26 okt. 2016

Uträknad igen?

Bild av P-O Ultvedt, illustration till Jan Myrdals Skriftställning i FiB/K 16/1982.

Han var uträknad 1982, liksom många gånger förr och senare. Nu har Sveriges intellektuella och radikala elit räknat ut Jan Myrdal igen.
Jan Myrdal är homofob, rasist och definitivt  ingen människovän, om man får tro olika inlägg på Aftonbladets kultursida, där redaktören Åsa Linderborg emellanåt uttrycker sin stora beundran för JM, som dock rutinmässigt hindras att skriva i tidningen. Angrepp slås upp stort, följs av minimala repliker,

Han är en renegat och kryptofascist dundrar Clartés styrelse som gläds åt att nu räkna Myrdal som icke-medlem, trots att han nyss lovades "livslångt medlemskap" i organisationen. Pålitligt folk!

Några styrelsemedlemmar i "Jan Myrdal-sällskapet" som instiftats för att verka i författarens anda finner inte ord för hur usel han är.

Alltsammans beroende på att författaren inte låtit sig tystas utan låtit publicera en text i Nya tider, en liten tidning vilken den samlade svenska kultureliten som en hyllning till vår 250-åriga tryckfrihetsförordning vill mobba ut ur alla offentliga sammanhang.

Men lik förbannat ÄGER MYRDAL! Den som läser hans texter - i FiB-Kulturfront och på Jan Myrdalsällskapets hemsida behöver inte tvivla. Ta förresten en prenumeration på FiB per omgående. Fyra nummer för en hundring till att börja med pg 70 45 88 - 3. FiB/K uppbär inte statsstöd.

Hylla FiB/K, i hög grad Jan Myrdals skapelse! Hylla hans gärning!

Stefan Lindgren