12 okt. 2016

En stad som tagits som gisslan

 Islamistisk frammarsch: beväpnade stridsförband efter intagandet
av Al-Rai i norra utkanten av Aleppo 10 oktober 2016.
Karin Leukefeld i junge Welt är en av de få oberoende observatörer som rapporterar från Aleppo. Läs hennes beskrivning av situationen i Aleppo, staden som blivit gisslan:.
I FN:s säkerhetsråd görs Aleppo till gisslan. Västmakterna, som har vetorätt:  USA, Frankrike och Storbritannien anklagar Ryssland och Syrien för att förinta staden.

Moskva kräver ett vapenstillestånd och ett avskiljande av "den moderata väpnade oppositionen" från terroristiska grupper som Fatah-al- Sham eller den "Islamiska staten".
Den syriska armén och dess förbundna skapar fakta på marken. Försörjningsvägarna i östra Aleppo är avstängda, marktrupper rycker fram och vid Abu-Scheich Said i södra stadsdelarna äger häftiga strider rum.
Den syriska militärledningen har förnyat det erbjudande som gjordes redan i augusti om fri lejd om de stridande lämnar östra Aleppo. Det tillbakavisadesv med vändande post av Fatah-al-Sham, som till i juli tecknade sig med firmanamnet Nusra-fronten. 
När Staffan de Mistura, FN:s särskilda sändebud för Syrien, efter det erbjöd sig att personligen ledsaga uttåget för att garantera militanternas liv hånades han av Dschabha Fatah Al-Sham och deras förbundna.

När några stridande i augusti lade ner sina vapen och med sina familjer ville lämna östra Aleppo över en av den syriska armén och Ryssland markerad väg stoppades de av jihadisterna, tillfångatogs och dödades. Upp till 40 människor ska ha avrättats enligt en rapport  av "Ryska centrumet för försoning", som stod i förbindelse med den drabbade gruppen.

Lokala syriska försoningsgrupper satsar ändå fortfarande på att civila och stridande som vill lägga ner vapnen ska kunna lämna stadens östra del.  Den libanesiska dagstidningen Al-Safir berättade att grupper från Aleppo som vill ställa in kampen strider med islamister från Fatah-al-Sham och "erövringsarmén från Idlib".

Hälften av de uppskattningsvis 275 000 syrierna i det belägrade östra Aleppo vill komma ut. Det finns knappt något att äta och råder brist på drivmedel.  Särskilt drabbade är kvinnor, barn och gamla.

De pågående anklagelserna om att sjukstationer och hospital bombarderas och förstörs tillbakavisas av såväl Ryssland som den syriska militären. De "fältlasarett" som kampgrupperna inrättat och som också stöds av västliga icke-statliga organisationer är egentligen inga öppna kliniker, berättade en medarbetare i en medicinsk organisation i Damaskus för junge Welt. Enligt arbetsreglerna får han  inte tala med pressen och vill därför vara anonym.

Det största sjukhuset i Aleppo, Al-Kindi, låg i norra delen av staden men förstördes i december 2013 av islamister.  I månader hade då de syriska stridskrafterna försvarat kliniken mot kampgruppernas försök att ta kontrollen. I början av december bildade miliserna ett operationscentrum med namnet "Ett hjärta". I det deltog  Islamiska fronten, Ahrar Al-Sham,  Liwa Al-Tawhid, Fatah-Al-Sham och Al-Fadschr-rörelsen.

Den 20 december 2013 stannade två lastbilar vid infarten till kliniken. Med 40 ton sprängämnen som de oppositionella webbsidorna då förkunnade. Dussintals soldater och medicinsk personal dödades, andra togs till fånga. Islamisterna övertog kontrollen av sjukhuset, som på grund av sitt läge på en höjd över det palestinska lägret var av strategisk betydelse.

Karin Leukefeld
Övers. Sixten Andréasson