen.

Ukraina förväntades få slut på kontanter för att sköta normala statliga funktioner i mars, detta kan nu undvikas med 33 miljarder euro i lån och 17 miljarder euro i bidrag från EU:s budget.

Men pengarna som västvärlden satsar på Kiev har en tendens att aldrig räcka... .

Orbán har beskrivit Ukraina som "ett av de mest korrupta länderna i världen." Transparency International rankar Ukraina på 104:e plats av 180 i sin Corruption Perceptions Index-rapport, och under helgen meddelade landets säkerhetstjänst (SBU) att de hade avslöjat ett stort upplägg av högt uppsatta försvarstjänstemän för att förskingra pengar avsedda att köpa ammunition.

Tidigare i veckan avslöjade Financial Times att Europeiska rådet hade utarbetat en plan för att minska finansieringen till Budapest och sänka den ungerska ekonomin om Orbán bibehöll sitt veto. Orbán anklagade det "imperialistiska" EU för att försöka "utpressa" honom.

Bryssel avvisade Orbáns förslag, sa han till franska nyhetsmagasinet Le Point på måndagen. "De säger att om vi beter oss som ett suveränt land kommer Ungern omedelbart att möta en stor finansiell blockad", sa han. "Om man känner till Bryssel vet man att de är kapabla till det."

Enligt villkoren i avtalet som kom överens om på torsdagen kommer EU:s ledare att diskutera genomförandet av paketet årligen, medan budgeten kommer att ses över om två år. Flera europeiska diplomater talade anonymt till Politico att dessa åtgärder inkluderades för att lugna den ungerska premiärministern.

Men andra anonyma tjänstemän sa att Orban inte gavs några eftergifter och att de tvingades acceptera att " det inte fanns något alternativ än att ge efter för pengarna till Ukraina".

Den fråga som svenska väljare måste ställa sig är vilken framtid EU erbjuder.

I Lissabonfördraget från 2009 angavs en rad frågor som bara får av göra i enighet mellan alla medlemsländer. 

beskattning;

social trygghet eller socialt skydd;

anslutningen av nya EU-medlemsstater;

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP), inklusive gemensam säkerhets- och försvarspolitik (GSFP);

operativt polissamarbete mellan medlemsstaterna.

EU-kommissionens våldsmetoder bådar inte gott. Varje avvikande land riskerar att utsättas för samma hot och förnedrande nedmalning som Ungern nu har gjort.

Det hade varit enkelt för Ukrainaälskarna att hitta en lösning utanför EU, men de ville helt enkelt se blod, se Orbàn förnedrad.

Han går dock ut ur striden med hedern i behåll. Om två år ska en ny budget antas i enighet och Ungern kan (teoretiskt) bruka vetorätten och kanske fler länder ansluter sig.

Han kan säga - vilket få EU-politiker kan - att han visserligen förlorade, men han slogs för sitt lands intressen.

Stefan Lindgren
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.