22 feb. 2020

Coronaviruset ingen laboratorieprodukt

Fladdermöss och ormar är länkar i coronavirusets uppkomst .
Den indiska forskarartikel där man först fäste uppmärksamheten på likheter mellan det nya coronaviruset och HIV och fann denna likhet "kuslig" och osannolikt "slumpartad" återkallades redan efter två dagar.

Ändå sprids versionen över världen och används för att misstänkliggöra än USA:s militär än Kinas regering.

Faktcheck.org skriver:

"Forskare med expertis inom viral genomik säger emellertid att inga sådana bevis finns. Kristian Andersen, chef för genomisk infektionssjukdom vid Scripps Research Translational Institute, säger att indiernas analys är 'helt fel.'

Den indiska studien av likheter mellan 2019nCoV och HIV, säger han, var en "missuppfattning av hur man utför denna typ av analyser" och forskarna valde godtyckligt vilka likheter de skulle lyfta fram.

De korta proteiner som de indiska forskarna ansåg liknade HIV är inte alls från HIV, sade Andersen, utan resultatet av den naturliga utvecklingen av coronavirus.


Hade författarna jämfört nCoV med besläktade fladdermusvirus (och inte bara SARS som de gjorde), skrev han, skulle de ha insett att samma peptider finns i fladdermusvirus - och definitivt inte kommer från HIV.

Faktum är att andra experter har noterat samma brister, inklusive Trevor Bedford, en beräkningsbiolog vid Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle, som utförde rätt sekvensgruppering och delade resultaten i en Twitter-tråd. Han fann att alla de så kallade 'infogningarna' förekommer i ett fladdermusvirus som identifierats från en grotta i Yunnan, Kina - eller var artefakter av felaktig gruppering.

Endast en 'infogning' delas inte helt med fladdermusviruset, förklarade Bedford, men tyder inte på något sätt på mänskliga ingrepp eftersom det överensstämmer med de typer av infogningar och raderingar som inträffar i coronavirus. Det finns absolut inga bevis för varken (1) sekvensinfogningar eller (2) deras samband med HIV, avslutade han."


Den indiska återkallade artikeln: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v1.full.pdf

Om återkallandet: https://www.statnews.com/2020/02/03/retraction-faulty-coronavirus-paper-good-moment-for-science/

Kritik av denna: https://www.factcheck.org/2020/02/baseless-conspiracy-theories-claim-new-coronavirus-was-bioengineered/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.