4 okt. 2016

Tillbaka till Afghanistan

EU och Afghanistan har undertecknat ett avtal om återtagande av
asylsökande som fått avslag. De får sin hemresa betald av EU. Enligt nyhetsbyrån DPA ska afghanerna snabbt få dokument som gör det möjligt att återvända. EU ska betala för resan och för återintegrering av afghanerna hemma.Tyskland tecknade ett liknande avtal med Afghanistan den 2
oktober. Förra året tog Tyskland emot fler afghanska asylsökande
än något annat land i Europa. Enligt ett konfidentiellt EU-dokument
från mars 2016 kan ca 80 tusen asylsökande från Afghanistan beröras.

Idag tisdag 4 oktober öppnade en tvådagars givarkonferens om
Afghanistan i Bryssel. Mer än 70 länder och över 20
internationella organisationer deltar.

Man väntar sig att givarländerna ska ställa upp med mer än 3
miljarder dollar om året till och med 2020.

Nato:s anslag för att upprätthålla den afghanska regeringsarmén
uppgår till ännu mer, 4 miljarder dollar om året.

Den utländska närvaron göder i sin tur det fortsatta kriget -
just nu fortsätter striderna om den viktiga provinshuvudstaden
Kunduz.

red