30 okt. 2016

USA rustar upp sina kärnvapen

USA:s kärnvapenstridskrafter undergår just nu en omfattande
modernisering. Samtidigt sprids lögner om att Ryssland "har sagt upp
avtalen om kärnvapenkontroll".
De närmats fem åren satsar USA 108 miljarder dollar på upprustning av sina kärnvapen. Detta sker under ständiga anklagelser att Ryssland försöker skaffa sig överläge. Sveriges Radios Moskva-korrespondent Maja Persson Löfgren uppgav idag helt felaktigt att Ryssland "har sagt upp avtalen om kärnvapenkontroll".

Det är en helt felaktig uppgift. Vad Ryssland har sagt upp är ett avtal som gäller omhändertagandet  av överskottet av vapenplutonium som uppstår när man tagit kärnvapen ur bruk enligt START-avtalet med USA som fram till februari 2018 ska reducera innehavet av stridsspetsar till 1 550 på vardera sidan.

Orsaken till att Ryssland inte kommer att överlämna överskottsplutonium till USA är bl.a.  eftersläpning på den amerikanska sidan i genomförandet av åtagandena att destruera plutoniet och omvandla det till isotoper som inte kan användas i vapen.

Enkelt uttryck kan Ryssland inte lita på att USA verkligen gör vad de lovat göra. Därför föredrar Ryssland att själv ta hand om överskottsplutoniet.

Samtidigt har Ryssland skaffat sig egen kapacitet att förbränna plutoniet i reaktorn BN-800 vid kärnkraftverket i Belojarsk.

Uppsägningen av detta avtal berör inte det minsta kärnvapenrustningarna.

Samtidigt ska man konstatera att avtalet om konventionella rustningar i Europa (CFE) har suspenderats av Ryssland (2007) av det enkla skälet att det slöts mellan Nato och Warszawapakten och att Nato har vägrat att förhandla om det för att anpassa det till en ny verklighet, där Natos styrkor har flyttat fram mot Rysslands gräns.Antalet Nato-länder var 15 när avtalet slöts, 28 idag.

Detaljer: http://www.kommersant.ru/doc/3106150